• EN
چهارشنبه 09 بهمن 1398

اخبار و وقایع مرکز

بازدید کارشناسان UNDP از مرکز

دو تن از کارشناسان ارشد برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد با حضور در مرکز از بخش‌های تحقیقاتی آن بازدید نمودند.
در این بازدید مشاور ارشد کاهش خطرپذیری بلایا در جنوب و جنوب غرب آسیا و مشاور ارشد برنامه سکونت‌گاه‌ها و محیط مصنوع  با حضور در شبکه شتابنگاری در جریان اقدامات صورت گرفته در این بخش قرار گرفتند. تعداد شتابنگارها و عملکرد آنها و مشخصات و ویژگی‌های دستگاه‌های موجود در این بخش توضیحاتی بود که از سوی دکتر سینائیان معاون تحقیقات مرکز و رئیس شبکه شتابنگاری ارائه شد.
در ادامه نمایندگان UNDP در بخش سازه حضور یافتند و از برخی آزمایش‌های صورت گرفته در این بخش همچون میز لرزان بازدید نمودند. آزمایش‌های صورت گرفته از سوی مرکز در حوزه مقاوم‌سازی و همچنین دیوارهای خشتی از جمله موضوعاتی بود که از سوی مدیریت این بخش ارائه شد. بازدید از بخش خاک و پی و همچنینی نمایشگاه دائمی فناوری‌های نوین ساختمانی دیگر بخش‌هایی بود که از آن بازدید به عمل آمد.
در پایان این بازدید نمایندگان UNDP‌ در جلسه‌ای مشترک با دکتر سینائیان معاون تحقیقات مرکز، دکتر بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله‌شناسی مهندسی و دکتر محقق مشاور کارگروه خطرپذیری بلایا حضور یافتند. در این جلسه دکتر بیت‌اللهی توضیحاتی را در خصوص پهنه‌بندی خطر زلزله که در بخش زلزله‌شناسی تهیه شده است ارائه نمودند. همچنین طرفین در خصوص تهیه سند کشوری و تهیه مقدمات آن گفتگو نمودند.

 

پروانه حسینی امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت