مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ: 09 مهر 1398

جلسه فرونشست استان اصفهان برگزار شد

جلسه فرونشست استان اصفهان با حضور رئیس مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی،  نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مسئولین استانی اصفهان در دفتر مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در پدیده فرونشست برای جلوگیری از بروز خسارات متعدد به المان‌های حیاتی کشور و همچنین بر اساس نرخ بالای این پدیده در استان اصفهان که بخشی از المان‌های زیرساختی را تحت تاثیر خود قرار داده است، این جلسه با حضور رضا نفیسی رئیس مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی، علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نمایندگان سازمان‌های ذیربط و همچنین مسئولین استان اصفهان و با هدف دستیابی به مسیر راهبردی برای کاهش اثرات فرونشست در این استان برگزار شد.
در این جلسه، موضوع فرونشست در نقاط مختلف استان اصفهان و همچنین اثرات آن بر المان‌های مهم استان از ابعاد مختلف طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این جلسه، ضمن مرور فعالیت‌ها و نتایج بررسی‌های صورت گرفته توسط تیم تخصصی مرکز در موضوع فرونشست در دشت‌های استان اصفهان، حوزه مورد نظر را بسیار مهم و جدی برشمرد و بر لزوم اجرای هرچه سریع‌تر اصول کاهش ریسک این پدیده در مناطق مورد نظر تاکید نمود.
وی همچنین آمادگی کامل مرکز در ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی جهت کاهش اثرات این پدیده بر المان‌های حیاتی همچون محورهای حیاتی، خطوط راه‌آهن، فرودگاه‌ها و خطوط انتقال نیرو در این استان و همچنین ارائه آموزش‌های کاربردی به مسئولین استان را اعلام نمود. 
در انتهای جلسه فرونشست استان اصفهان و پس از هم اندیشی‌های صورت گرفته، مقرر شد تا شرایط لازم برای ارائه آموزش‌های کاربردی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به پرسنل فرودگاه اصفهان فراهم گردیده و در جلسات آتی، در زمینه روند اجرایی برای مدیریت این پدیده در استان اصفهان تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرد. 

روتیتر: با حضور نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
عنوان قرمز: False