دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 10 بهمن 1396

ابلاغ ویرایش جدید مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

پنجمین ویرایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان «مصالح و فرآورده های ساختمانی» (ویرایش 1396) در تاریخ 13/10/96 ابلاغ گردید.
 

مشاهده متن ابلاغیه