یکشنبه 17 آذر 1398  |

معماری و طراحی محیط

رئیس

مهندس شعله نوذری

همکاران

ندا رفیع زاده
احمدعلی جعفرزاده
فرامرز داعی‌نژاد
فرزانه کردی
رضوان محمودیان
فهیمه یاری
 

ارتباط با بخش

آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
شناسه پستی: 1463917151
صندوق‌ پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942  (داخلی 261)
صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir

معرفی

درباره بخش

در سال‌های ابتدای فعالیت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پژوهش‌های مرتبط با معماری و طراحی محیط در چارچوب وظایف "معاونت تحقیقات مسکن" قرار گرفت. در سال 1372 با تغییر چارت سازمانی مرکز، "معاونت تحقیقات مسکن" به دو گروه "مسکن، معماری و سیستم‌های ساختمانی"و"طراحی محیط و انرژی" تبدیل شد و با تکیه بر اساسنامه مرکز و مطالعاتی که در این زمینه و برای تدوین چشم‌انداز پژوهشی بخش‌ها انجام پذیرفت، مجموعه وظایف آن‌ها تنظیم گردید. این بخش‌ها در سال‌های پس از آن، به‌صورت‌ها و عناوینی متفاوت به فعالیت‌های خود با مجموعة وظایفی که در حال تکمیل و توسعه بود، ادامه دادند.
در حال حاضر و طبق آخرین تغییرات در چارچوب سازمانی مرکز، قسمتی از وظایف بخش‌های نامبرده با هم ادغام شده و بخش معماری و طراحی محیط مسئولیت انجام پژوهش‌های مرتبط با این زمینه‌ها را بر عهده گرفته است.
ماموریت اصلی بخش معماری و طراحی محیط، انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای با رسالت برنامه‌ریزی و مدیریت، ایجاد و توسعة بهینة محیط کالبدی مناسب و ارائه و ساماندهی روش‌ها و معیارهای طراحی در جهت ارتقاء کیفیت مهندسی طراحی محیط و معماری در چارچوب هماهنگ با سایر نظام‌های تخصصی مهندسی ساختمان، متناسب با مقتضیات علمی، بومی و فرهنگی کشور است که با بررسی و شناخت عوامل فنی، اجتماعی و اقتصادی موثر بر فرایند طراحی معماری و محیط کالبدی صورت می‌گیرد.
پس از ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری طی سال‌های 1391 الی 1393 و در پی آن، تجمیع و ادغام مراکز پژوهشی وزارتخانه‌های مذکور با مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و در نهایت تشکیل پژوهشکده معماری و شهرسازی، بخش معماری و طراحی محیط به شکل کنونی آن تشکیل شده و اهداف و وظایف خود را دنبال می‌نماید.

 

اهداف

اهداف بخش معماری و طراحی محیط در راستای تامین وظایف مصوب و با جهت‌گیری افزایش کارآیی و بهینه کردن فرایند طراحی محیط و معماری ساختمان‌ها، در حوزه‌های زیر تعریف شده است:
- تامین امنیت، ایمنی و بهداشت، آسایش، طراحی همساز با اقلیم، فضای کافی برای فعالیت انسان، مصرف بهینه انرژی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر سوانح  و بلایا، و رعایت سایر ضوابط و استانداردهای قانونی در تناسب با اهداف توسعة ملی و پایدار و مقتضیات بومی؛
- مدیریت طراحی، ساخت و نگاه‌داشت ساختمان و محیط کالبدی؛
- مطالعات علوم رفتاری و شناخت نیازها و ویژگی‌های جسمی و روانی انسان‌ها و تأثیر آن بر طراحی محیط مصنوع؛
- دستیابی به معماری و محیط پایدار و پاسخگویی به انتظارات زیست‌محیطی.

 

وظایف

- انجام پژوهش و تدوین اصول، معیارها و ضوابط با هدف افزایش کارایی و بهینه کردن فرآیند طراحی محیط و معماری ساختمان‌ها در راستای تامین ایمنی و بهداشت، آسایش، فضای کافی برای فعالیت انسان، مصرف درست انرژی و رعایت سایر ضوابط و استانداردهای قانونی در تناسب با اهداف توسعه ملی و پایدار و مقتضیات بومی است؛
- ترویج و توسعه طراحی همه شمول و تدوین راه‌حل‌های کاربردی جهت تامین آسایش و ایمنی انسان در بهره‌برداری از محیط‌های شخصی و عمومی؛
- بررسی و معرفی الگوهای سکونت مطلوب برای گروه‌ها و قشرهای متفاوت در مناطق اقلیمی مختلف کشور و تدوین الزامات معماری برای آنها؛
- انسجام‌بخشی هویت در معماری معاصر از طریق بررسی تحول و گونه‌گونی مبانی و منطق معماری در سطح کشور و در راستای تداوم کاربست فرهنگ، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های معماری بومی و سنتی؛
- تدوین معیارها و راه‌حل‌های کاربردی طراحی، توسعه، ارتقای کیفی و بهسازی معماری ساختمان‌ها و محیط کالبدی در شهرها و روستاها و همچنین بهینه نمودن روش‌های طراحی، استقرار و احداث آنها؛
- تدوین معیارها و قواعد مدیریت ساخت و نگاه‌داشت ساختمان و محیط کالبدی متناسب با شرایط کشور؛
- تبیین راهبردها و روش‌های طراحی محیط و معماری برای مقابله با سوانح طبیعی اقدامات پس از آن؛
- ارائه روش‌ها و رهنمودهای احیا و بهسازی عملکردی و فرهنگی ساختمان‌های باارزش قدیمی و بافت‌های مسکونی؛
- مطالعات علوم رفتاری و شناخت نیازها و ویژگی‌های جسمی و روانی انسان‌ها در سنین و موقعیت‌های مختلف؛
- بررسی و تحقیق در اصول و روش‌های طراحی همساز با اقلیم؛
- ارائه روش‌های طراحی معماری و محیط کالبدی برای بهینه‌سازی مصرف از طریق مدیریت منابع؛
- بررسی و تحقیق ذر اصول و روش‌های طراحی منظر، محوطه و فضای باز؛
- تحقیق در پهنه‌بندی کشور بر اساس ویژگی‌های اقلیمی،‌کالبدی و فرهنگی به منظور مشخص نمودن امکانات و محدودیت‌های طرح و اجرای ساختمان‌ها و محیط کالبدی و همچنین ساماندهی و گسترش دانش و اطلاعات پایه در طراحی محیط و معماری؛
- ارائه اصول و روش‌های دستیابی به معماری و محیط پایدار و پاسخگویی به انتظارات زیست‌محیطی؛
- بررسی، ارزیابی و اعلام نظر در مورد طرح‌های ارائه شده به بخش در انطباق با ضوابط، مقررات و معیارهای رسمی و کارشناسی طراحی محیط و معماری؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با وظایف بخش؛
- همکاری در صدور گواهی‌نامه‌های فنی محصولات و فرآورده‌های ساختمانی؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در انجام پروژه‌های مشترک و مرتبط و همچنین برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌های تخصص و دوره‌های آموزشی مرتبط.

فعالیت‌های پژوهشی

محورهای تحقیقاتی و فعالیت‌ها
تدوین معیارها و مقررات به‌منظور:
     - افزایش کارایی و بهینه کردن طراحی محیط و معماری ساختمان‌ها با هدف تامین ایمنی و بهداشت، آسایش، فضای کافی برای فعالیت انسان، مصرف درست انرژی و رعایت سایر ضوابط و استانداردهای ملی در تناسب با مقتضیات بومی و ملی؛
     - ارائه و راه‌حل‌های کاربردی طراحی، توسعه و بهسازی معماری ساختمانها و محیط کالبدی شهری و روستایی و همچنین بهینه نمودن روش‌های طراحی، مکانیابی و احداث آنها؛
     - تدوین معیارها و قواعد مدیریت ساخت و نگاه‌داشت ساختمان و محیط کالبدی متناسب با شرایط کشور.
-  طراحی همه شمول و تدوین راه‌حل جهت تامین آسایش انسان در محیط‌های شخصی و عمومی؛
-  بررسی و معرفی الگوهای سکونت مطلوب برای گروه‌ها و قشرهای نیازمند مسکن در مناطق مختلف کشور و تدوین الزامات معماری برای آنها؛
- انسجام‌بخشی هویت در معماری معاصر از طریق بررسی تحول و گونه‌گونی مبانی و منطق معماری در سطح کشور و در جهت تداوم کاربست فرهنگ، قابلیتها و ظرفیتهای معماری بومی و سنتی؛
- تبیین راهبردها و روش‌های طراحی محیط و معماری برای مقابله با سوانح طبیعی و اقدامات پس از آن؛
- ارائه روش‌ها و رهنمودهای احیا و بهسازی عملکردی و فرهنگی ساختمان‌های باارزش قدیمی و بافت‌های مسکونی؛
- بررسی و تحقیق در اصول و روش‌های طراحی منظر، محوطه و فضای باز؛
- مطالعات علوم رفتاری و شناخت نیازها و ویژگی‌های جسمی و روانی انسان‌ها در سنین و موقعیت‌های مختلف؛
- بررسی و تحقیق در اصول و روش‌های طراحی همساز با اقلیم؛
- تحقیق در پهنه‌بندی کشور براساس ویژگی‌های اقلیمی، کالبدی و فرهنگی و به منظور مشخص نمودن امکانات و محدودیتهای طرح و اجرای ساختمان‌های مختلف و محیط کالبدی؛
- ارائه اصول و روش‌های دستیابی به معماری و محیط پایدار، بهینه‌سازی مصرف از طریق مدیریت منابع و پاسخگویی به انتظارات زیست‌محیطی؛
- ساماندهی و گسترش دانش و اطلاعات پایه در طراحی محیط و معماری؛
- همکاری در توسعه و ترویج دانش تخصصی از طریق:
     - بررسی، ارزیابی و اعلام‌نظر درمورد طرحهای ارائه شده به بخش در انطباق با ضوابط، مقررات و معیارهای کارشناسی طراحی محیط و معماری؛
     - همکاری در آموزش‌های تخصصی طراحی محیط و معماری و ترویج یافته‌های علمی؛
     - برقراری ارتباط با سایر مجامع علمی از طریق شرکت در گردهمایی‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و ارائه مقالات در نشریات معتبر.


پروژه‌ها
جهت مشاهده اطلاعات کامل پروژه ها مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

تدوین استاندارد، دستورالعمل، آیین‌نامه، ضوابط فنی و استانداردها، اختراعات
تدوین استاندارد


تدوین ضوابط
 

انتشارات

کتب

مقالات
جهت مشاهده اطلاعات کامل مقالات مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

گزارش‌های تحقیقاتی شاخص
- فرهنگ مهرازی (معماری) ایران - چاپ اول:1382، چاپ دوم:1387، نشریه 362
- اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه‌های مسکونی به منظور پدافند غیرعامل- چاپ اول:1385، شماره نشریه: گ-440
- رهنمودهای طراحی معماری برای ایمن‌سازی حرکت در مدارس - چاپ اول: 1391.، شماره نشریه ج - 624
- پهنه‌بندی مسکن روستایی براساس گونه‌های شکل‌گیری مسکن در ایران، چاپ اول: 1393، شماره نشریه: گ-711

 

دوره‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های علمی

جهت مشاهده اطلاعات کامل دوره‌های مربوطه اینجا را کلیک نمایید.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج