دوشنبه 07 بهمن 1398  |

پیش‌نویس اول «مجموعه رئوس برنامه عملیاتی»

با توجه به وضعیت ایمنی جاده‌ای در کشور، توسعه نظام‌مند و ارتقای ایمنی مدنظر قرار داشته است. این اهداف در تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی در راه‌های کشور نیز مدنظر قرار داشته است. برنامه راهبرد ملی ایمنی راههای کشور تحت 96 عنوان راهبرد برای سالهای 1390 تا 1400 و با هدف کاهش سالانه 10 درصدی تلفات جادهای توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است. در مطالعات تهیه برنامه عملیاتی ایمنی جاده‌ای، توسعه سیستم مدیریت ایمنی با توجه به اهداف راهبردی و راهبردهای مشخص شده در قالب توسعه و استقرار سیستم مدیریت ایمنی انجام خواهد شد. در این سیستم، وظایف مدیریت سازمانی بر پایه هماهنگی، قانون‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع، ترویج، پایش و اثر سنجی و همچنین تحقیق و توسعه و انتقال دانش مبتنی خواهد بود. در گام اول با در پیش گرفتن رویکردهای مربوط به بازنگری ظرفیت مدیریت ایمنی راه در کشور، به بررسی وضعیت موجود در ایران پرداخته شد. در این مرحله ضمن انجام مطالعه تطبیقی در خصوص ساختار برنامه عملیاتی ایمنی راه در کشورهای مختلف (توسعه‌یافته و در حال توسعه)، مبانی سیستم مدیریت ایمنی راه تشریح و الگوهای بررسی ظرفیت مدیریت ایمنی راه مبتنی بر توصیه‌های تسهیلات جهانی ایمنی راه (GRSF) پیاده شد. برای تعیین پروژه‌های سیستم ایمن در مرحله دوم طرح، از تجربه بانک جهانی در طرح برنامه‌های ملی استفاده شده است. راهنمای GRSF در مرحله تعریف پروژه‌های سیستم ایمن مجموعه‌ای از عناوین اساسی را برای انجام مطالعات در سطح کشورها مشخص کرده است. این عناوین در سه بخش عمده شامل اقدامات نیازمند اولویت‌بندی براساس موقعیت‌های پرخطر، بازنگری سیاست‌ها و وظایف نهادهای مدیریتی تحت 11 عنوان پروژههای سیستم ایمن دسته‌بندی‌شده است. برای هر عنوان از این پروژهها، راهبردهای مرتبط که در برنامه راهبرد ملی ایمنی راههای ایران تعیین شده بود به عنوان خط مشی اساسی برنامه¬ها در نظر گرفته شده است.
نهایتا رئوس برنامه عملیاتی استخراج شده است که به منظور تقویت آنها و دریافت نظرات شما، کارشناسان و صاحبنظران محترم، فرم های نظرسنجی (یک فرم نظرسنجی در ارتباط با راهبردهای 11 بخش و 11 فرم در ارتباط با اقدامات (سرقصل برنامه‌ها) هر بخش به تفکیک راهبرد) ارائه شده است. لطفا نظرات خود را از طریق این فرم‌ها ارسال فرمایید. در پایان هر فرم، قسمتی تعبیه شده است که می‌توانید دلیل مخالفت خود با هر یک از راهبردها و یا اقدامات ارائه شده را بیان فرمایید.

بخش های 11 گانه برنامه عملیاتی ایمنی راه در ایران


عنوان بخش  تعداد راهبرد مورد بررسی  تعداد سرفصل برنامه‌ها
 1. ایمنی زیرساخت‌ها   19  136
 2. اعمال قانون و بازدارندگی از رفتارهای غیرایمن  14  128
 3. تبلیغات و پویش های اطلاع‌رسانی   12  24
 4. خدمات فوریت پزشکی و امدادرسانی  5  66
 5. آموزش‌های همگانی   3  9
 6. مدیریت سلامت و ایمنی رانندگان تجاری  3  14
 7. آموزش رانندگی، آزمون  و صدور گواهینامه  4  118
 8. استانداردها و معاینه فنی خودرو   13  105
 9. توسعه سیستم مدیریت ایمنی راه  9  35
 10. سیستم های پایش و اثرسنجی  4  46
 11. سیستم ثبت داده‌ها و تحلیل سوانح  6  18
 مجموع راهبردها  92  699

فرم های نظرسنجی

لطفا برای باز کردن لینکهای زیر از گوگل کروم استفاده نمایید:


01- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " ایمنی زیرساخت‌ها " به تفکیک راهبرد

02- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " اعمال قانون و بازدارندگی از رفتارهای غیرایمن " به تفکیک راهبرد

03- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " تبلیغات و پویش های اطلاع‌رسانی" به تفکیک راهبرد

04- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " خدمات فوریت پزشکی و امدادرسانی " به تفکیک راهبرد

05- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " آموزش‌های همگانی " به تفکیک راهبرد

06- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " مدیریت سلامت و ایمنی رانندگان تجاری " به تفکیک راهبرد


07- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " آموزش رانندگی، آزمون  و صدور گواهینامه " به تفکیک راهبرد

08- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " استانداردها و معاینه فنی خودرو " به تفکیک راهبرد

09- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " توسعه سیستم مدیریت ایمنی راه " به تفکیک راهبرد

10- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " سیستم های پایش و اثرسنجی " به تفکیک راهبرد

11- فرم نظرسنجی اقدامات بخش " استانداردها و معاینه فنی خودرو " به تفکیک راهبرد

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج