•  
  • EN
چهارشنبه، 22 مرداد 1399

اخبار و رویدادها

با حضور هیات نمایندگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛

جلسه تدقیق گسل شهر گرگان برگزار شد

جلسه تدقیق گسل شهر گرگان برگزار شد
جلسه تدقیق گسل شهر گرگان با حضور هیات نمایندگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان برگزار شد.

جلسه تدقیق گسل شهر گرگان با حضور هیات نمایندگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان برگزار شد.
به دنبال تکلیف تعیین شده برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قانون جدید مدیریت بحران کشور در خصوص انجام طرح تدقیق گسل‌های کشور، با اولویت مراکز استان‌ها، تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به سرپرستی علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری، در جلسه‌ای مشترک با مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ضمن بررسی وضعیت گسل‌های شهر گرگان و همچنین ارزیابی روند ساخت وساز در این شهر، روند تدقیق گسل‌های این شهر را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
در این جلسه، محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، ضمن اعلام آمادگی آن اداره کل جهت همکاری‌های لازم برای انجام طرح مذکور توسط متخصصین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی تدقیق گسل‌های کشور، بر لزوم تسریع این امر با هدف پیشگیری از احداث ساختمان‌های بسیار مهم در حرایم گسل‌های شهر گرگان و اتخاذ تدابیر کاهش ریسک در این محدوده‌ها تاکید نمود.
همچنین در این جلسه مصوب شد تا انجام طرح تدقیق گسل‌های شهر گرگان در دستور کار قرار گیرد و موارد فنی و مدیریتی لازم از جانب طرفین مورد پیگیری قرار گیرد. 

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت