• EN
دوشنبه 28 بهمن 1398

اخبار و رویدادها

سمینار «برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران در سیلاب» در استان مازندران برگزار شد

سمینار «برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران در سیلاب» در استان مازندران برگزار شد
سمینار «برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران در سیلاب» با هدف دستیابی به نقاط مهم و کاربردی درجهت مدیریت و کاهش ریسک سیلاب در استان مازندران برگزار شد.

سمینار «برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران در سیلاب» با هدف دستیابی به نقاط مهم و کاربردی درجهت مدیریت و کاهش ریسک سیلاب در استان مازندران برگزار شد.
نظر به اهمیت مدیریت رخداد سیلاب در استان‌های شمالی کشور و همچنین بروز دو سیلاب بزرگ از سال گذشته تاکنون در استان مازندران، این سمینار با رویکرد اصول برنامه ریزی در بحران با رویکرد درس‌آموخته‌های سیلاب اخیر به دعوت اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران برگزار شد. 
در این سمینار که با حضور نظری مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی مازندران، رضوی مدیرکل هواشناسی مازندران و جمع کثیری از مدیران، شهرداران، مسئولین نظامی و انتظامی استان و کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد، تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز، در بخش‌های مختلف، آخرین یافته‌های علمی و اجرایی این مرکز در زمینه مدیریت و کاهش ریسک سیلاب را ارائه نمود.
نظری مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی مازندران  در این سمینار ضمن تاکید بر اهمیت موضوع سیلاب در استان مازندران از سنوات گذشته تاکنون و از حیث خسارات و دفعات رخداد، بر لزوم همگرایی و هم‌افزایی سازمانی در دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای کاهش ریسک سیلاب در استان تاکید نمود. 
در ادامه، رنجبر به نمایندگی از پژوهشکده هواشناسی، پوریاری، مهدوی، طیبی و جهان‌محمدی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، محمدنژاد از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران و همچنین کارشناسان شرکت مهاب قدس به ارائه آخرین دستیافته‌ها در زمینه مدیریت بحران در سیلاب پرداختند.
 همچنین در این سمینار گزارش جامعی در خصوص فعالیت‌ها و طرح‌های انجام یافته مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در استان مازندران با موضوع مدیریت ریسک مخاطرات ارائه شد. 

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت