ﺳﻪشنبه، 24 تیر 1399  |

زلزله شناسی مهندسی وخطرپذیری

رئیس

دکتر علی بیت اللهی

همکاران

فاطمه دهقان
محمد محمدحسنی
معصومه سلیمانی
مرتضی مهدوی
یعقوب قلی‌پور سفیدانی

متصدی امور دفتری

علی خلیلی

ارتباط با بخش

آدرس:
تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا... نوری، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
صندوق‌پستی: 1696 - 13145
تلفکس: 88384155، 88255942 الی 6 (داخلی 550)
دورنگار: 88255941
پست الکترونیکی: esrd@bhrc.ac.ir
پایگاه اینترنتی: www.bhrc.ac.ir/bsri

معرفی

درباره بخش

اساسنامه پیشنهادی مرکز در سال 1356 به تصویب مجلس رسید و بخش مهندسی زلزله با ترکیب 4 بخش سازه، ژئوتکنیک، زلزله و شبکه شتابنگاری در مرکز تأسیس و شروع به فعالیت کرد. در سال 1373 کمیته تدوین آیین‌نامه 2800 در این بخش تأسیس گردید. به تدریج دو بخش سازه و ژئوتکنیک از این بخش جدا شده و دو بخش شبکه شتابنگاری و زلزله تحت عنوان بخش مهندسی زلزله کار خود را تا سال 1378 ادامه داد. در سال 1378 و با مجهز شدن شبکه شتابنگاری به دستگاه‌های شتابنگار جدید، بخش شتابنگاری نیز از این بخش جدا شده و نام بخش به زلزله‌شناسی مهندسی تغییر و به صورت بخش مستقل کار خود را آغاز کرد. از مهمترین وظایف بخش مطالعه بر روی زلزله، چشمه‌های لرزه‌ای، برآورد خطر زمین‌لرزه برای سطوح مختلف طراحی و ارائه طیف‌های مخـتلف مرتـبط، پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه برای گستره‌های شهری و استانی و برآورد خطر زمین‌لرزه برای پروژه‌های مختلف عمرانی، بازنگری و بروز نمودن نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه و تهیه گزارش‌های فوری و تحلیلی از زمین‌لرزه‌های بزرگ و تحلیل اثرات آنها و نیز مؤلفه‌های مرتبط با خطرپذیری است. در سال 1391 پس از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، وظایف جدیدی به بخش محول و نام بخش نیز به نام بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری تغییر پیدا کرد.

اهداف

- نقش ممتاز در حیطه کاهش خطرپذیری لرزهای و مهندسی زلزله در منطقه؛
- ارتباط تنگاتنگ در زمینه زلزله و مخاطرات آن، با جامعه و مدیریت کلان کشور؛
- کسب افتخار برای کشور در عرصه بین‌المللی؛
- توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و اطلاعاتی مرتبط با زلزله؛
- توسعه نیروی انسانی متخصص و کاردان تحت اختیار در زمینه زلزله؛
- جذب کار و سرمایه از طریق انجام مطالعات پژوهشی در زمینه زلزله؛
- معرفی چهره برتر از کشور در مجامع بین‌المللی در حیطه دانش زلزله و مهندسی زلزله؛
- توسعه آموزش در سطوح مختلف در زمینه زلزله و خطرپذیری لرزهای و مدیریت بحران زمینلرزه؛
- توجه اساسی به کمبودهای کشور در زمینه مطالعات خطرپذیری لرزه‌ای؛  
- توجه اساسی به نحوه عملی و اجرایی و مدیریت کاهش خطرپذیری لرزه‌ای؛
- توجه اساسی به ارتقای ظرفیت‌های مدیریت بحران زلزله در کشور؛  
- گسترش آموزش های مرتبط با زلزله در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی و عمومی؛
- اهتمام جدی در اطلاع‌رسانی همگانی و کارشناسی و مدیریتی در زمینه خطر زمینلرزه و خطرپذیری لرزه‌ای و مدیریت بحران زمینلرزه؛
- توجه جدی به توسعه بخش در زمینه نیروهای کارشناسی و تجهیزاتی با حفظ روند مطلوب بهره‌وری؛
- توجه جدی به شیوه‌های مناسب جذب سرمایه و کار با معرفی بهتر کارها و پتانسیل بخش و برقراری ارتباطات مناسب؛
- توجه جدی به برقراری ارتباطات بین‌المللی با مراکز مرتبط خارجی و اهتمام در ارائه تصویری پیشرفته از سطح دانش زلزله در کشور و برخورداری از امتیازات و حمایت‌های مالی بین‌المللی؛
- توجه اساسی با ارتقای سطح کمی مقالات ارائه و چاپ شده در نشریات معتبر بین‌المللی؛
- توجه اساسی با انتشار نتایج پژوهش و رساندن آن به دست نیروهای کارشناسی در سطح کشور؛
- توجه اساسی در تهیه و به روز نمودن اطلاعات پایه و سامانههای اطلاعاتی مورد نیاز و مرتبط با فعالیت‌های بخش.

وظابف

- تحقیق پیرامون زلزله، خطرپذیری و بحران مخاطرات طبیعی با هدف کاهش خطرپذیری و مدیریت مبتنی بر پژوهش بحران‌های طبیعی در جهت ایجاد محیط زندگی امن و توسعه پایدار در ابعاد مختلف فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی؛
- تهیه سامانه لایه‌های اطلاعاتی عوامل خطر و اجزای آسیب‌پذیر در معرض مخاطرات طبیعی؛
- تحلیل خطر زلزله، سیل و رانش زمین و پهنه‌بندی خطر در مقیاس‌های مختلف، تحقیق بر روی روش‌های پایش و پیش‌بینی و پیش نشانگرهای زلزله و سایر مخاطرات طبیعی، تحلیل آسیب‌پذیری اجزای در معرض خطر و تحلیل؛ خطرپذیری مخاطرات طبیعی، تحلیل خسارت زلزله، سیل و رانش زمین، مطالعه چشمه‌های مخاطرات طبیعی و تعیین حریم ایمنی آنها در مقیاس‌ها و سطوح مختلف خطر؛
- تحقیق بر روی فناوری‌های نوین به منظور برآورد خطرپذیری و پایش مخاطرات طبیعی، پژوهش بر روی روش‌های پیشرفته مدیریت بحران مخاطرات طبیعی، لایه‌های اطلاعاتی مدیریت بحران و راهکارهای مدیریت سامان یافته بحران‌های طبیعی؛       
- اولویت‌بندی مکانی در مقیاس‌های مختلف بر مبنای میزان خطر، میزان آسیب‌پذیری و میزان خطرپذیری لرزه‌ای، سیل، رانش زمین و سایر مخاطرات طبیعی؛
- پژوهش پیرامون ارزیابی و کاهش ریسک و برآورد خسارت در زمینه‌های سازه‌ای، سامانه‌های حمل و نقل، شریان‌های حیاتی، نمادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و روش‌های ایمنی در زمینه‌های مذکور؛  
- تدوین ضوابط، ‌مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با وظایف بخش و ارائه گزارش‌های کارشناسی، ارزیابی فنی، ‌مشاوره‌های علمی و نظریه‌ها و تأییدیه‌های فنی؛
- تهیه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با وظایف بخش؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی، جشنواره‌ها و همایش‌های مرتبط و انجام پروژه‌های مشترک و مرتبط.


فعالیت‌های پژوهشی

محورهای تحقیقاتی و فعالیت‌ها
- تحقیق در زمینه زلزله، خطرپذیری و مخاطرات طبیعی؛
- تهیه سامانه لایه‌های اطلاعاتی عوامل خطر و اجزای آسیب‌پذیر؛
- تحقیق در زمینه فناوری‌های نوین به منظور برآورد خطرپذیری و پایش مخاطرات طبیعی؛
- پژوهش در زمینه روش‌های پیشرفته مدیریت بحران؛
- پژوهش در زمینه مخاطرات طبیعی، لایه‌های اطلاعاتی مدیریت بحران؛
- اولویت‌بندی مکانی در مقیاس‌های مختلف بر مبنای میزان خطر، میزان آسیب‌پذیری و میزان خطرپذیری لرزه‌ای، سیل، رانش زمین و سایر مخاطرات طبیعی؛
- پژوهش در زمینه ارزیابی و کاهش خطرپذیری و برآورد خسارت در زمینه‌های سازه‌ای، سامانه‌های حمل و نقل، شریان‌های حیاتی، نمادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و روش‌های ایمنی در زمینه‌های مذکور؛
- تهیه بانک اطلاعات زمین‌لرزه‌های ایران، ساختمان و مسکن و تیپ و نوع آنها به منظور استفاده در برآوردهای خطرپذیری لرزه‌ای؛
- تهیه لایه‌های اطلاعاتی سامانه کاهش خطرپذیری لرزه‌ای و مدیریت بحران زلزله؛
- تهیه سامانه پایش لرزه‌ای برای گستره‌های شهری و  استانی؛
- تحلیل دینامیکی رفتار لرزه‌ای گستره‌های مختلف کشور؛
- مطالعه برروی چشمه‌های لرزه‌ای مختلف؛

- شناسایی گسل‌ها؛ گسل‌های پنهان و برآورد حریم خطر گسل‌ها؛
- تحقیق و پژوهش بر روی ضرایب مختلف لرزه‌خیزی؛
- تحقیق و پژوهش بر روی مدل‌های کاهیدگی؛
- پردازش‌های داده‌های لرزه‌شناسی و شتابنگاشتی؛
- برآورد خطر زمین‌لرزه برای سطوح مختلف طراحی و ارایه طیف‌های مختلف؛
- پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه برای گستره‌های شهری و استانی و برآورد خطر زمین‌لرزه برای پروژه‌های مختلف عمرانی؛
- بازنگری و بروز نمودن نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه؛
- تهیه گزارش‌های فوری و تحلیلی از زمین‌لرزه‌های بزرگ و تحلیل اثرات آنها؛
- طراحی و ایجاد سامانه پاسخ سریع زلزله؛
- تهیه و تدوین سناریوی زلزله در مقیاس شهری و استانی؛
- تحلیل خطرپذیری لرزه‌ای؛
- پژوهش در زمینه روش‌های کاهش خطرپذیری لرزه‌ای؛
- تهیه و تدوین برنامه جامع کاهش خطرپذیری لرزه‌ای برای شهرها و استان‌ها؛
- اولویت‌بندی مکانی در برنامه کاهش خطرپذیری لرزه‌ای؛
- تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای؛
- تحقیق و پژوهش در زمینه مبانی مدیریت بحران زمین‌لرزه؛
- ارائه روش‌های مدیریت پیشرفته بحران زمین‌لرزه؛
- ارائه روش‌های اجرایی در فازهای مختلف مدیریت بحران زمین‌لرزه؛
- تحقیق بر روی نقش اطلاعات پایه در مدیریت سامان یافته بحران زلزله؛
- ارائه راهکارها و پیشنهادها در زمینه مدیریت بحران زلزله در کشور؛
- برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه هرکدام از محورها و وظایف مصوب؛
- تهیه و تدوین برنامه‌های آموزش همگانی مرتبط با زلزله؛
- آموزش‌های ویژه برای تربیت افراد مورد نیاز مراکز تحقیقاتی با همکاری مدیریت آموزش؛
- همکاری در زمینه تربیت تکنسین و کارشناس مرتبط با وظایف بخش؛
- همکاری در بررسی آیین‌نامه 2800 و تکمیل و تجدید نظر در خصوص موارد مندرج در این آیین‌نامه؛
- همکاری در پروژه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری؛
- تدوین ضوابط، ‌مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با وظایف بخش و ارائه گزارش‌های کارشناسی، ارزیابی  فنی، ‌مشاوره‌های علمی و نظریه‌ها و تأییدیه‌های فنی؛
- همکاری با سایر بخش‌ها در برگزاری دوره‌های آموزشی، جشنواره‌ها و همایش‌های مرتبط و انجام پروژه‌های مشترک.

تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی و گواهینامه فنی

     
 استریوسکوپ
دستگاه GPS
پالم ارتباطی
     
 دستگاه sedis
 دستگاه ژئوالکتریک
 ژئوفون تک مؤلفه‌ای
     
 ژئوفون سه مؤلفه‌ای
 ژئوفون موج برشی
 ژئوفون یک هرتز سه مؤلفه‌ای
     
 دستگاه ماکرو ترمور
منبع تغذیه سلول‌های خورشیدی 
 


انتشارات

کتب

گزارش‌های تحقیقاتی شاخص
- مطالعات ژئوفیزیکی نیزاز قم؛
- مطالعات تحلیل خطر زلزله استان کرمانشاه؛
- مطالعات تحلیل خطر زلزله استان مازندران؛
- مطالعات تحلیل خطر زلزله شمال و غرب استان تهران؛
- مطالعات خطر زلزله شمال و شرق استان تهران؛
- مطالعات گسل شمال تهران؛
- مطالعات ژئوفیزیکی بم؛
- پروژه انجام مطالعات لرزه زمین‌ساخت و برآورد خطر زمین‌لرزه و اندازه‌گیری‌ها و آزمایشات مورد نیاز آن در کل گستره استان تهران؛
- پروژه تهیه و تدوین سناریوی زلزله گرگان؛
- پروژه تحلیل خطر زلزله به منظور اولویت‌بندی مکانی مقاوم‌سازی ساخت و ساز روستایی در گستره استان چهار محال و بختیاری؛
- پروژه مهاجرت زلزله‌های با بزرگای 5 و بالاتر در پهنه ایران؛
- پروژه تهیه لایه‌های اطلاعاتی مهندسی زلزله و مدیریت بحران زمین‌لرزه در استان مازندران؛
- پروژه سامانه لایه‌های اطلاعاتی پاسخ سریع زمین‌لرزه در شهر تهران؛
- پروژه اولویت بندی استان‌های کشور در  برنامه کاهش خطرپذیری لرزه ای؛
- تدوین طرح جامع کاهش خطرپذیری لرزه‌ای کشور؛
- تهیه فایل رقومی گسل‌های ایران؛
- تهیه نقشه های چگالی زمین‌لرزه و چگالی گسلش؛
- تهیه نقشه های اقلیمی کمینه دما به منظور استفاده در مدیریت بحران زلزله؛
- تهیه تقویم تصویری زلزله های ایران؛
- کاتالوگ ملی زمین‌لرزه‌های ایران؛
- تقویم تصویری زمین‌لرزه‌های بزرگ ایران؛
- اولویت بندی خطرپذیری لرزه‌ای استان‌های ایران؛
- مدیریت بحران و کاهش ریسک سامانه حمل و نقل استان هرمزگان؛
- سامانه تخمین خسارات زلزله شهر بندرعباس؛
- مطالعات زلزله و تحلیل خطر در واحدهای پتروشیمی پارس؛
- مدیریت و کاهش خطرپذیری شهری برنامه عمران سازمان ملل متحد؛
- اولویت بندی مکانی (استانی) در برنامه ملی کاهش خطرپذیری لرزه ای ایران- فاز دوم شرایط لرزه ای؛
- بررسی شاخص های جنسیتی مؤثر در کاهش خطرپذیری لرزه ای شهر تهران.

گزارش‌های زلزله‌های رویداده
گزارشات ملی
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه کجور؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه زرند؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه کهک؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه موسیان؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه قشم؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه ری؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه اشکنان فارس؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه تربت حیدریه؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه کازرون؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه دامغان؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه چاه قنبر ریگان؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه نیشابور؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه مورموری ایلام؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه اهر؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه ورزقان؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه جوادآباد ورامین؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه فیروزکوه؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه اسفراین؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه فراشبند فارس؛
- گزارش تفصیلی سیلاب جاده‌های چالوس و فیروزکوه؛
- گزارش تفصیلی سیلاب پاکدشت تهران؛
- گزارش تفصیلی فرونشست جنوب و جنوب غرب تهران؛
- گزارش تحلیل ریسک فرونشست بندر ماهشهر.


گزارش‌های بین‌المللی
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه ژاپن؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه ارجیش ترکیه؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه دالبندین پاکستان؛
- گزارش زلزله لامجونگ نپال؛

- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه کاتماندو نپال؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه افغانستان؛
- گزارش تفصیلی زلزله شناسی و مهندسی زلزله زمین‌لرزه تاجیکستان.  


دوره‌ها، سمینارها و سخنرانی‌های علمی

جهت مشاهده اطلاعات کامل دوره‌های مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

برگرفتن (دانلود)

جهت مشاهده و دانلود فایلهای مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

کارگروه زلزله

جهت مشاهده کارگروه اینجا را کلیک نمایید.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج