دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 08 مرداد 1396

ابلاغ ویرایش جدید مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا)

سومین ویرایش مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا» (ویرایش 1396) در تاریخ 96/05/04 ابلاغ گردید.


مشاهده متن ابلاغیه