• EN
شنبه 23 آذر 1398

ارائه داده های شتابنگاشتی از زمین لرزه های رویداده در کشور

Loading
  • این فرم حالت نظرسنجی دارد. جوابها بصورت radio button از 1 الی 5 میباشد. بدیهی است 5 بالاترین نرخ رضایت را نشان میدهد.

    موضوع نظرسنجی: ارتباط ، ارتقاء دانش زلزله کشور با ارائه داده های شتابنگاشتی

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت