•  
  • EN
چهارشنبه، 22 مرداد 1399

اخبار و رویدادها

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از فرودگاه خرم آباد

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از فرودگاه خرم آباد
تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بازدیدی از فرودگاه خرم آباد، جنبه های مختلف موثر در بروز خسارات ناشی از سیلاب در این فرودگاه را ارزیابی کردند.

تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بازدیدی از فرودگاه خرم آباد، جنبه های مختلف موثر در بروز خسارات ناشی از سیلاب در این فرودگاه را ارزیابی کردند.
با توجه به وقوع سیلاب گسترده در سال 98 در استان لرستان که با خساراتی از جمله آسیب هایی در فرودگاه شهر خرم آباد همراه بود و همچنین در راستای انجام طرح ارزیابی فرودگاه‌های کشور در موضوع سیلاب و فرونشست که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال اجراست، تیم تخصصی بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری این مرکز به سرپرستی علی بیت‌اللهی رئیس بخش،  
ضمن بازدید از کلیه بخش‌های فرودگاه خرم‌آباد، به ارزیابی جنبه های مختلف موثر در بروز خسارات ناشی از سیلاب در این فرودگاه پرداختند.
پس از این بازدید، جلسه مشترک فنی با حضور جهانپور مدیر فنی فرودگاه خرم آباد و جمعی از مدیران این مجموعه و هیات نمایندگی مرکز تحقیقات برگزار شد که در این جلسه کلیه موارد رخ داده در سیلاب 98 مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
خاطرنشان می‌شود مراحل طراحی راهکارهای کاهش ریسک این فرودگاه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال پیگیری و انجام می باشد.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت