• EN
چهارشنبه 09 بهمن 1398

اخبار و رویدادها

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت
تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور در مرکز هدایت عملیات بحران (EOP) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از توانمندی‌های این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور در مرکز هدایت عملیات بحران (EOP) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از توانمندی‌های این مجموعه بازدید به عمل آوردند.
این بازدید در راستای اهمیت هماهنگی‌های بین سازمانی در مقوله مدیریت بحران و همچنین تاثیر هم‌افزایی نهادهای مرتبط با این مقوله در ارتقای فعالیت‌های مشترک و افزایش سطح تاب‌آوری کشور به دعوت مسئولین وزارت بهداشت صورت گرفت.
تیم تخصصی زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به سرپرستی علی بیت‌اللهی رئیس این بخش ضمن بازدید از توانمندی‌های مرکز هدایت عملیات بحران، در جلسه‌ای مشترک با مسئولین این واحد عملیاتی، زمینه‌های همکاری و فعالیت‌های مشترک را بررسی کردند.
در این جلسه و بعد از بازدید از تجهیزات، نیروهای متخصص و توانمندی‌های مرکز هدایت عملیات بحران، مقرر شد تا هر دو سازمان، برنامه جامع و مشخصی را جهت ارتقای سطح همکاری در زمینه‌های مختلف مدیریت بحران با احتساب سطح توانایی‌های طرفین تنظیم و پیگیری نمایند.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت