پنجشنبه، 12 تیر 1399  |

مسکن و سیستم های ساختمانی

رئیس بخش

دکتر غزال راهب

همکاران

علی طیبی
مهران رفیعی
زهرا تمجیدی
اعظم ادهمی
سیدکیوان قدس میرحیدری
 

کارشناس هماهنگی و پیگیری

عباس مهدی‌پور

ارتباط با بخش

آدرس :

تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا... نوری، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت

صندوق‌پستی :     1696 - 13145

تلفن :       6-88255942  (داخلی 510 ، 502، 509)

پایگاه اینترنتی :    www.bhrc.ac.ir/audri

معرفی

وظایف مصوب

• برنامه ریزی راهبردی در زمینه‌های تطابق بین سیاستگذاری های آمایش سرزمینی توزیع جمعیت در سکونتگاهها با برنامه‌ریزی مسکن، برنامه‌ریزی تأمین مسکن در طرح های توسعه و عمران شهری و منطقه ای، هماهنگی بین برنامه های تأمین مسکن و زمین، هماهنگی الگوی مسکن با تقاضا و عدالت‌محوری در تأمین مسکن شهری و روستایی
• سیاست‌گذاری در راستای تأمین مسکن در بافتهای فرسوده، برنامه‌ریزی تأمین مسکن اقشار کم درآمد، بهسازی نظام تولید مسکن، بررسی روشها و برنامه‌ریزی مسکن استیجار، استفاده از فن آوری‌های نوین ساختمان در ساخت مسکن، ارزیابی کیفی مسکن
• تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌‌ها و الگوهای طراحی و ساخت مسکن در سکونتگاههای مختلف کشور و در تطابق با شرایط محیطی و ضوابط طراحی بهینه و استانداردهای کیفی و کمی مسکن
• تحقیق پیرامون بررسی و جمع‌بندی ویژگی‌ها و عملکرد سیستم‌های ساختمانی برای دستیابی به الزامات و شیوه‌های طراحی مناسب آنها با در نظر گرفتن هماهنگی بین تمام اهداف طراحی از جمله کارکرد مناسب، ایمنی، آسایش، کاربرد بهینه انرژی، ملاحظات فرهنگی و سایر ملاحظات اجرایی انسجام‌بخشی سیستم‌های ساختمانی
• توسعه مدلسازی اطلاعات ساختمان (بیم) در برنامه‌ریزی و تولید مسکن
• مستندسازی و ارزیابی طرح‌های برنامه‌ریزی و تولید مسکن
• اسکان موقت و الگوهای تأمین آن
• طرح های موضعی و موضوعی در زمینه‌های تولید مسکن انبوه و منفرد به عنوان طرح‌های الگو
• ساماندهی بانک اطلاعات ساختمان و مسکن.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج