پنجشنبه، 12 تیر 1399  |

حوزه ساختمان و ابنیه فنی

سرپرست

دکتر توحید اخلاقی

ارتباط با حوزه پژوهشی

آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
شناسه پستی: 1463917151
صندوق‌ پستی: 1696 - 13145
تلفن: 6-88255942  (داخلی 242)
دورنگار: 88241256
صفحه الکترونیک: www.bhrc.ac.ir/bsri

معرفی

درباره پژوهشکده

به دنبال ادغام «وزارت‌ راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهر‌سازی» و تصویب قانون تشکیل «وزارت راه و شهر‌سازی» در تیر ماه سال 1390‌ و به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در موسسات و واحد‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر‌سازی، به استناد مصوبه شورای عالی اداری به شماره 29687/206 مورخ 19/11/1390 کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر‌سازی شامل «مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری»، «پژوهشگاه مسکن و شهرسازی»، «پژوهشکده ساختمان و مسکن»، «موسسه قیر و آسفالت»، «آموزشکده علمی- کاربردی راه و ترابری» (شهید تفویضی)، «آموزشکده فنی لوشان»، «موسسه آموزشی پژوهشی ساختمان و شهر‌سازی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن» در «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» ادغام و عنوان آن به «مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی» تغییر یافت‌. در ادامه و به استناد مصوبه شماره 206/93/563 مورخ 20/01/1393 شورای عالی اداری، پژوهشکده حمل و نقل نیز از دانشگاه علم و صنعت منتزع و در مرکز تحقیقات ادغام گردید.
با ایجاد تغییرات در ساختار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مقرر گردید که فعالیت‌ها، رسالت‌ها و مأموریت‌های این مرکز به منظور هماهنگ نمودن، متمرکز ساختن و اجرای برنامه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه راه، ساختمان، شهرسازی و حمل و نقل در جهت دستیابی به توسعه پایدار، در قالب چهار حوزه پژوهشی «ساختمان و ابنیه فنی»، «معماری و شهرسازی»، «حمل و نقل» و «اقتصاد و مالی» دنبال گردد.
حوزه پژوهشی ساختمان و ابنیه فنی، شامل بخش‌های تحقیقاتی «مهندسی سازه و ابنیه فنی»، «مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان»، «فناوری بتن»، «زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری»، «شبکه ملی شتابنگاری»، «ژئوتکنیک و زیرساخت»، «تأسیسات مکانیکی و الکتریکی»، «مهندسی آتش» و «انرژی، آکوستیک و نور»، در راستای توسعه تحقیقات مورد نیاز جامعه مهندسی (به ویژه ملزومات کاربردی)، ضمن ارزیابی ضرورت‌ها و اولویت‌ها، به انجام وظایف خود می‌پردازد. تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط، توسعه و تدوین استانداردها و ضوابط ساخت و اجرای انواع سازه‌ها در شرایط منطبق با اقلیم کشور، صنعتی کردن و توسعه فناوری‌های نوین در اجرای اجزاء و سیستم‌های ساختمانی و تدوین استانداردهای مرتبط با آنها، ارائه راهکارهای توسعه پایدار در صنعت ساختمان و بهینه‌سازی مصرف انرژی در تولید و بکارگیری مصالح، ارائه راهکارهای تعمیر، نگهداری، بهسازی و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها و بهبود دوام، کیفیت و ایمنی مصالح و اجزای ساختمانی متداول، کاهش خطرپذیری و مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی از اهم وظایف این پژوهشکده می‌باشد.

اهداف

- زمینه‌سازی برای متمرکز ساختن و هماهنگ کردن و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه ساختمان و ابنیه فنی، مصالح و روش‌های ساختمانی و تهیه ضوابط و مقررات، دستورالعمل و استانداردهای مربوط به آنها؛
- توسعه و گسترش پژوهش در زمینه فناوری اطلاعات ساختمان و ابنیه فنی برای دستیابی به کارآمدترین شیوه‌های نوین فناوری و توزیع داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز کشور و ایجاد نظام اطلاعاتی مناسب در این زمینه؛
- ارتقای کیفیت در امور ساخت  و ساز، ساختمان، مسکن، ابنیه فنی و خطر زلزله از طریق انجام طرح‌های پژوهشی کاربردی و تدوین ضوابط دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مورد نیاز؛
- ترویج و انتشار نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی مرکز به منظور ارتقای سطح علمی جامعه مهندسی در زمینه‌های یاد شده.


وظایف

- بررسی کیفی و کمی مصالح ساختمانی سنتی به منظور شناخت خواص مکانیکی و فیزیکی مصالح مذکور برای استفاده بهتر و اقتصادی‌تر در ساختمان‌های روستایی و شهری. همچنین مطالعه و اظهارنظر درباره کاربرد مصالح ساختمانی جدید که قبلا در کشور وجود نداشته و یا مورد استفاده نبوده است؛
- تحقیق و پژوهش در مورد خطر زلزله، ساختگاه و کاهش خطرپذیری لرزه‌ای؛
- مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تدوین استانداردها، معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های علمی و فنی و اجرایی مربوط به ساختمان و مسکن، مهندسی ژئوتکنیک با توجه به شرایط اقلیمی، ‌اجتماعی و فیزیکی با همکاری سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و پیشنهاد آنها برای تصویب مراجع مربوط؛
- بررسی مشکلات مربوط به روش‌های موجود ساخت و ساز و تجزیه و تحلیل هزینه ساختمان و اجزای تشکیل‌دهنده آن به منظور یافتن روش‌های مختلف جهت احداث ساختمان‌های مورد اطمینان با صرف هزینه کمتر؛
- مطالعه و تحقیق درباره طراحی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، لغزش لایه‌های زمین، باد و سایر عوامل مخرب نظیر انفجار؛
- بررسی و اظهارنظر در مورد ساختمان‌های صنعتی و پیش‌ساخته و یا پیش‌سازی قطعات ساختمانی و روش‌های تولید آنها؛
- بررسی شیوه‌های مدیریت ساختمانی به منظور انتخاب و ارائه شیوه‌های مناسب برای بالابردن بازدهی تولید ساختمان و مسکن؛
- بررسی شرایط محلی نقاط مختلف کشور اعم از شرایط فیزیکی (مخاطرات طبیعی، آب و هوا و شرایط جغرافیایی و غیره) و شرایط اجتماعی و اقتصادی به منظور استفاده در تحقیقات ساختمانی و مهندسی محیط؛
- بررسی و ارزشیابی روش‌های ساختمانی احداث مسکن در خانه‌سازی شهری و روستایی در مناطق مختلف کشور به منظور معرفی الگوهای مسکن نمونه؛
- کنترل، نگهداری و توسعه کمی و کیفی شبکه شتابنگاری کشور به منظور ثبت و پایش زمین‌لرزه‌های کشور، گردآوری شتابنگاشت‌ها و اطلاعات حاصل از حرکات قوی زمین و تهیه بانک اطلاعات شتابنگاشتی مورد نیاز کلیه کارهای پژوهشی مهندسی زلزله و زلزله‌شناسی مهندسی و همچنین استفاده در تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی مرتبط با زلزله و استاندارد 2800 ایران؛
- بررسی جامع در خصوص مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان و ارائه الگو و راهکارهای مناسب؛
- انجام مطالعات ریز‌پهنه‌بندی و ژئوتکنیک و همچنین مصالح خاکی و سنگی برای شناخت و بهسازی خاک، رفتار استاتیکی و دینامیکی برای انجام فعالیت‌های مربوط به راه، شهرسازی و مسکن؛
- همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مشابه داخل و خارج از کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
- ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای و مطالعاتی فنی و تخصصی به کلیه متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی) در زمینه مصالح و تولیدات ساختمانی متناسب با نیازهای کشور؛
- اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی در زمینه‌های ساختمان، مسکن و ابنیه فنی.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج