مقررات ملی ساختمان

 مقررات ملی ساختمان مجموعه قوانین لازم‌الاجرایی است که رعایت آن در ساخت و ساز می‌تواند به تأمین ایمنی و آسایش ساکنان آنها منجر شود. مقررات ملی که با توجه به سطح فناوری کشور تدوین شده است، امروزه میثاق جامعه مهندسی کشور است و توانسته است قابلیت‌های خود را در عرصه‌های مرتبط نشان دهد. مقررات ملی در کشور ما سابقه طولانی نداشته و در مواردی نیز حسب نیاز، ضوابط سایر کشورها بومی شده است، اما امروز با توجه به حجم بالای ساخت‌ و سازها و نیاز روزافزون به روش‌های طرح و اجرای نوین و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، باید بیش از پیش مورد توجه جامعه مهندسی و صنایع مرتبط کشور قرار گیرد، به گونه‌ای که مقررات ملی ساختمان در تمام وجوه و ارکان ساخت و ساز حاکم باشد. این وظیفه بزرگی است که باید جامعه مهندسی به دوش بکشد.
تجربه زلزله‌های گذشته، پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها، نیاز به تعمیرات فراوان در طول دوره بهره‌برداری ساختمان‌ها و ... نشان می‌دهد که ساخت‌ و سازهای سنتی دیگر جوابگوی جامعه روبه‌ رشد ایران اسلامی نیست و با توجه به افق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، اهمیت مقررات ملی ساختمان بیش از پیش آشکار می‌شود. توسعه مقررات ملی در گرو تمهیدات و اقداماتی است که برخی از آنهاً در ادامه برشمرده می‌شود: 
• آیین‌نامه‌ها و راهنماهای پشتیبان که باید برخاسته از نتایج تحقیقات باشد. تحقیقات درازمدت و هدف‌مندی که شرایط و مقتضیات کشور از قبیل اقلیم، زمین‌شناسی و .... برحسب مورد در آن‌ها لحاظ شده باشد
• آموزش و بازآموزی هدفمند در دوره‌های مشخص در سطوح مختلف کاری از کارگر ساده تا مهندسان 
• ارتقای فرهنگ عمومی و آشنا نمودن افراد ذینفع به حقوق خود
• بیمه ساختمان 
• گواهی‌نامه‌های فنی 
• توجه بیشتر به حفظ محیط زیست
• و از همه مهم‌تر نظام بازخورد برای توسعه و بازنگری مباحث مختلف
در این راه باید از صاحبان ایده و مجریان و برنامه‌ریزان و تدوین کنندگان مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان که زمینه توسعه پایدار در کشور را فراهم کرده‌اند، تشکر نمود. اگرچه مجموعه مباحث مقررات ملی کامل نیست اما آن چه موجود است باید رعایت شده و در تکمیل و غنای آن تلاش کرد.

مباحث بیست و دو گانه مقررات ملّی ساختمان ایران بانضمام آخرین سال تصویب مباحث


مبحث
عنوان مباحث
اولین ویرایش
دومین ویرایش
سومین ویرایش
Title
Part
1
تعاریف
Definitions
1
2
1384
Administration
2
3
1380
Building Fire Protection
3
4
1387
General Building Requirements
4
5
1369
1382
1389
Building Materials & Products
5
6
1380
1385
Design Loads for Buildings
6
7
1369
1388
Foundations
7
8
1384
Masonry Buildings
8
9
1368
1385
1388
Design and Construction of Concrete Structures
9
10
1368
1384
1387
Design and Construction of Steel Structures
10
11
1383
Industrialized Construction
11
12
1372
1380
1385
Safety and Precautions in Construction
12
13
1372
1382
Electrical Installations
13
14
1380
1391
Mechanical Systems
14
15
1380
1387
Elevators and Escalators
15
16
1372
1382
1391
Plumbing systems
16
17
1381
1387
1389
Natural Gas Piping
17
18
1380
1390
Acoustics and sound Control
18
19
1370
1381
1389
Energy Conservation
19
20
1384
Signs and symbols
20
21
1391
Passive Defense
21
22
نگهداری

Maintenance


En


home cantactus