مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ: 11 اسفند 1397

"اظهارنظر کمیته هاي تخصصی مباحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) و هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) مقررات ملی ساختمان در خصوص استفاده «بخاری‌های هرمتیک»

جهت مشاهده متن "اظهارنظر کمیته هاي تخصصی مباحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) و هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) مقررات ملی ساختمان در خصوص استفاده «بخاری‌های هرمتیک» کلیک کنید.

روتیتر
عنوان قرمز: False