دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 14 اسفند 1393

اصلاحیه فصل 3-2 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

در سیزدهمین جلسه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 24/10/93 متن اصلاحیه فصل 3-2 مبحث سوم ویرایش سال 1392 (ساختارها، ارتفاعات و مساحت‌ها) به تصویب رسید.
اصلاحیه مذکور در تاریخ 25/11/93 توسط وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اجرا ابلاغ گردید.
 دریافت فایل اصلاحیه فصل 3-2 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان