•  
  • EN
پنجشنبه، 12 تیر 1399

اخبار و وقایع مرکز

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از باند جنوبی فرودگاه امام خمینی (ره)

بازدید تیم تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از باند جنوبی فرودگاه امام خمینی (ره)

تیم تخصصی بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با حضور در محل احداث و راه اندازی باند جنوبی فرودگاه امام خمینی (ره)، موارد فنی و تخصصی را در این بخش از فرودگاه مورد بررسی قرار دادند.
این بازدید به دنبال مذاکرات فیمابین بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری و تیم فنی فرودگاه امام خمینی (ره) و همچنین سابقه انجام مطالعات گسترده فرونشست در محدوده این فرودگاه توسط مرکز، 26 بهمن ماه با حضور تیم تخصصی بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات به دعوت اعضای تیم فنی فرودگاه و مشاورین اجرایی طرح احداث باند جنوبی انجام گرفت.
در این بازدید زیرساخت های موجود در باند جنوبی فرودگاه امام خمینی (ره) مورد بازدید تخصصی قرار گرفته و نواحی پیرامون نیز از حیث ناحیه‌ای بررسی شد.
همچنین در جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تیم فنی فرودگاه امام خمینی (ره) مذکور مقرر شد تا مطالعات فاز دوم مربوط به فرونشست در گستره این فرودگاه و راهکارهای کاهش اثرات آن توسط بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز انجام پذیرد.

پروانه حسینی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت