اهداف و وظایف

حوزه فعالیت:
این مرکز با اهداف و وظایف ذیل در حوزه راه ، شهرسازی ،حمل و نقل و ساختمان  فعالیت می نماید.

اهداف

1- ایجاد نظام اطلاعاتی کارآمد و استاندارد برای تسهیل در امر برنامه ریزی ، تصمیم گیری و انجام مطالعات در بخش راه و ساختمان
2- نیازسنجی کاربردی و به هنگام اطلاعات و آمار حوزه راه و ساختمان
3- دستیابی به کارآمدترین شیوه های استخراج و عرضه اطلاعات و آمار مورد نیاز
4- توسعه و گسترش پژوهش و تحقیق در زمینه فناوری اطلاعات
5- همکاری با کلیه دستگاههای مرتبط ، بهره برداران و ذینفعان حوزه راه و ساختمان و مراکز علمی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت بانک های اطلاعاتی مرکز

وظایف

1- مطالعه و پژوهش در مورد روش های گردآوری، پردازش و توزیع اطلاعات
2- گردآوری داده ها و اطلاعات موجود در زمینه راه و ساختمان از طریق شناسایی و ایجاد ارتباط مستمر و نظام یافته با سازمان ها و موسسات تولید کننده داده و اطلاعات
3- نیازسنجی و تولید داده ها و اطلاعات غیرموجود و موردنیاز برای انجام فعالیت های اجرایی و پژوهشی
4- ارائه نظام یافته داده ها و اطلاعات گردآوری و تولید شده به دست اندرکاران اجرایی،آموزشی و پژوهشی
5- پژوهش و تحقیق در مورد نوع و چگونگی اطلاعات مورد نیاز بخش دولتی،خصوصی و تعاونی کشور
6- جمع آوری،ارائه و اشاعه یافته های علمی مراکز تحقیقاتی دولتی و پژوهشگران بخش خصوصی،پیرامون کاربرد فناوری اطلاعات
7- مطالعه، بررسی و طراحی نظام های کاربردی اطلاعات برای مدیران، برنامه ریزان، طراحان و سازندگان فعال در بخش راه و ساختمان به منظور افزایش کارآیی بخش
8- فراهم کردن زمینه برای افزایش دانش فنی دست اندرکاران از طریق ایجاد امکان دسترسی به مراکز مشابه و موسسات بین المللی به منظور تبادل تجربه و دانش فنی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
9- مطالعه، بررسی، انتخاب و بکارگیری نرم افزارهای مناسب در جهت تبدیل سریع و دقیق داده به اطلاعات و ایجاد زمینه های تولید دانش و ارتقاء توان علمی
10- ارائه خدمات مشاوره ای به مراکز دولتی، خصوصی و آموزشی و پژوهشی در زمینه اطلاعات راه و شهرسازی و حمل و نقل
11- انجام تحقیقات موردی در زمینه کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش راه و ساختمان
12- ارائه نتایج  فعالیت ها – تحقیقات و مطالعات مرکز از طریق :

گزارش ها و نشریات
استفاده از امکانات رایانه ای
گردهمایی های ادواری و موردی


En


home cantactus