مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ: 02 تیر 1399

بازدید تخصصی تیم تخصصی مرکز تمرکز از فرودگاه شهر گرگان

تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به سرپرستی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری از فرودگاه شهر گرگان بازدید به عمل آوردند.
این بازدید به دنبال رخداد سیلاب گسترده در سال 98 در استان گلستان، که با آسیب‌ها و خساراتی همراه بود از جمله خسارات وارده به فرودگاه شهر گرگان و همچنین در راستای طرح ارزیابی فرودگاه‌های کشور در پدیده‌های سیلاب و فرونشست که در بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال انجام می‌باشد، با هدف شناسایی راهکارهای عملیاتی جهت کاهش ریسک سیلاب در این فرودگاه انجام شد.
در این بازدید، علاوه بر برگزاری جلسه فنی با حضور متانت رئیس فرودگاه گرگان و جمعی از معاونین وی، کلیه موارد روی داده در این فرودگاه در زمان سیلاب سال 98 جمع بندی شده و نکات فنی مورد نیاز نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین با همراهی مسئولین فنی فرودگاه، بازدید جامعی از کلیه بخش‌های فرودگاه و نقاط آسیب دیده، با هدف شناسایی راهکارهای مقاوم‌سازی سایت فرودگاه در برابر سیلاب صورت پذیرفت.
لازم به ذکر است که تحلیل‌های مورد نیاز بر روی نتایج این بازدید در حال انجام بوده و راهکارهای لازم به زودی در اختیار مسئولین ذیربط قرار خواهد گرفت.

روتیتر
عنوان قرمز: False