شنبه، 21 تیر 1399  |

اخبار

اطلاعیه ها

تشکیل نشست تخصصی با حضور مشاور خارجی در روزهای 12 و 13 اسفند

نشست تخصصی با حضور مشاور خارجی در روزهای 12 و 13 اسفند و با شرکت مشاوران و اعضای کمیته راهبری تشکیل خواهد شد. برنامه نشست ها در فایل پیوست ارائه شده است.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج