•  
  • EN
ﺳﻪشنبه 21 اردیبهشت 1400

پیام ریاست مرکز

پیام ریاست

خداوند بزرگ را شاکر هستم که مسئولیت اداره مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال حاضر برعهده اینجانب قرار گرفته است. بنابر مستندات موجود وظایف مرکز را می توان در چهار بخش شامل فعالیت های تحقیقاتی، تدوین مقررات، آئین نامه ها و استانداردها، صدور گواهینامه فنی و آموزش و ترویج  دسته بندی نمود.
این مرکز در حال حاضر به عنوان یکی از مراکز مهم تحقیقاتی کشور از ادغام  مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی معماری و شهرسازی (تاسیس سال1378) ، پژوهشکده حمل و نقل (تاسیس سال1382) و همچنین دیگر مراکز از جمله انستیتو قیر و آسفالت (تاسیس سال1377) در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (تاسیس سال 1352) بوجود آمده است که در مجموع میراث دار متجاوز از 70 سال تجربه کار تحقیقاتی و مطالعاتی گرانسنگ است.
 برهمین اساس مرکز با شناخت دقیق و شفاف از روند فعالیت ها و اقدامات شامل ارزیابی اهداف کمی و کیفی برنامه ها در کنار تبیین وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات و در کنار تجارب به دست آمده در طی سالیان گذشته، توانسته است زمینه های لازم برای رفع کاستی ها و مشکلات در حوزه های مرتبط با فعالیت های خود را مهیا نماید تا مجموعه ای ارزشمند از راهبردها، سیاست ها و راهکارهای اجرایی را فراروی برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش های حمل و نقل و معماری و شهرسازی قرار دهد.
در همین راستا سیاست های تحقیقاتی مرکز در آینده، بر پایه رفع نیازهای کشور و در جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی شده است و کلیه طرح ها و پروژه های تحقیقاتی با اولویت قرار دادن محورهایی مانند صنعتی کردن و توسعه فن آوری های نوین در اجرای اجزاء و سیستم ساختمانی، ارائه راه کارهای سبک سازی در صنعت ساختمان، توجه به موضوع مهم کاهش خطرپذیری زلزله و سایر مخاطرات طبیعی، راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان، بهبود دوام، کیفیت و ایمنی مصالح و اجزای ساختمانی متداول، طراحی بهینه اجزاء الکتریکی و مکانیکی ساختمان ها، تهیه  و توسعه بانک های اطلاعاتی مرتبط با صنعت ساخت و ساز، ارائه راه کارهای توسعه پایدار در صنعت ساختمان، افزایش و ارتقای ایمنی حمل و نقل، تهیه و تدوین اسناد بالا دستی و طرح جامع حمل و نقل، برنامه ریزی در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت موجود شبکه حمل و نقل بار و مسافر و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در کلیه شقوق حمل و نقل، مدیریت هزینه در کلیه سطوح زیرساخت های صنعت حمل و نقل، ارتقاء کیفی رویه های بتنی و آسفالتی، تمرکز به منظور تحقق « حقوق شهروندی» در تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری و نیز تبیین جایگاه آن در شهرسازی و نظام مدیریت شهری کشور، مستندسازی و مستندنگاری در حوزه معماری و شهرسازی و سکونتگاه های روستایی، ارتقاء بینش عمومی، سلیقه اجتماعی و حس زیبا شناسی همگانی نسبت به مقولات معماری شهر و روستا، توجه به مقوله های مهم مطالعات اجتماعی همچنین اقتصادی و رفاهی در حوزه های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، ایجاد رصدخانه ملی توسعه کالبدی در کشور و تهیه نقشه جامع علمی کشور در حوزه پژوهش و مطالعات شهرسازی و معماری و روز آمد کردن طرح جامع تحقیقات شهرسازی و معماری کشور  تعریف می گردد. همچنین تحقیق در زمینه رعایت الگوی مصرف در تولید مصالح و  کاربرد آن ها در ساخت و ساز نیز از جمله سیاست هایی است که از سوی مرکز آغاز شده است و در حال حاضر متجاوز از 300 پروژه تحقیقاتی در مرکز در حال انجام و یا مدیریت آن توسط مرکز صورت می پذیرد.
این در حالی است که در طول سال های گذشته صدها استاندارد، آئین  نامه و دستورالعمل در حوزه های مصالح و ساختمان، معماری و شهرسازی و حمل و نقل در مرکز تدوین و مورد استفاده صاحبنظران و دست اندرکاران بخش های ساختمان، شهرسازی و حمل و نقل قرار گرفته است. همچنین در ماه های اخیر امر تدوین مقررات ملی ساختمان و بازنگری آیین نامه بتن ایران (آبا)  به مرکز سپرده شده است.
صدور گواهینامه فنی برای مصالح ساختمانی مطابق با  اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال 1356 توسط مرکز انجام می پذیرد. همچنین بر اساس ماده 26 آئین نامه اجرائی بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و پس از آن ماده 26 آیین نامه اجرائی قانون " ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" مصوب سال 1388، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان مرجع تایید فناوری های نوین و شیوه تولید صنعتی ساختمان معرفی شده است.
آموزشکده علمی کاربردی تکنولوژی راه و ترابری (تاسیس سال 1307) امروز به نام آموزشکده علمی کاربردی شهید تفویضی شناخته می شود و مرکز آموزشی علمی کاربردی فنی لوشان (تاسیس سال 1342) در طول دهها سال نقش اساسی را در تربیت نیروی انسانی در حوزه راه و ترابری برعهده داشته و از نام آورترین مدارس آموزشی راه در کشور محسوب می گردند. این مراکز بر اساس تجارب سایر کشورها برای تربیت نیروی متخصص در حوزه راه تاسیس شده اند و علاوه بر آن در طول سالیان گذشته سمینارها و دوره های تخصصی متعددی را در زمینه های گوناگون در راستای ترویج و گسترش دانش و توسعه توانمندی های حوزه  صنعت حمل و نقل  اجرا نموده اند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این مراکز آموزشی با ماموریت تامین نیروی مهارتی و حرفه ای همچنین برنامه ریزی برای آموزش تخصصی مدیران در حوزه های حمل و نقل، ساختمان، معماری و شهرسازی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
بدیهی است این اقدامات و فعالیت ها  که با تکیه بر توان و دانش نیروهای تحقیقاتی در داخل مرکز و همچنین همکاری با متخصصان سایر مراجع انجام می پذیرد با حمایت جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت می گیرد.
امیدواریم محققان و صاحب نظران حوزه های حمل و نقل و ساختمان و معماری و شهرسازی در سراسر کشور و هموطنان اندیشمند و متخصص در سایر کشورها با ارائه نظرات و رهنمودهای ارزشمند ما را در مسیر راهیابی به اهداف بلند رشد و توسعه پایدار کشور یاری نمایند.

 

 

دکتر محمد شکرچی زاده

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت