• EN
شنبه 23 آذر 1398

فعالیت‌ها

فعالیت‌ها

در راستای همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بنا به مصوبه هیأت فنی کمیته ملی استانداردهای ایزو، مسؤولیت تشکیل کمیته‌های فنی متناظر زیر به مرکز واگذار شد:

 1. TC71 (بتن، بتن مسلح، بتن پیش‌تنیده)
 2. TC74 (سیمان و آهک)
 3. TC21 (تجهیزات محافظت در برابر آتش)
 4. TC92 (ایمنی در برابر آتش)
 5. TC160 (شیشه در ساختمان)
 6. TC189 (کاشی سرامیکی)
پس از برگزاری جلسات هیأت مؤسس کمیته‌های فنی متناظر TC74، TC160، و  TC189 در مرکز و انجام انتخابات با حضور نمایندگان مؤسسه استاندارد، موارد زیر به تصویب رسید:

TC74 :
 1. رئیس کمیته آقای مهندس جهانگیری، مدیر عامل شرکت خدماتی سیمان
 2. نایب رئیس: آقای مهندس امینی، مدیر عامل سیمان شهر کرد 
 3. دبیر کمیته جناب آقای دکتر تدین، مشاور بخش بتن مرکز 
TC 160:
 1. رئیس کمیته: آقای دکتر گنجه‌ای، مشاور مرکز
 2. دبیر کمیته: خانم مهندس نجفی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
TC 189:
 1. رئیس کمیته: آقای دکتر رازانی 
 2. نایب رئیس کمیته: آقای دکتر ویسه، مدیر بخش مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مرکز
 3. دبیر کمیته: آقای مهندس محصصیان 
 4. برگزاری کمیته های TC21و TC92  در دست اقدام می‌باشد.

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت