•  
  • EN
پنجشنبه، 10 مهر 1399

لینک خدمات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در سامانه خدمات سازمان اداری و استخدامی
شهروندان عزیز از طریق  لینک فوق می توانند برای هریک از خدمات این دستگاه اجرایی اظهارنظر نموده و یا گزارش خرابی اعلام نمایند.

نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت
ارسال نامه درخواست خدمت به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
زمان تحویل درخواست
روز و ساعات اداری
زمان ارائه خدمت
بنا به مقطع تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 1 سال و دکتری 4 سال
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز
رایگان
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
نحوه تحویل خدمت و مکان آن
حضور در بخش های تحقیقاتی و تعریف پروژه
مدارک مورد نیاز
1- نامه درخواست دانشگاه
2- تفاهم نامه بین دستگاه و دانشگاه مربوط
3- تکمیل مستندات مربوط به شیوه نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی
4- تکمیل شرح خدمات

حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی

مراحل انجام کار
1- تقاضای دانشگاه از مرکز
2- تفاهم نامه فیمابین مرکز و دانشگاه
3- معرفی دانشجو به مرکز
4- تعیین پروژه از طرف مرکز
5- تصویب پروپوزال و شرح خدمات در مرکز
6- تصویب پروپوزال در دانشگاه
7- ابلاغ پروژه به دانشجو
8- انجام پروژه
9- تصویب پروژه در کمیته تخصصی گروه
10- دفاع از پروژه در دانشگاه
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت