•  
  • EN
ﺳﻪشنبه 21 اردیبهشت 1400

مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

مدیر

فریبا حقانی

معاون

شهرام دادخو

همکاران

رضا تورانی
پویان صفایی
سحر محمدآبادی
سعید زاهدیه
علی عظمتی
سکینه شمسایی
مهدی گنجی
ابراهیم نبوی
کتایون عباس‌نیا
 

کارشناس هماهنگی و پیگیری

مریم بحیرائی

ارتباط با بخش

آدرس:
تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا... نوری، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
صندوق‌پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942  (داخلی 224 و 240)
دورنگار: 88255948

معرفی

درباره بخش

ذیحسابی و امور مالی یک واحد از دستگاه اجرایی (اعم از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی) می‌باشد که دستگاه موصوف به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده می‌نماید. امور مالی و ذیحسابی در مرکز به صورت شخصیت حقوقی مجزا اداره می‌شده است که از سال 1391 و پس از ادغام چندین مرکز علمی و آموزشی در آن، به امور مالی و ذیحسابی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تغییر نام داد.

وظایف

- وصول و تامین اعتبارات جاری،‌مطالبات و درآمدهای اختصاصی از واحدهای مربوطه؛
- هماهنگی لازم با دفتر طرح و برنامه جهت اصلاح موافقت‌نامه و جابجایی اعتبارات؛
- پرداخت هزینه در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛
- پرداخت هزینه‌های مستمر و غیرمستمر مرکز برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛
- تنظیم اسناد و دفاتر حساب و بطور کلی مصرف اعتبارات مرکز و ارائه آن به مراجع و مقامات ذیصلاح در صورت لزوم؛
- تنظیم حساب ماهانه و سالیانه درآمدها و هزینه‌ها و ارسال آن به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
- تهیه و تنظیم تفریغ بودجه و ارسال آن به مراکز ذیصلاح؛
- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار؛
- اجرای صحیح خط‌مشی و سیاست‌های کلی مرکز در زمبنه امور مالی؛
- اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی مرکز؛
- نظارت بر حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی؛
- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر اساس قانون و ضوابط و مقررات مربوط؛
- تامین اعتبار و تطبیق پرداخت‌ها با قوانین و مقررات؛
- تهیه و تنظیم آمار ماهانه از کلیه اعتبارات به تفکیک ردیف اصلی مرکز و ارائه به مقامات ذیربط؛
- ثبت و نگهداری حساب اموال (منقول و غیرمنقول) مرکز و نظارت بر حسن نگهداری آنها؛
- انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت