انتشارات

شماره نشریه عنوان نشریه فایل
1 زلزله­ خیزی ایران از سال 1900 تا سال 1969 Code1
2 زلزله 8 مرداد 1349 ماه قرناوه، گنبدکاووس Code002
3 بررسی­های فنی Code3
17 برنامه­ریزی فیزیکی بیمارستان­های عمومی از 150 تا 720 تخت Code17
006 ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه­های بتنی در فرودگاه­ها Code6
7 دفترچه تیپ شرح قیمت­های عملیات راه­های فرعی Code7
12 روسازی شنی و حفاظت رویه آن Code12
013 زلزله17 آبان ماه 1350 بندرعباس Code13
016 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی Code16
020 جوشکاری در ساختمان­های فولادی Code20
021 تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری Code21
022 جوش پذیری فولادهای ساختمانی Code22
26 جوشکاری در درجات حرارت پایین Code26
027 مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان Code27
28 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی ملات­ها Code28
029 بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشور Code29
31 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی )اندودها، قرنیزها و بندکشی ( Code31
50 گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران Code50
119-2 دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم : نقشه برداری هوایی (کلیات) Code119-2
32 شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان Code32
33 مشخصات فنی عمومی راه­های اصلی Code33
34 مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان Code34
35 مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی Code35
36 مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی Code36
37 استانداردهای نقشه کشی Code37
38 مشخصات فنی عمومی اندودکاری Code38
39 شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع Code39
40 مشخصات فنی عمومی در و پنجره Code40
41 مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان Code41
42 مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان Code42
43 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راه­سازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری) Code43
44 استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی .وی .سی در لوله­کشی آب آشامیدنی Code44
45 استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی .وی .سی در مصارف صنعتی Code45
46 زلزله 16 اسفند ماه 1353 سرخون بندرعباس Code46
47 استاندارد پیشنهادی اتصال­های لوله­های تحت فشار پی .وی .سی Code47
48 مشخصات فنی عمومی راه­های فرعی درجه یک و دو Code48
49 بحثی پیرامون فضا در ساختمان­های اداری Code49
51 مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق­های پوششی سقف Code51
52 شرح قیمت­های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقی Code52
53 زلزله­های سال 1970 کشور ایران Code53
54 راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی .وی .سی درلوله کشی آب سرد Code54
55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم Code55
56 راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی .وی .سی Code56
57 شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه Code57
58 موقعیت 170 دستگاه شتاب نگار حرکات شدید Code58
59 شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب Code59
60 شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب Code60
61 طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی Code61
62 شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونی Code62
63 زلزله های سال 1969 کشور ایران Code63
64 مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط Code64
66 تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهر Code66
67 راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری Code67
68 ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب Code68
69 زلزله های سال 1968 کشور ایران Code69
71 محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی Code71
72 راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی Code72
73 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی )عملیات خاکی با وسایل مکانیکی ( Code73
74 ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی Code74
76 مجموعه راهنمای تجزیه قیمت­های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی Code76
77 زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانی Code77
79 شرح خدمات نقشه برداری Code79
81 سیستم گازهای طبی در بیمارستان - محاسبات و اجرا Code81
82 راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک Code82
86 معیارهای طرح هندسی راه های روستایی Code86
87 معیارهای طرح هندسی تقاطع­ها Code87
89 مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان Code0089
90 دیوارهای سنگی Code90
91 الفبای کالبدی خانه سنتی Code91
93 گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم Code93
95 مشخصات فنی نقشه برداری Code95
97 ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای کارگاه های مربوط به رشته ساختمان Code97
98 ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها Code98
99 وسایل کنترل ترافیک Code99
100 بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار Code100
101 مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول Code101
104 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی )هیدرولیک کانالها و مجاری ( Code104
105 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی هیدرولیک لوله ها و مجاری Code105
106 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی اندازه گیرهای جریان Code106
108 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی مشخصات فنی عمومی Code108
109 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری Code109
110-1 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط Code110-1
110-2 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد دوم : تاسیسات برقی جریان ضعیف Code110-2
111 محافظت ساختمان در برابر حریق Code111
112 دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی Code112
113 کتابنامه تونل و تونل سازی Code113
114 کتابنامه بندر Code114
115 مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری Code115
119-1 دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول : ژئودزی و ترازیابی Code119-1
119-3 دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم : سیستم اطلاعات مکانی (کلیات ) Code119-3
119-4 دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم : کارتوگرافی(کلیات) Code119-4
119-5 دستورالعمل­های همسان نقشه برداری - جلد پنجم : میکروژئودزی Code119-5
119-6 دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری Code119-6
119-7 دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم : آبنگاری Code119-7
120 آیین نامه آبا Code120
123 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی Code123
124 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی Code124
127 آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک) Code127
128-3 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم : کانال کشی Code128-3
128-4 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - عایق کاری Code128-4
128-6-2 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان )جلد ششم ( نقشه های جزئیات )قسمت دوم ( Code128-6-2
131 راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی Code131
132-1 موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی Code132-1
132-2 موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی Code132-2
132-3 موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور Code132-3
132-4 موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد Code132-4
133 راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات Code133
134 نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان Code134
135 مجموعه مقالات : 1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله 2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ 3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی Code135
136-1 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان Code136-1
136-2 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان Code136-2
136-3 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان Code136-3
136-4 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور- استان کرمانشاه Code136-4
136-5 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان Code136-5
136-6 طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان Code136-6
137 راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب Code137
140 توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب Code140
141 راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی Code141
142 ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی Code142
143 برنامه ریزی و طراحی هتل Code143
146 آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان Code146
147 ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور Code147
148 دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی Code148
150 سازه های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه Code150
151 راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن Code151
152 راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر Code152
153 دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی Code153
154 دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک­های مشاهده­ای Code154
155 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک Code155
156 راهنمای تعیین منحنی دبی-اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین Code156
157 دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی Code157
158 دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی Code158
159 ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه Code159
160 دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز Code160
161 آیین نامه طرح هندسی راهها Code161
162 دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب Code162
164 دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری Code164
163 مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری Code163
165 دستورالعمل برف سنجی Code165
166 معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز Code166
169 آیین­نامه طراحی سازه­های فولادی به روش حالات حدی Code169
170 دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه­های آبیاری و زهکشی Code170
171 ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه­ای باروش شکست مرزی Code171
172 عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع Code172
173 پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان Code173
174 جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین،انتقال و توزیع آب کشاورزی Code174
175 علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی Code175
176 راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب Code176
177 راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب Code177
178 ضوابط طراحی ساختمان های اداری Code178
179 راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی Code179
180 راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب Code180
254-1 دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی Code254-1
181 دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب Code181
182 راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها Code182
183 مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی Code183
184 بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی) Code184
185 ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی Code185
186 راهنمای تزریق در سازه های آبی Code186
187 دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی Code187
188 دستورالعمل آزمایش های تراوایی Code188
189 دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی Code189
190 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه Code190
191 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه Code191
192 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی طرحهای مهندسی رودخانه Code192
193 فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش سیلاب وتغذیه مصنوعی مراحل اول ودوم Code193
194 فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها Code194
196 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی Code196
197 آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها Code197
198 ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف Code198
199 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی ) Code199
200 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی) Code200
201 فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا ) Code201
202 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری ) Code202
203 ضوابط طراحی فضای سبز شهری Code203
204 پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی Code204
205 راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها Code205
206 طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط­های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه­ای Code206
207 دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی Code207
208 مستند سازی طرحهای آب Code208
209 مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز Code209
210 پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی Code210
211 فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه­ای شکست مرزی Code211
212 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی Code212
212 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی Code212
213 فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی Code213
214 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها Code214
215 مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب Code215
216 راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ Code216
217 طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری Code217
219 برنامه­ریزی و مطالعات بهینه­سازی طرح­های توسعه منابع آب Code219
220 تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر(در مطالعات رسوب ) Code220
221 تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها Code221
222 برنامه­ریزی آزمایش­های رسوب Code222
223 دستورالعمل آزمایش پرسیومتر(در مطالعات ژئوتکنیک ) Code223
224 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد ( S.P.T ) در مطالعات ژئوتکنیک Code224
225 فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح­های سازه های آبی Code225
226 فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه Code226
227 دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی . Code227
228 آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران Code228
229 بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه­های وابسته Code229
232 ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی Code232
233 آیین­نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه Code233
234 آیین­نامه روسازی آسفالتی راه­های ایران Code234
235-1 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو Code235-1
235-2 ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو Code235-2
235-3 ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو Code235-3
236 فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی 1 -مرحله شناسایی 2 -مرحله توجیهی 3 -مرحله تفصیلی Code236
237 راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب Code237
238 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی )مرحله طراحی تفصیلی ( Code238
239 دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول : اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم : برگ های شناسایی و آمار Code239
240 راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران Code240
241 راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری Code241
242 راهنمای مهار سیلاب رودخانه )روش های سازه ای ( Code242
243 دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه Code243
244 شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی ) Code244
245 معیارهای طراحی سینما Code245
246 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی Code246
247 دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی Code247
248 فرسایش و رسوب­گذاری در محدوده آبشکن ها Code248
249 فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی Code249
250 آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده Code250
251 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود Code251
252 رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا Code252
253 آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری Code253
254-3 دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی - راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد Code254-3
255 دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران Code255
256 استانداردهای نقشه کشی ساختمانی Code256
257 دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت Code257
258 دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب Code258
259 دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب Code259
260 راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل Code260
261 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) Code261
262 فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری(مرحله های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ ) Code262
263 فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی ) Code263
264 آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی Code264
265 دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب Code265
266 دستورالعمل تعیین اسیدیته و قلیاییت آب، دستورالعمل تعیین نیتروژن آب Code266
268 دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها Code268
269 راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب Code269
270 معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور Code270
271 شرایط طراحی )برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور ( Code271
272 راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی Code272
273 راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه ها به روش انیشتین و کلبی Code273
274 دستورالعمل نمونه برداری آب Code274
275 ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب Code275
276 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل Code276
277 راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن Code277
278 راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری Code278
279 مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن Code279
280 مشخصات فنی عمومی راهداری Code280
281 ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی Code281
282 ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختما نهای تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز Code282
284 راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه Code284
285 راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب Code285
286 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی) Code286
287-10-2 طراحی بناهای درمانی جلد دوم : راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب Code287-10-2
288 آیین نامه طرح هندسی راه آهن Code288
289 راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها Code289
296 راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی Code296
300-1 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول : ملاحظات محیطی و بارگذاری Code300-1
300-2 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم : مصالح Code300-2
300-3 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم : مکانیک خاک و پی Code300-3
300-4 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم : اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر Code300-4
300-5 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم : موج شکن ها و سازه های حفاظتی Code300-5
300-6 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم : سازه و تجهیزات پهلوگیری Code300-6
300-7 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم : آبراهه و حوضچه Code300-7
300-8 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم : تسهیلات و تجهیزات بهره برداری و پشتیبانی بنادر Code300-8
300-9 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم : سکوهای دریایی Code300-9
300-10 آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم : ملاحظات زیست محیطی بنادر Code300-10
301 مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن Code301
302 دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل Code302
305 شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور Code305
306 آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش Code306
307 راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه Code307
308 راهنمای طراحی دیوارهای حائل Code308
309 راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر Code309
311 راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی Code311
312 ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی Code312
315 راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی Code315
317 ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی Code317
318 دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه­های آب Code318
319 ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش­های زیرزمینی Code319
320 فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه­های زهکشی زیرزمینی Code320
321 ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون­هاو آبگذر زیر جاده Code321
322 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف Code322
323 دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی Code323
329 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه­ای Code329
330 دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش­های اندازه­گیری Code330
331 راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش­گذاری و توجیه اقتصادی طرح­های توسعه منابع آب Code331
332 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش­ها در کارهای مهندسی رودخانه Code332
333 شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی - اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار )در سه سطح الف - ب - پ Code333
334 روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی سامانه­های آبیاری تحت فشار Code334
335 راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ Code335
336 راهنمای برداشت مصالح رودخانه­ای Code336
337 ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری Code337
338 دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی Code338
339 مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت Code339
340 تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی - واژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی Code340
341 مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت Code341
343 راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی Code343
344 آیین­نامه سازه­های بتنی حجیم )بخش الحاقی به آیین­نامه بتن ایران آبا Code344
345 راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP Code345
347 راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب Code347
348 ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی Code348
349 راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها Code349
351 مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ Code351
352 معیارهای فنی طراحی پایانه­های مسافری جاده­ای Code352
353 راهنمای طراحی روسازی فرودگاه Code353
354 راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راه­های کشور Code354
355 دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن Code355
356 ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت Code356
357 ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی Code357
358 ضوابط طراحی سازه­های اتصال و تخلیه زهکش­های روباز Code358
359 راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور Code359
360 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختما نهای موجود Code360
361 تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود (ویرایش اول ) Code361
363-1 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان­های موجود - ساختمان­های فولادی Code363-1
363-2 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختما نهای موجود - ساختما نهای بتنی Code363-2
363-3 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختما نهای موجود - ساختما نهای بنایی Code363-3
365 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای سامانه های آبرسانی شهری موجود Code365
367 شناسنامه فنی پل ها Code367
368 راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی Code368
369 ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری Code369
370 راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه Code370
371 مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی­های نوین بهسازی لرزه­ای Code371
374 مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف Code374
375 مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت Code375
376 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختما نهای بنایی غیرمسلح موجود Code376
378 راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ های تزیینی و نما Code378
379 دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی Code379
381 راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی Code381
382 راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه Code382
383 راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه­ها Code383
385 دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش­ساخته سبک سه بعدی Code385
388 آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش­ساخته Code388
389 آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه Code389
390 راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه های بهسازی لرزه­ای Code390
391 راهنمای طراحی روسازی بنادر Code391
392 ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره Code392
394 دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر Code394
396 شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری Code396
397 راهنمای تهیه شناسنامه غار Code397
400 آیین نامه سازه های فضاکار Code400
404 مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال، زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق Code404
405 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه­های فاضلاب Code405
410 مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن Code410
416 دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) Code416
417 مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه­ها و آبراهه­ها Code417
418 ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیم­زارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت Code418
419 ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع -دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش های ذخیره نزولات آسمانی Code419
420 ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع -دستورالعمل کودپاشی در مرتع Code420
N92 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری CodeN92
N220 آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی 220-A
421 ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع -دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق Code421
422 ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع -دستورالعمل فنی مرتع کاری Code422
422 ضوابط و دستورالعمل های فنی مرتع -دستورالعمل فنی مرتع کاری Code422
425 شرح خدمات مطالعات خاکشناسی(تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی ) Code425
433 فهرست خدمات مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه خانه های در دست ساخت و در حال بهره برداری ) ( Code433
434 راهنمای مطالعات طرح های استفاده از فاضلاب های تصفیه شده شهری و روستایی Code434
435 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی Code435
436 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب Code436
441 تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی - واژه ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی Code441
442 مقررات تهیه نقشه های استخراجی معدن Code442
447 مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی Code447
447 مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی Code447
448 مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانی Code448
449 مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی Code449
460 راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان )تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ( - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح Code460
462 راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام، پساب ها وآب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی Code462
463 آیین نامه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله Code463
466 دستورالعمل انجام مطالعات خاک شناسی Code466
467 دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب Code467
469 موافقت نامه ساخت بهر ه برداری واگذاری Build – Operate – Transfer Code469
470 راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب Code470
471-1 مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین های شالیزاری - جلد اول : کلیات Code471-1
472 دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها و نظام گلخانه ای کشور Code472
474 مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها - مبانی و ضوابط طراحی Code474
481 راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها Code481
482 ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تندآب ها و تاسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی Code482
488 دستورالعمل امداد و نجات در معادن Code488
489 مقررات روشنایی در معادن Code489
492 راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک Code492
493 معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی Code493
494 راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها درتصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن Code494
496 راهنمای تهیه گزارش های طراحی معدن Code496
497 فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه واحدهای فرآوری مواد معدنی Code497
498 راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن Code498
500 دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی Code500
505 دستورالعمل پایش و ارزیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزدازی Code505
506 دستورالعمل ترابری در معادن Code506
507 مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی Code507
508 علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی(کانه آرایی) Code508
509 راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن Code509
510 دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار Code510
511 راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها Code511
515 راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری Code515
516 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای Code516
517 دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری Code517
517 دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری Code517
518 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند Code518
519 راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی Code519
520 راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب Code520
522 دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری ) Code522
523 راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها Code523
526 راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ Code526
529 راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها Code529
530 راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک Code530
531 دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن Code531
532 دستورالعمل تهیه نقشه­های زمین­شناسی اکتشافی بزرگ مقیاس ورقومی­کردن آن­ها Code532
534 راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها Code534
535 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها Code535
536 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن Code436
543 دستورالعمل طرای و اجرای سقف های تیرچه و بلوک )تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز ( Code543
546 دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت Code546
548 مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی Code548
549 راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی Code549
550 راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ Code550
551 دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها Code551
552 دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی Code552
58167 راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی RahnamaTojihRah
89666 اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح های عمرانی 100-89666
84-15 دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای Arzeshyabi Gozaresh tarha 84-15
N56 فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی CodeN56
N57 فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی CodeN57
N93 فهرست خدمات مرحله یک )توجیهی ( طرح های آبیاری و زهکشی CodeN93
N94 فهرست خدمات مرحله دو )تشریحی ( طرح های آبیاری و زهکشی CodeN94
N95 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است . CodeN95
N96 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی CodeN96
N98 شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی CodeN98
N103 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی CodeN103
N104 فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها CodeN104
N220 آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی 220-A
14 تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی Code14
جستجو

کاربر گرامی، خواهشمند است از فرم جستجوی فوق برای یافتن نشریات مورد نظر استفاده نمایید.

En


home cantactus