• EN
دوشنبه 28 بهمن 1398
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت
از طریق سامانه و یا بصورت حضوری
زمان تحویل درخواست
روز و ساعات اداری
زمان ارائه خدمت
هر پروژه یک سال
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز
مرکز از کارفرما در قبال تحقیق و پژوهش هزینه دریافت می‌کند
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت
مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های وابسته – دستگاه‌های دولتی – مبادی قانونگذاری و سازمان‌های سیاست گذار (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
نحوه تحویل خدمت و مکان آن
انجام پروژه ها بصورت کار فیزیکی و تحقیقاتی چه در مرکز و یا در مراکز دیگر صورت میگیرد.
دریافت فایل شناسه خدمت
اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر از این خدمت میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید
لطفا کلیک نمایید>>

مدارک مورد نیاز
فرم تعریف پروژه - انعقاد قرارداد مجری و کارفرما

انجام پروژه‌های تحقیقاتی

مراحل انجام کار
1- تعریف مساله
2- انتخاب مجری و تم پروژه
3- تهیه فرم پروژه
4- انعقاد قرارداد و ابلاغ پروژه
5- شروع به کار مجری
6- انجام فرآیندکنترل پروژه
7- ارائه گزارشهای مرحله ای
8- نظارت بر کیفیت پروژه
9- ارائه گزارش نهایی
10- دفاع پروژه
11- ارائه دستاورد پروژه (ضابطه فنی، گزارش، دیسک، استاندارد و ....)
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت