•  
  • EN
پنجشنبه، 19 تیر 1399

اخبار و رویدادها

جلسه کمیته کاهش ریسک برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت بحران برگزار شد

جلسه کمیته کاهش ریسک برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت بحران برگزار شد
پنجمین جلسه کمیته کاهش ریسک مخاطرات از مجموعه کمیته‌های اجرایی تعیین آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت بحران کشور، 11 آبان ماه برگزار شد.

پنجمین جلسه کمیته کاهش ریسک مخاطرات از مجموعه کمیته‌های اجرایی تعیین آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت بحران کشور، 11 آبان ماه برگزار شد.
پنجمین جلسه کمیته کاهش ریسک مخاطرات به ریاست علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با مشارکت نمایندگان دستگاه های ذیربط و جمعی از صاحبنظران و نخبگان عرصه مدیریت بحران کشور در محل پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد.
در این جلسه، یت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن ارائه پیش‌نویس آماده شده در زمینه محورهای شاخص در موضوع کاری این کمیته، به تشریح موارد مطروحه اساسی در این مبحث پرداخت. در ادامه، موارد ارائه شده پس از هم اندیشی و مذاکرات مفصل در این کمیته، تکمیل و پیکره اصلی سند راهبردی این کمیته برای طرح در جلسات آتی جمع‌بندی شد.
همچنین با توجه به ارتباط عمیق مبحث کاهش ریسک مخاطرات و مباحث بازسازی و پاسخ، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان مدیر کمیته کاهش ریسک مخاطرات و نمایندگان مرکز از بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری در کمیته بازسازی و پاسخ نیز حضور یافته و به تبادل نظر و هم‌اندیشی پیرامون دستیابی به دستورالعمل‌های اجرایی قانون مدیریت بحران در حوزه‌های مذکور پرداختند.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت