•  
  • EN
شنبه، 5 مهر 1399

اخبار و رویدادها

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از شهر پردیس

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از شهر پردیس
تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای طرح ارزیابی سریع شهرهای جدید کشور، از شهر پردیس بازدید کردند.

تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای طرح ارزیابی سریع شهرهای جدید کشور، از شهر پردیس بازدید کردند.
این بازدید به دنبال تقویت همکاری‌های ارزشمند بین سازمانی در سطح وزرات راه و شهرسازی و همچنین در راستای طرح ارزیابی سریع شهرهای جدید کشور، به دعوت مسئولین محترم شرکت عمران شهر جدید پردیس و با حضور تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به سرپرستی علی بیت‌اللهی رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری این مرکز و همچنین مجری این طرح برگزار شد.
در این بازدید ضمن برگزاری جلسه مشترکی با حضور هیات نمایندگی مرکز تحقیقات و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شهر جدید پردیس، بازدید جامعی از مناطق مختلف این شهر صورت گرفت.
در جلسه مشترک برگزار شده که با حضور هدایت مدیرعامل شهر جدید پردیس، اعضای هیئت مدیره شهر، داداش پور معاون شهرسازی شهر جدید پردیس و همچنین نجفی مدیر بحران شرکت عمران شهرهای جدید کشور و تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، ضمن تبادل اطلاعات مهم در خصوص شهر پردیس، زمینه‌های مختلف همکاری‌ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در شهر جدید پردیس مورد هم‌اندیشی و توافق قرار گرفت.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت