•  
  • EN
پنجشنبه، 19 تیر 1399

اخبار و رویدادها

اولین جلسه کمیته تدوین ویرایش پنجم استاندارد 2800 برگزار شد

اولین جلسه کمیته تدوین ویرایش پنجم استاندارد 2800 برگزار شد
اولین جلسه کمیته تدوین استاندارد 2800 با موضوع تدوین ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، صبح امروز با حضور حداکثری اعضای کمیته تدوین استاندارد 2800 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

اولین جلسه کمیته تدوین استاندارد 2800 با موضوع تدوین ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، صبح امروز با حضور حداکثری اعضای کمیته تدوین استاندارد 2800 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه که با هماهنگی دفتر مدیریت تدوین ضوابط و استانداردهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با حضور محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محسن تهرانی زاده رئیس کمیته دائمی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، عاطفه جهان محمدی رئیس مدیریت تدوین ضوابط و استانداردهای مرکز تحقیقات و اعضای کمیته دائمی، اجرایی، هماهنگی و کارگروه های تخصصی استاندارد 2800 برگزار شد، ضمن مروری بر روند تدوین ویرایش چهارم آیین نامه 2800، در خصوص محورها و موضوعات پیشنهادی و تکمیلی جهت قرارگیری در ویرایش پنجم و همچنین ترکیب اعضای کارگروه های تخصصی کمیته 2800 بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در ابتدای این نشست، شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: استاندارد 2800بنابر اظهارنظر بسیاری از متخصصین و صاحبنظران جزو سرآمدترین مدارک مهندسی کشور و همچنین سندی ارزشمند و قابل احترام به شمار می رود.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات این افتخار را دارد که وظیفه قانونی تدوین این آیین نامه از سوی هیات دولت بر عهده این مرکز قرار داده شده است و با کمک اساتید و متخصصان این مسدولیت را تا به امروز به نحو مطلوب به انجام رسانده است.
شکرچی زاده با تاکید بر اینکه زلزله های روی داده اخیر تجارب خاصی است که می تواند در ویرایش جدید و روند تدوین آن بسیار موثر واقع گردد خاطرنشان ساخت که یافته های حاصل از این زلزله ها را می توان در ویرایش جدید مورد استفاده قرار داد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین، بهره مندی از تجارب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و مهندسی را در تدوین ویرایش جدید مهم برشمرد. 
محسن تهرانی زاده رئیس کمیته دائمی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله در بخش دیگری از این نشست، با بیان این مطلب که استاندارد 2800 بزرگترین سند از نظر مسائل فنی است چرا که مسئولیت تدوین آن بر اساس مصوبه هیات دولت بر عهده مرکز تحقیقات قرار داده شده است گفت: به روزرسانی آیین نامه 2800 با توجه به تحولات داخل و خارج کشور اصلی ترین هدف ما از ابتدای تدوین این آیین نامه تا به امروز بوده است و در قالب کمیته های دائمی، اجرایی، هماهنگی و کارگروه های تخصصی تدوین 4 ویرایش را با موفقیت به انجام رسانده ایم و ویرایش پنجم آن را نیز در قالب زمانبندی مشخص و با حضور متخصصان و صاحبنظران آغاز نموده ایم.
وی ادامه داد: رفع مشکلات و ابهامات موجود و پاسخ به سئوالات کلیه طراحان، بهره مندی و افزودن اطلاعات علمی و دانش روز مهندسی زلزله و زلزله شناسی، بهره مندی از تحقیقات انجام یافته در سطح ملی و بین المللی  و لحاظ کردن تغییرات لازم در مباحث با استفاده از دستاوردهای مطالعاتی و پژوهش های انجام یافته مهمترین اهدافی است که در ویرایش پنجم پیگیری خواهیم نمود.
تهرانی زاده در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشریح ساختار کمیته استاندارد 2800 و کارگروه های تخصصی ذیل این کمیته، در خصوص محورهای مورد بررسی در هریک از کمیته ها توضیحات مبسوطی را در اختیار حاضران در جلسه قرار داد.
وی در تشریح محورهای جدید پیشنهادی جهت ارائه در پیش نویس ویرایش پنجم گفت: اصلاح شتاب مبنا و نقشه پهنه بندی خطر نسبی مناطق مختلف کشور بر اساس وضعیت لرزه خیزی ایران، اصلاح ضوابط طراحی و ساخت و ساز در نزدیکی گسل ها، اصلاح ضوابط طراحی برای اجزای معماری، ارائه ضوابط طراحی برای اجزای مکانیکی و برقی، ارائه ضوابط تکمیلی طراحی برای سازه های بلند، ارائه ضوابط تکمیلی طراحی برای بیمارستان ها، ارائه ضوابط طراحی برای سیستم های ساختمانی جدید و ارائه دستورالعمل برای تعیین طیف ویژه ساختگاه محورهای جدیدی است که به عنوان پیشنهاد برای ویرایش پنجم مطرح نموده ایم که در خصوص آنها بحث و تبادل نظر میان اعضای کمیته صورت خواهد گرفت.
در ادامه اولین جلسه کمیته تدوین استاندارد 2800 با موضوع تدوین ویرایش پنجم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله و با معرفی اعضای کمیته های دائمی، اجرایی و هماهنگی و همچنین کارگروه های تخصصی از سوی رئیس کمیته تدوین استاندارد 2800، در خصوص ترکیب اعضا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه و در بخش دوم این نشست نیز با تبادل نظر در خصوص محورها و موضوعات پیشنهادی جدید در ویرایش پنجم، پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه طرح گردید.
تغییر نگرش در خصوص طراحی ها بویژه در حوزه طراحی بیمارستان ها، توجه به انتظارات جدید از آیین نامه 2800، شناخت انتظارات مردم و کشور، تکمیل و توسعه مفاهیم پیشین موجود در آیین نامه 2800، بهره مندی از تجربیات مهندسی کشور و زلزله های روی روی داده و پرهیز از کپی برداری در تدوین ویرایش جدید، نگاه ویژه به مبحث مدارس و ساختمان های بلندمرتبه به عنوان ساختمان های با اهمیت بالا و پمپ بنزین ها و پمپ گازها به عنوان ساختمان های خطرزا در مباحث آیین نامه، نگاه دوباره به وظایف اعضا و نظارت بر انجام درست وظایف تاکنون، مشحص کردن رویکردها و تمرکز بر روی زلزله های نادر در تدوین ویرایش جدید ایجاد کمیته ای تحت عنوان «فلسفه طراحی»، ایجاد سایت جامع برای پاسخگویی به ابهامات آیین نامه، توجه به تغییر انتظارات در حوزه صنعت ساخت و ساز، توجه به موضوع نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه با الزام به دریافت شناسنامه فنی ساختمان از جمله موضوعات و محورهایی بود که در این بخش از سوی صاحبنظران و متخصصین در جلسه طرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
خاطرنشان می شود تدوین «آیین‌نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله» در دهه 40، که بعدها در فصلی از استاندارد 519 ایران قرار گرفت، گامی در این مسیر بود. تصویب و اجرای اجباری «آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» (استاندارد 2800) در سالهای 1366و 1367 نیز عزم ملی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران را با وجهه علمی، رسمیت قانونی بخشید.
تدوین آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، موجب رونق ضوابط مهندسی در روند ساخت و ساز کشور شد و در عین حال، تلاش برای اجرای فراگیر آن و جلوگیری از تخلفات، در کاهش خسارات ناشی از زلزله، بسیار مؤثر بود. 
هیئت دولت در تصویب‌نامه شماره 119138/ت 969 مورخ 27/12/1367 ،تجدید نظر در«آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله» را بر عهدi وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) گذاشته است که این مهم هر 5 سال یکبار انجام پذیرد.
تهیه و تدوین آیین نامه  طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد  2800ایران) یکی از اقدام های موثر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری محققین و متخصصین ذیربط به منظور احداث واحدهای ساختمانی ایمن و مطمئن می باشد. نقش مؤثر و سازنده این آیین نامه در ترویج ساخت و ساز ایمن در کشور بر کسی پوشیده نیست و بی شک تدوین این استاندارد و تلاش برای اجرای فراگیر آن می تواند نقش بسزایی در ضابطه مند نمودن ساخت و ساز در کشور و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از زلزله داشته باشد.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت