•  
  • EN
شنبه، 21 تیر 1399

اخبار و وقایع مرکز

با حضور اعضای بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات؛

جلسه پروژه «اولویت‌بندی شبکه گاز تهران با معیار ریسک لرزه‌ای» برگزار شد

جلسه پروژه «اولویت‌بندی شبکه گاز تهران با معیار ریسک لرزه‌ای» برگزار شد
جلسه ارائه پیشرفت پروژه «اولویت‌بندی شبکه گاز تهران با معیار ریسک لرزه‌ای» با حضور مدیران ارشد شرکت گاز استان تهران و اعضای بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.

جلسه ارائه پیشرفت پروژه «اولویت‌بندی شبکه گاز تهران با معیار ریسک لرزه‌ای» با حضور مدیران ارشد شرکت گاز استان تهران و اعضای بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه که در محل ساختمان مرکزی شرکت گاز استان تهران برگزار شد، دارابی مدیرکل گاز استان تهران، زنگنه مدیرکل مقاوم‌سازی، دیگر اعضای هیئت مدیره و همچنین تنی چند از مدیران و کارشناسان فنی شرکت گاز استان تهران و نمایندگان شرکت موننکو ( مشاور طرح) حضور داشتند.
در این جلسه علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دیگر اعضای گروه تخصصی این پروژه، مطالب جامعی از روند فعالیت‌های تخصصی صورت گرفته در پروژه با هدف تحلیل ریسک شبکه گاز شهر تهران، اولویت‌بندی مکانی این شبکه و ارائه راهکارهای کاهش ریسک و مقاوم‌سازی در آن ارائه کردند.
در این بخش، گروه‌های سازه، تاسیسات و لوله‌ها، زمین‌شناسی، تحلیل خطر، زلزله‌شناسی، GIS و همچنین سامانه همیار گاز به بیان فعالیت‌های انجام گرفته در حوزه تخصصی خود پرداخته و مهمترین نتایج حاصله در این گروه‌ها نیز به شکل مشروح بیان شد.
خاطرنشان می‌شود پس از بررسی اعضای جلسه از روند فعالیت‌های صورت گرفته، دارابی مدیرکل گاز استان تهران و دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت گاز استان تهران، اقدامات انجام شده را بسیار مثبت ارزیابی نموده و از اعضای تیم تخصصی این پروژه در بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات تقدیر کردند.
مدیرکل گاز استان تهران همچنین ابراز امیدواری کرد که نتایج پروژه مذکور به زودی در قالب طرح‌های اجرایی در اختیار گروه‌های مجری برای پیاده‌سازی در کلیه المان‌های شبکه گاز شهر تهران قرا گیرد و از این روش‌ها برای کاهش ریسک شبکه گاز در دیگر شهرهای کشور نیز بهره گرفته شود.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت