چهارشنبه 24 مرداد 1397  |

واحدهای تولید قیرهای امولسیونی و قیرهای اصلاح شده

برنامه بخش قیر و آسفالت در جایگزینی قیرهای امولسیونی بجای قیرهای محلول در کشور
- تصویب استاندارد ملی: بررسی و تصویب دستورالعمل قیرهای امولسیونی در کمیته تخصصی بخش قیر و آسفالت و ارائه آن به شورایعالی فنی جهت تصویب و ابلاغ آن
- شناسایی و تکمیل مدارک و مستندات واحدهای فعال و ثبت آن در سامانه اطلاعاتی قیر و آسفالت مرکز تحقیقات  
- ارزیابی و صدور گواهینامه فنی از سوی مرکز تحقیقات به تولیدکنندگان واجد صلاحیت
- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی تولید، حمل و مصرف قیرهای امولسیونی توسط مرکز تحقیقات
- پیگیری انتشار نشریه تخصصی قیرامولسیونی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- پیگیری صدور بخشنامه الزامی از سوی وزارت راه و.شهرسازی مبنی بر مصرف قیر امولسیونی بجای قیر محلول در لایه های تک کت و پریمکت و آسفالت حفاظتی، سطحی، سرد و... در مناطقی از کشور که محصول قیر امولسیون تایید شده و دارای گواهینامه فنی می باشند.  
آدرس سامانه اطلاعاتی کارخانجات قیر و آسفالت:   www.asphalt.bhrc.ac.ir
توضیح: مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی بمنظور رسیدن به برنامه تدوین شده از توان تخصصی، کارشناسی و تجهیزاتی و آزمایشگاهی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه شیمی و سایر مراکز ذیصلاح استفاده خواهد نمود.


استاندارد قیر امولسیونی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج