•  
  • EN
ﺳﻪشنبه 21 اردیبهشت 1400

شرایط دریافت گواهینامه فنی

شرایط دریافت گواهینامه فنی

مقدمه
مدیریت خدمات مهندسی و آزمایشگاهی مرکز ‌تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای برقراری همکاری‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی بین مرکز و صاحبان صنایع مرتبط شامل تولیدکنندگان مواد، مصالح، فرآورده‌ها، سیستم‌های ساختمانی وکالاهای تاسیسات مکانیکی فعالیت می‌کند. در این راستا با صدورگواهینامه‌های فنی و ارائه خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای و آزمایشگاهی برای بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور فعالیت می‌کند.

مراحل صدورگواهینامه فنی
1–1 . ثبت نام متقاضی در سامانه
متقاضیانی که برای اولین بار برای دریافت گواهینامه فنی برای محصولات تولیدی و وارداتی اقدام می‌نمایند، نیاز است برای به سامانه خدمات الکترونیک (www.certificate.bhrc.ac.ir) مراجعه و ثبت نام نمایند و مدارک مورد نیاز را در سامانه قرار دهند. برای بررسی بعضی از محصولات نیاز به کتاب، دفترچه محاسبات، نقشه و... می باشد و به دلیل حجم آن ها، امکان قرار دادن در سامانه نمی‌باشد، در این صورت متقاضی باید آن‌ها از طریق دبیرخانه مرکز در اختیار قراردهد.
1-2 .  بررسی مدارک متقاضی توسط مدیریت خدمات مهندسی
در این مرحله و از طریق سامانه، کلیه مدارک مورد نیاز توسط کارشناسان خدمات مهندسی کنترل و در صورت کامل بودن مدارک پس از تایید مدیر خدمات مهندسی برای بخش مربوطه ارسال می‌گردد تا بررسی های لازم انجام (بررسی مدارک و مستندات علمی و فنی، جلسه با متقاضی در صورت نیاز، بازدید و بررسی اولیه محصول) و در صورت واجد شرایط بودن پیش فاکتور اولیه صادر شود.
در صورتی که ثبت نام ناقص باشد، مدارک از طریق سامانه به متقاضی برگردانده می شود، و تا زمانی که مدارک و اطلاعات لازم کامل نباشد، هیچگونه اقدامی صورت نخواهد گرفت.
1-3  . بررسی محصول و تهیه لیست آزمون ها
1-3-1. محصول تعریف شده: براساس نوع محصول و لیست آزمون ها، پیش فاکتور بررسی اولیه محصول، طبق استاندارد ها و ضوابط مرکز برای متقاضی صادر می شود. لازم به ذکر است اعتبار فاکتور صادر شده دو ماه خواهد بود.
1-3-2 .  محصول جدید:
در صورت جدید بودن محصول، درخواست متقاضی بررسی و در صورت وجود معیار های ارزیابی محصول، پیش فاکتور اولیه برای متقاضی ارسال خواهد شد. درصورتی‌که معیارهای ارزیابی موجود نباشد، نیاز است یک پروژه پژوهشی تعریف تا معیارهای ارزیابی مشخص گردد.
1–4 . انجام بازدید اولیه
متقاضی پس از پرداخت مبلغ پیش فاکتور، باید اسکن فیش واریزی در سامانه ثبت واصل رسید واریزی را به دفتر طرح و برنامه تحویل دهد، تا بررسی‌های بعدی انجام گردد.
1–5.ارائه شرح خدمات صدور گواهینامه فنی به متقاضی
پس از بازدید و نمونه‌برداری و انجام آزمون ها، در صورت مثبت بودن نتایج، شرح خدمات صدورگواهینامه فنی بر اساس بازدیدها و آزمون های لازم در طول یک سال، محاسبه و برای متقاضی ارسال می‌شود. متقاضی باید در اسرع وقت پس از دریافت شرح خدمات موافقت خود را در سامانه اعلام و نسبت به تکمیل پیوست 1 قرارداد اقدام نماید.
1–6 . تهیه و تنظیم قرارداد
متقاضی پس از دریافت نامه عقد قرارداد از طریق سامانه، لازم است نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه (شرح خدمات دوره اعتبار) اقدام نموده و اسکن فیش واریزی را در سامانه ثبت و مدیر عامل و یا نماینده قانونی شرکت (با مدرک معتبر) با داشتن اصل فیش پرداختی برای امضا نسخه‌های قرارداد به دفتر طرح و برنامه مرکز مراجعه نمایند.
1–7 . دریافت گواهینامه فنی
در صورت پرداخت کامل هزینه قرارداد و امضاء نسخه‌های قرارداد، لوح گواهینامه فنی تحویل متقاضی خواهد شد. در غیر اینصورت پس از تسویه حساب هزینه قرارداد (حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قرارداد) متقاضی می تواند نسبت به دریافت لوح گواهینامه فنی اقدام نماید. در صورتی که متقاضی مراحل دریافت گواهینامه فنی را طی زمان مقرر انجام ندهد، قرارداد و لوح گواهینامه باطل و نیاز به درخواست مجدد می باشد.


تمدید گواهینامه فنی
برای تمدید گواهینامه فنی محصول تولیدی و وارداتی، نیاز است قبل از انقضای تاریخ اعتبار گواهینامه فنی شرکت مربوطه، از طریق سامانه خدمات الکترونیک (www.certificate.bhrc.ac.ir) درخواست تمدید نماید، تا مراحل بعدی انجام گردد (همان مراحل دوره صدور گواهینامه می باشد). در صورتی که مدارک ارائه شده (مرحله صدور) تغییرکرده، نیاز است مدارک جدید در سایت اینترنتی گذاشته شود. در صورتی که درخواست تمدید به موقع انجام نشود، و یا متقاضی نسبت به امضای قرارداد و پرداخت هزینه طی زمان مقرر، اقدام ننماید درخواست به صورت اتوماتیک به مرحله پیش فاکتور بررسی اولیه فرستاده می شود وگواهینامه فنی جدید صادرخواهد شد و امکان تمدید گواهینامه فنی از بین خواهد رفت.

لغو اعتبار گواهینامه فنی
اعتبار گواهینامه فنی هر محصول ساختمانی در صورت رعایت نکردن موارد ذیل لغوخواهد شد.
- مثبت نبودن نتایج بازدید ها و آزمون ها دوره اعتبار
- عدم انجام تعهدات مندرج در ماده 4  قرارداد.
- نقض الزامات دوره اعتبار گواهینامه فنی (پیوست 3 قرارداد)
- عدم داشتن خط تولید فعال
- عدم ارسال به موقع نمونه های علامت گذاری شده به مرکز


الزامات دوره اعتبار گواهینامه فنی
گواهینامه فنی تنها برای محصول با ویژگی‌های مشخص شده در پیوست یک صادر میگردد و تولید کننده یا وارد کننده محصول باید طی دوره قرارداد، هرگونه تغییر درخط تولید، مواد اولیه، آدرس انبار و سایر مشخصات را کتباً به مرکز گزارش دهد.
- طی مدت دوره اعتبار نمونه برداری و آزمایش بر اساس تشخیص مرکز انجام خواهد پذیرفت .
- برای برقراری اعتبارگواهی‌نامه فنی لازم است نتایج حاصل از آزمون ها در تمام نوبت ها طی دوره اعتبار با معیارها و استانداردهای مورد قبول مرکز مطابقت داشته باشد.
- روش آزمون براساس ضوابط و استاندارد های مورد قبول مرکز انجام می شود.
- طی مدت دوره اعتبار نمونه برداری از محصول بدون اطلاع قبلی، به صورت تصادفی توسط کارشناسان مرکز، از خطوط تولید، انبارهای و محصولات موجود در بازار و مکان‌های اجرا انجام می‌شود.
- در طی مدت قرارداد در صورتی که اعتبار لوح گواهینامه فنی به اتمام رسیده باشد و یا  گواهینامه فنی لغو شده باشد، هر گونه تبلیغات مبنی بر دارا بودن گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با هر عبارتی غیرمجاز است و آگهی و تبلیغات راجع به داشتن قرارداد با مرکز برای دریافت گواهی‌نامه فنی با هر عبارت صریح یا غیرصریح مجاز نیست و در صورت مشاهده این موارد مرکز می‌تواند موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.
- در صورت اخذ گواهینامه فنی برای یک محصول، استفاده از عناوین و عباراتی از قبیل"دارا بودن گواهی‌نامه فنی" در تبلیغات برای سایر محصولات شرکت مجاز نبوده و پیگرد قانونی دارد.
- در صورتی که متقاضی بخواهد محل کارخانه را برای محصول تولیدی ( مورد قرارداد گواهی‌نامه فنی) تغییر بدهد لازم است با هماهنگی قبلی، کتبا مراتب را به این مرکز اعلام نموده و نسبت به ارائه مجوز اداره صنایع برای محل جدید کارخانه اقدام نماید.
- استفاده از نام مرکز بر روی محصولاتی که گواهینامه فنی از مرکز دریافت نموده‌اند صرفا با اجازه کتبی مرکز مجاز است.
- محصولاتی که مجوز استفاده از نام مرکز را دریافت می‌نمایند باید دارای تاریخ و شماره ‌سری تولید باشد. ترتیب درج شماره و تاریخ تولید با هماهنگی مرکز صورت خواهد گرفت.
- در صورت به کار بردن نام مرکز یا هر عبارتی که مؤید داشتن گواهینامه فنی یا تمدید آن باشد، قبل از اخذ گواهینامه فنی و یا بعد از اتمام اعتبار آن، موضوع پیگرد قانونی خواهد داشت. دراین صورت مرکز مجاز است از طریق وسائل ارتباط جمعی و تبلیغاتی عدم اخذ گواهینامه فنی و اتمام اعتبار آن را برای اطلاع عموم آگهی می‌نماید.
- مدت استفاده از نام مرکز بر روی محصولات فقط تا پایان مدت اعتبار گواهینامه فنی (حداکثر به مدت یکسال) است و تداوم استفاده از آن منوط به تمدید اعتبار گواهینامه فنی می‌باشد.
- کاربرد نام و آرم مرکز بر روی محصولات بدون اخذ مجوز مرکز، و جعل یا هرگونه دخل و تصرف و سوء استفاده از نام و آرم مرکز جرم محسوب گردیده و مشمول پیگرد قانونی می‌باشد.
- گواهی‌نامه فنی صادر شده از سوی مرکز تنها برای محصولاتی که پس از تاریخ صدور و طی دوره اعتبار گواهی‌نامه فنی تولید شده‌اند معتبر است.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت