پنجشنبه، 12 تیر 1399  |

حوزه پژوهشی اقتصاد و مالی

سرپرست

دکتر فخر‌الدین زاوه

متصدی امور دفتری

لیلا جوادی

ارتباط با حوزه پژوهشی

آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
شناسه پستی: 1463917151
صندوق‌ پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942  (داخلی 137)
صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir/bsri

معرفی

درباره پژوهشکده

به دنبال ادغام «وزارت‌ راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهر‌سازی» و تصویب قانون تشکیل «وزارت راه و شهر‌سازی» در تیر ماه سال 1390‌ و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در موسسات و واحد‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر‌سازی، به استناد مصوبه شورای عالی اداری به شماره 29687/206 مورخ 19/11/1390 کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر‌سازی شامل «مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری»، «پژوهشگاه مسکن و شهرسازی»، «پژوهشکده ساختمان و مسکن»، «موسسه قیر و آسفالت»، «آموزشکده علمی- کاربردی راه و ترابری» (شهید تفویضی)، «آموزشکده فنی لوشان»، «موسسه آموزشی پژوهشی ساختمان و شهر‌سازی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن» در «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» ادغام و عنوان آن به «مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی» تغییر یافت‌. در ادامه و به استناد مصوبه شماره 206/93/563 مورخ 20/01/1393 شورای عالی اداری، پژوهشکده حمل و نقل نیز از دانشگاه علم و صنعت منتزع و در مرکز تحقیقات ادغام گردید.
با ایجاد تغییرات در ساختار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مقرر گردید که فعالیت‌ها، رسالت‌ها و مأموریت‌های این مرکز به منظور هماهنگ نمودن، متمرکز ساختن و اجرای برنامه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه راه، ساختمان، شهرسازی و حمل و نقل در جهت دستیابی به توسعه پایدار، در قالب چهار حوزه پژوهشی «ساختمان و ابنیه فنی»، «معماری و شهرسازی»، «حمل و نقل» و «اقتصاد و مالی» دنبال گردد.
توسعه جوامع و گسترش مسائل و مشکلات موجود در زمینه مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل، ضرورت توجه هرچه بیشتر به تحقیق و پژوهش کاربردی در این بخش را نمایان می‌سازد. در این راستا و به دنبال افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه‌های مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل و لزوم بسترسازی مناسب و برنامه‌ریزی‌های دراز مدت برای استفاده بهینه از این فعالیت‌ها، حوزه پژوهشی مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل مشتمل بر دو بخش تحقیقاتی «اقتصاد حمل و نقل» و «اقتصاد و مالی مسکن و شهری» در راستای توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‌های مرتبط با مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل و شهری و زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط فعالیت‌های خود را به انجام می‌رساند.


اهداف

- شناسایی و جلب مشارکت متخصصان و صاحب نظران مرتبط و علاقمند به موضوعات اقتصاد حمل و نقل به منظور ارائه اظهارنظرهای تخصصی و کارشناسی در ارتباط با اولویت‌های پژوهشی در موضوعات اقتصاد و مالی حمل و نقل؛
- مدیریت و انجام پروژه‌های اولویت دار گروه‌ها؛
- نظارت و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها؛
- تعریف عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویی در حوزه اقتصاد و مالی مسکن، حمل و نقل و شهرسازی در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و نظارت و ارزیابی پایان‌نامه‌ها؛
- برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی در حوزه اقتصاد و مالی حمل و نقل؛
- راه‌اندازی مجلات علمی در حوزه اقتصاد و مالی حمل و نقل.


 وظایف

- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه مالی و اقتصادی مسکن و حمل‌ ونقل؛
- انجام طرح‌های پژوهشی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده؛
- انجام طرح‌های پژوهشی و بنیادی از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق اهداف پژوهشکده؛
- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط؛
- همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مالی و اقتصادی مسکن و حمل و نقل؛
- ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج طرح‌های پژوهشی انجام شده؛
- برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی؛
- انتشار مجلات، کتب علمی و جزوات آموزشی  و تولید  نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف پژوهشکده.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج