•  
  • EN
شنبه، 5 مهر 1399

مقاله‌ها

..بخش انرژی آکوستیک و نور (34)
..بخش مهندسی آتش (131)
..بخش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی (14)
..بخش ژئوتکنیک و زیر ساخت (43)
..بخش شبکه ملی شتابنگاری (0)
..بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری (10)
..بخش فناوری بتن (124)
..بخش مصالح و فرآورده های راه و ساختمان (16)
..بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی (96)
عنوان مقاله نوع مقاله سال چاپ نویسندگان محل ارائه
تعیین گسل سناریو بر اساس منحنی‌های مشارکت چشمه‌های لرزه‌ای محدوده دماوند 1391 علی بیت اللهی، زینب حسن زاده کاهانی، شیدا شاطریان پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
محافظت سازه‌ها در برابر حریق به وسیله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش ISI 1380 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجله علمی – پژوهشی امیرکبیر، سال سیزدهم، شماره 49، ص 66-75
رفتار فوم سخت پلی‌یورتان و پانل‌های ساندویچی پلی‌یورتان در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی ISI 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مهدی باریکانی مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال 22، شماره 3، ص 183-195
تعیین انتظارات عملکردی و روش طبقه‌بندی برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق ISI 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده مجله علمی – پژوهشی صفه
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات ISI 1386 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمد جعفر هدایتی، بهروز محمد کاری مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج-66
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش برای بلو کهای سقفی پلی‌استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه- بلوک ISI 1391 سعید بختیاری، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاری، محمدجعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره 12، شماره 2
بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ریسک آتش‌سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری ISI 1392 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مسعود جمالی آشتیانی مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5، ص 29-40
بررسی آزمایشگاهی رفتار پلی‌استایرن منبسط‌شده ISI 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیستم، شماره 3
Tunable Wettability and Rewritable Wettability-Gradient in Self-Cleaning Composites Containing Nano-Photo Catalysts ISI 1392 مرادپور، طاهری، توسلی، پرهیزکار، قدسیان Journal of Nanoscience and Nanotechnology
Transport and strength properties of ternary concrete mixtures containing combinations of natural zeolite with silica fume or fly ash ISI 1392 احمدی، جعفر سبحانی، محمد شکرچی‌زاده، میثم نجیمی Magazine of Concrete Research
Toxicity of building materials ISI 1391 زهرا درودیانی، بابک درودیانی، سعید درودیانی chapter 9-pp: 241-289,"Materials that release toxic fumes during fire" Woodhead Publishing"
Thermal and Mechanical Properties of Fire Resistant Gypsum Plasters ISI 1379 Bakhtiyari, S.B.; Jafarpoor, F.; Firoozyar, F Asian Journal of Civil Engineering (Building And Housing), Vol. 1, No.2,PP67-82
The influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting and normal vibrated concretes ISI 1390 Bakhtiyari, S, Allahverdi, A, Rais-Ghasemi, M Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 12, No.3 ,353-374
The Experimental Behavior of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs with Fire Protection Systems Subjected to Standard Fire Exposure ISI 1396 S Bakhtiyari, A Kalali,L Taghi Akbari, F Farahbod International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
The effects of climate change on energy consumption of cooling systems in Tehran ISI 1389 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Volume 42, Issue 10
The effective parameters for reaction-to-fire properties of Expanded Polystyrene foams in bench scale ISI 1389 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، باریکانی Iranian Polymer Journal, Vol. 19, No. 1
The effective parameters for reaction-to-fire properties of Expanded Polystyrene foams in bench scale ISI 1389 Bakhtiyari, S., Taghiakbari, L., Barikani, M Iranian Polymer Journal, Vol. 19, No. 1
The Effect of Concrete Panel Thickness Upon Composite Steel Plate, Journal of Constructional Steel Research ISI 1394 Shafaei, S., Ayazi, A., and Farahbod, F. Elsevier, Vol. 117, 81-90, 2016
Support vector machine for prediction of the compressive strength of no-slump concrete ISI 1392 جعفر سبحانی، خانزادی، موحدیان Computers and Concrete is An International Journal
Sunlight absorbing potential of carbon nanoball water and ethylene glycol-based nanofluids ISI 1392 مریم کرمی، مهرداد رئیسی دهکردی، شهرام دلفانی، علیکراد رشیدی Optics and Spectroscopy, Volume 115, No 3
Structural Seismic Response Mitigation using Optimized Vibro-Impact Nonlinear Energy Sinks ISI 1394 M. Ahmadi, Nader K. A. Attari, M. Shahrouzi, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 19 , PP: 193–219, 2015, DOI: 10.1080/13632469.2014.962671
Sonochemical nano fabrication as a new method for activation of Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) ISI 1392 آزاده عسگری‌نژاد، فاطمه زیستی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار QScience Connect
Service life of the reinforced concrete bridge deck in corrosive environments: A soft computing system ISI 1390 علی اکبر رمضانیانپور، جعفر سبحانی Applied Soft Computing
Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste ISI 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی،‌ضرابی، طیبه پرهیزکار Thermochimica Acta 514 (2011) 74–81
Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste ISI 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Zarrabi, T. Parhizkar Thermochimica Acta 514/74–81
Self Compacting Concrete Containing different powders at elevated temperatures – mechanical properties and change in the phase composition of the paste" ISI 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی Thermochimica Acta
Seismic microzonation and damage assessment of bam city, Southeastern Iran ISI 1386 معتمد، عباس قلندرزاده، سعید هاشمی طباطبایی، توهاتا Journal of earthquake engineering, Vol 11, No 110
Resonance of a rectangular plate influenced by sequential moving masses ISI 1394 M. Ebrahimzadeh, Nader K.A. Attari, A. Nikkhoo, S. Mariani, Coupled Systems Mechanics, Vol. 5, No. 1 (2016) 87-100 DOI: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2016.5.1.087
Rate dependence of rockfill behavior on propagated near fault ground motions ISI 1393 رازقی، عطا آقایی آرائی، عباس قلندرزاده، سعید هاشمی طباطبایی Scientia Iranica
Propozing a new approach for qualification of natural pozzolans ISI 1389 طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، فاطمه جعفرپور، هیله مایر scientia iranica, transaction A: civil engineering مجله دانشگاه شریف
Properties of multi-strength grade EPS concrete containing silica fume and rice husk ash ISI 1391 صدرممتازی، جعفر سبحانی، میرگذار، میثم نجیمی Construction and Building Materials
Properties of concrete containing copper-slag-waste ISI 1390 علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی Magazine of Concrete Research
Progressive Collapse of Exterior RC Beam-Column Sub-assemblage considering the effect of Transverse Frame ISI 1394 Omid Rashidian , Reza Abbasnia, Rasool Ahamdi, Foad Mohajeri Nav, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , 2016 , Accepted
Prediction of the compressive strength of no-slump concrete: A comparative study of regression, neural network and ANFIS models ISI 1388 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخوشیدی، طیبه پرهیزکار Construction and Building Materials
Predicting rapid chloride permeability of self-consolidating oncrete: A Comparative study on statistical and neural network models ISI 1392 غفوری، میثم نجیمی، جعفر سبحانی، آگل Construction and Building Materials
Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios ISI 1396 A Yarivand, C Behnia, S Bakhtiyari, A Ghalandarzadeh Computers and Geotechnics 85
Performance analysis of a ground-assisted direct evaporative cooling air conditioner ISI 1389 قاسم حیدری‌نژاد، وحید خلج‌زاده، شهرام دلفانی Building and Environment, Volume 45, Issue 11
Parametric study of buried steel and high density polyethylene gas pipelines due to oblique-reverse faulting ISI 1394 F.R.Rofooei, H. Hojat Jalali, Nader K. A. Attari, H. Kenarangi, M.Samadian, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 42, PP:178-189, 2015
Numerical simulation of counter-flow wet-cooling towers ISI 1388 قاسم حیدری‌نژاد، مریم کرمی، شهرام دلفانی International Journal of Refrigeration, Volume 32, Issue 5
Numerical Modeling of Combined Radiation and Conduction Heat Transfer in Mineral Wool Insulations ISI 1388 سهراب ویسه، حکاکی‌فرد Heat Transfer Engineering,Vol.30, No. 5, 2009
Modified polyester resins as an effective binder for polymer concretes ISI 1390 علیرضا پورخورشیدی، جمشیدی Materials and Structures
Modeling compressive strength of EPS lightweight concrete using regression, neural network and ANFIS ISI 1392 صدرممتازی، جعفر سبحانی، میرگذار، میثم نجیمی Construction and Building Materials
Mix design, compressive strength and resistance to elevated to elevated temperature (500°C) of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers ISI 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی،‌ضرابی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور International Civil Engineering Journal, Vol. 9, No. 3
Measuring wave velocity, damping, stress-strain behaviors of geomaterials using GAP-SENSOR ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توآتا، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی Scientia Iranica
Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials, Soil Dynamic and Earthquake Engineering ISI 1391 عطا آقایی آرائی، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی، عباس قلندرزاده Soil Dynamic and Earthquake Engineering
Lateral Response of Structures Containing a Cylindrical Liquid Tank under the 1:1 Internal Fluid/Structure Resonances ISI 1387 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری Journal of Applied Mathematics, Vol 1, No.1
Investigation of CFS shear walls with one and two-sided steel sheeting ISI 1394 Nader K. A. Attari • s. Alizadeh • S. Hadidi Journal of Constructional Steel Research(JCSR), Vol . 122, PP: 292-307, 2016, DOI: 10.1016/j.jcsr.2016.03.025
Investigation of a hybrid system of nocturnal radiative cooling and direct evaporative cooling ISI 1389 قاسم حیدری‌نژاد، معین فراهانی، شهرام دلفانی Building and Environment, Volume 45, Issue 6, Pages 1521-1528
Influence of Mineral Powder Content on the Fracture Behaviors and Ductility of Self-Compacting Concrete ISI 1394 Nikbin, I. M., Davoodi, M. R., Fallahnejad, H., Rahimi, S. and F. Farahbod, F., Journal of materials in Civil engineering, ASCE, Vol. 28, No.3, 1-14, 2016
Impact and cyclic shaking on loose sand properties in laminar box using gap sensors ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توهاتا Soil dynamic and earthquake engineering
Hydrothermal preparation of natural pozzolan nanostructures as a new route to activate cement replacement materials ISI 1392 آزاده عسگری‌نژاد، زیستی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار Synthesis and Reactivity in Inorganic and Nano-metal Chemistry
Forward Modeling And Inversion Of Self-potential Anomalies Caused by 2D Inclined Sheets ISI 1388 محمدصادق رودسری، علی بیت‌اللهی Journal of Exploration geophysics
Forward Modeling And Inversion Of Self-potential Anomalies Caused by 2D Inclined Sheets ISI 1388 محمدصادق رودسری Journal of Exploration geophysics
Feasibility of using various kinds of cooling systems in a multi-climates country ISI 1387 قاسم حیدری‌نژاد، محمد حیدری‌نژاد، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Energy and Buildings, Volume 40, Issue 10, 2008
Fault- Kinematic and geomorphic observations along the North Tehran Thrust and mosha Fasham Fault, Alborz mountains Iran, implications for fault- system evolution and interaction in a changing tectonic regime ISI 1388 Landgraf, A., Ballato, P., Strecker, M. R., Friedrich, A. and Tabatabaei, S. H, M. Shahpasandzadeh Journal of Geophysic
Experiments on Seismic Behaviour of Steel Sheathed Cold-Formed Steel Shear Walls Cladded by Gypsum and Fiber Cement Boards, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., Bagheri Sabbagh, A., and Torabian, S., Elsevier, Vol. 104, 238-247, 2016
Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., and Bagheri Sabbagh, A. Elsevier, Vol. 91, 50-62, 2015
Experimental investigation of RCS connections performance using self-consolidated concrete ISI 1394 S. Alizadeh, Nader K.A. Attari, M.T. Kazemi, Journal of Constructional Steel Research(JCSR),Vol. 114 ,PP: 204-216, 2015
Experimental investigation of two-stage indirect/direct evaporative cooling system in various climatic conditions ISI 1388 قاسم حیدری‌نژاد، مجتبی بزرگمهر، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Building and Environment, Volume 44, Issue 10, 2009
Experimental investigation of heat recovery system for building air conditioning in hot and humid areas ISI 1391 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Vol. 49
Experimental investigation of dehumidification process in cooling coil by utilizing air-to-air heat exchanger, in humid climate of Iran, Energy and Buildings ISI 1389 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Volume 42, Issue 6
Experimental and Numerical Evaluation of Progressive Collapse Behavior in Scaled RC Beam- Column Sub-assemblage ISI 1394 Rasool Ahamdi,Omid Rashidian , Reza Abbasnia,Foad Mohajeri , and Nima Usefi, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , Volume 2016 , 17 pages
Experimental and finite element study of the reverse faulting effects on buried continuous steel gas pipelines ISI 1394 H. Hojat Jalali, F.R.Rofooei, Nader K. A. Attari, M.Samadian , Soil Dynamics and Earthquake Engineering , Accepted ,2016
Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing a classification method based on cone calorimeter results ISI 1394 Saeed Bakhtiyari, Leila Taghi-Akbari and Masoud Jamali Ashtiani Fire and Materials, Vol 39, Issue 1, pp 1-13
Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing a classification method based on cone calorimeter results ISI 1394 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، مسعود جمالی آشتیانی Fire and Materials, DOI: 10.1002/fam.2219, 2013.Fire and Materials. V39-1.pages:1-13
Energy-saving potential of an indirect evaporative cooler as a pre-cooling unit for mechanical cooling systems in Iran ISI 1389 شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, , Volume 42, Issue 11
Energy analysis of evaporative cooling to select the optimum system in diverse climates ISI 1391 معین فراهانی، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Energy, Volume 40, Issue 1
Electrochemical impedance behavior and transport properties of silica fume contained concrete ISI 1392 جعفر سبحانی، میثم نجیمی Construction and Building Materials
Effects of w/c ratio on Portland limestone cement concrete ISI 1389 علیرضا پورخورشیدی، جمشیدی، میثم نجیمی Construction Materials
Effects of retempering methods on the compressive strength and water permeability of concrete ISI 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی Scientia Iranica: Transactions A: Civil Engineering
Effects of particle packing density on the stability and rheology of self-consolidating concrete containing mineral dmixtures ISI 1393 پرویز قدوسی، شیرزادی جاوید، جعفر سبحانی Construction and Building Materials
Effects of retempering methods on the compressive strength and water permeability of concrete ISI 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی International Journal of Science and Technology
Durability of copper slag contained concrete exposed to sulfate attack ISI 1389 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Durability of copper slag contained concrete exposed to sulfate attack ISI 1390 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Durability of Concretes Containing Natural Pozzolan ISI 1391 میثم نجیمی، جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Construction Materials
Determination of the Air/Fiber Conductivity of Mineral Wool Insulations in Building Applications Using Nonlinear Estimation Methods ISI 1388 سهراب ویسه، حکاکی‌فرد، کوثری Journal of Building Physics,Vol. 32, No. 3, 2009
Cyclic behavior of interior reinforced concrete beam-column connections with Self-Consolidating Concrete ISI 1394 J.Salehi, M.T. Kazemi , Nader K. A. Attari Structural Concrete(FIB journal), Accepted Jan. 2016, DOI: 10.1002/suco.201500133
Cyclic and post-cyclic monotonic behavior of crushed conglomerate rockfill material under dry and saturated conditions ISI 1391 عطا آقایی آرائی، سعید هاشمی طباطبایی، رازقی Scientia Iranica A
Compressive strength and resistance to elevated temperature (500 c) of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers ISI 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Ramezanianpour, Parhizkar, Zarrabi International Civil Engineering Journal, Vol. 9, No. 3
Compatibillity of Repair Concretes in the Aggressive Environment of the South of Iran ISI 1385 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، پروفسور هیله مایر، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، نرگس مظفری مجله عربی علوم مهندسی سال
Comparison of static and dynamic pushover analysis in assessment of the target displacement ISI 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civil engineering, Vol.4, No.3
Comparison of energy conservation building codes of Iran, Turkey, Germany, China, ISO 9164 and EN 832 ISI 1388 ریما فیاض، بهروز محمدکاری Applied Energy, Vol. 86, Issue 10
Artificial neural networks for modeling drained monotonic behaviors of rockfill materials ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توهاتا، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی International Journal of Geomechanics (ASCE)
Applicability of the standard specification of ASTM C618 for evaluation of natural pozzolans ISI 1389 علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، طیبه پرهیزکار، فاطمه جعفرپور، هیله مایر Construction and Building Materials
Analysis and Design Recommendations for Diagonally Stiffened Steel Plate Shear Walls ISI 1394 M. Akhavan, A. Joghataie, Nader K.A. Attari Thin-Walled Structures, Vol.103, pp:72–80, 2016, DOI:10.1016/j.tws.2016.02.008
An optimum modal superposition approach in the computation of moving mass induced vibrations of a distributed parameter system ISI 1394 M. Ebrahimzadeh , Nader K. A. Attari, A. Nikkhoo, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 229, PP:1015-1028, 2015, DOI: 10.1177/0954406214542968
An investigation on pozzolanic activity of Iranian kaolins obtained by thermal treatment ISI 1394 سهراب ویسه، سوری، گلستانی‌فرد، رحیمی نقی‌زاده Applied Clay Science, 2015
An Investigation on Fire Hazard and Smoke Toxicity of Epoxy FRP Composites ISI 1396 Bakhtiari, Taghiakbari, Jamali Ashtiani International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
An experimental study on the flexural performance of agro-waste cement composite boards ISI 1392 مرتضی خرمی، جعفر سبحانی International Journal of Civil Engineering
An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan ISI 1392 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، احمدی، محمد شکرچی‌زاده Construction and Building Materials
A two-stage system of nocturnal radiative and indirect evaporative cooling for conditions in Tehran ISI 1389 معین فراهانی، قاسم حیدری‌نژاد، شهرام دلفانی Energy and Buildings, Volume 42, Pages 2131–2138
A new application of carbon nanotubes nanofluid as working fluid of direct absorption solar collector ISI 1392 مریم کرمی، محمدعلی اخوان بهابادی، شهرام دلفانی، قضاتلو Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 121, No 114-118
A Functional Approach to Fire Tests on Building Products ISI 1382 Bakhtiyari, S. B Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing), Vol. 4, No. 2 and 3,pp 63-72.
A comprehensive study on no-slump concrete: From laboratory towards manufactory ISI 1391 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
A comprehensive study on no-slump concrete: From laboratory towards manufactory ISI 1391 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
A case study on modifying the fire resistance of self-compacting concrete with expanded perlite aggregate and zeolite powder additives ISI 1393 S Bakhtiyari, A Allahverdib, M Rais-Ghasemi Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 15, No. 3 ,339-349
کنترل ارتعاشات سازه ها با استفاده از سیستم های جاذب انرژی غیرخطی ارتعاشی –ضربه ای علمی - پژوهشی 1394 مصطفی احمدی،نادر خواجه احمد عطاری نشریه روش‌های عددی در مهندسی، مقاله پذیرش شده
مقاوم‌سازی ستون‌های بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های FRP چند جهته علمی - پژوهشی 1394 حبیب پور، م.، و فرحبد، ف مجله تحقیقات بتن، دانشگاه گیلان، سال هشتم، شماره دوم، صفحه 101 تا 115، 1394
معرفی توف‌های آهکی به عنوان منابع جدید پوزولان بر اساس مطالعه توف‌ های سازند کرج در جنوب غرب بلده علمی - پژوهشی 1391 فریبرز مسعودی سیدمحمود فاطمی عقدا، مهناز خادمی پارسا، طیبه پرهیزکار نشریه زمین شناسی کاربردی پیشرفته
مدلسازی انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدی: بررسی اثر نسبت آب به سیمان روی غلظت بیشینه کلراید علمی - پژوهشی 1396 مهدی نعمتی چاری، اکبر صفری، محمد شکرچی‌زاده، مهدی چینی مجله تحقیقات بتن
مدل‌سازی عمر بهره‌برداری سازه‌های بتنی مسلح در محیط‌های خورنده کلرایدی علمی - پژوهشی 1387 جعفر سبحانی مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق‌های حرارتی الیاف معدنی علمی - پژوهشی 1390 سهراب ویسه، علی حکاکی‌فرد، محمدعلی میرمحمدی نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، سال 43، شماره 1
مدل‌سازی احتمالاتی مسائل مهندسی عمران توسط شبیه‌سازی مونت‌کارلو علمی - پژوهشی 1388 جعفر سبحانی مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
محافظت سازه‌ها در برابر حریق به وسیله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش علمی - پژوهشی 1380 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجله علمی – پژوهشی امیرکبیر، سال سیزدهم، شماره 49، ص 66-75.
فرآیند دگرگونی آب گرمایی،‌روشی نوین جهت فعال سازی پوزولان‌های طبیعی علمی - پژوهشی 1391 آزاده عسکری نژاد، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
غلظت و منشا هیدروکربن های نفتی در رسوبات بندر انزلی علمی - پژوهشی 1390 ناصر حاجی‌زاده ذاکر، ایرج رحمانی، رامین شادی، مونا مقدم، عزیز عابسی فصلنامه علمی،پژوهشی محیط شناسی، شماره 60
طراحی و اصلاح خواص بتن بدون اسلامپ و پیش‌بینی مقاومت آن با استفاده از شبکه‌های عصبی تطبیقی علمی - پژوهشی 1389 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
طبقه‌بندی نوع زمین با استفاده از سرعت موج برشی در گستره شهر شیراز بر اساس آیین نامه‌های ساختمانی علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت مجله علوم زمین، شماره 82
شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن: پس انتشار خطا و شبکه المان علمی - پژوهشی 1387 زهرا سبحانی، جعفر سبحانی،منصور شیخان مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
رویکرد روش‌های مختلف مطالعاتی جهت ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت مجله علوم زمین، شماره 78
روشی جدید برای طراحی پنجره با توجه به مصرف انرژی علمی - پژوهشی 1390 عبدالسلام ابراهیم‌پور، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 1
رفتار اسفنج سخت پلی‌یورتان و دیواره‌های ساندویچی پلی‌یورتانی فلزپوش در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی علمی - پژوهشی 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مهدی باریکانی مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال 22، شماره 3، شهریور 88، ص 183-195.
جمع‌شدگی خودزا و عمل‌آوری داخلی بتن خودمتراکم پرمقاومت علمی - پژوهشی 1389 هرمز فامیلی، مهدی خداداد سریزدی، طیبه پرهیزکار نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
تولید آجر سبک برای کاهش جرم ساختمان علمی - پژوهشی 1383 سهراب ویسه مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 15، شماره 2
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - پژوهشی 1384 سیدسهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌ شماره اول
تعیین انتظارات عملکردی و روش طبقه‌بندی برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق علمی - پژوهشی 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده مجله علمی – پژوهشی صفه
تحلیل عملکرد پل‌های حرارتی محل اتصال پنجره‌های نوین به دیوارهای ساختمانی با عایق حرارتی از خارج علمی - پژوهشی 1391 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 3
تاثیر نانورس بر خواص مکانیکی ملات سیمان علمی - پژوهشی 1391 آزاد عرفانی جاودانی، احمد خدادادی، طیبه پرهیزکار، بیتا آیتی مجله علمی و پژوهشی بتن – انجمن بتن ایران
بهینه‌سازی هندسه بلوک‌های سفالی برای کاهش انتقال حرارت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی علمی - پژوهشی 1386 عبدالسلام ابراهیم‌پور، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 29
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/ پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات علمی - پژوهشی 1388 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدجعفر هدایتی، بهروز محمدکاری مجله علمی- پژوهشی امیرکبیر
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمد جعفر هدایتی، بهروز محمد کاری مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج-66
بهبود مقاومت در برابر آتش، خواص مکانیکی، حرارتی و صوتی اندود و تخته‌های گچ و گچ / پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل استات علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدجعفر هدایتی، بهروز محمدکاری نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج- 66
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش برای بلوک‌های سقفی پلی‌استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه- بلوک علمی - پژوهشی 1391 سعید بختیاری، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاری، محمدجعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره 12، شماره 2
بررسی خواص آمیزه‌های PVC/NBR علمی - پژوهشی 1376 محمود محراب‌زاده، سعید بختیاری، عبدالصمد زرین‌قلم مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، تهران، سال دهم، شمارة‌ چهارم، ص 229-238
بررسی حذف فلز سرب از محلول‌های آبی توسط ملات سیمان اصلاح شده با نانورس علمی - پژوهشی 1388 آزاد عرفانی جاودانی، احمد خدادادی، بیتا آیتی، طیبه پرهیزکار مجله دانش و فناوری امیرکبیر
بررسی جمع شدگی خمیری بتن های حاوی میکروسیلیس علمی - پژوهشی 1383 پرویز قدوسی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی مجله فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدر س
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیرات تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک علمی - پژوهشی 1388 غیاثیان، سهیل حسین قره، حسین صالح زاده، رزا رسولی، ایرج رحمانی فصلنامه علمی،پژوهشی علوم زمین
بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ریسک آتش‌سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری علمی - پژوهشی 1392 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مسعود جمالی آشتیانی مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5، ص 29-40
بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ریسک آتش‌سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری علمی - پژوهشی 1392 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مسعود جمالی آشتیانی مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5
بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر قزوین علمی - پژوهشی 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد نشریه علمی و پژوهشی دانشکده فنی
بررسی آزمایشگاهی رفتار پلی‌استایرن منبسط‌شده علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبر مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیستم، شماره 3
برررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - پژوهشی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
برآورد نرخ لغزش گسل‌های پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه علمی - پژوهشی 1388 مرتضی طالبیان، سعید هاشمی ‌طباطبایی، مرتضی فتاحی، منوچهر قریشی، علی بیت‌الهی، علی قلندرزاده، محمدعلی ریاحی فصلنامه علوم زمین، شماره 74
برآورد نرخ لغزش گسل‌های پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه علمی - پژوهشی 1388 مرتضی طالبیان، سعید هاشمی ‌طباطبایی، مرتضی فتاحی، منوچهر قریشی، علی بیت‌الهی، عباس قلندرزاده، محمدعلی ریاحی فصلنامه علمی،پژوهشی علوم زمین
برآورد ضرائب ظرفیت باربری لرزه‌ای پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصة تنش علمی - پژوهشی 1392 محسن کمالیان، محمدحسن گلدسته، روزبه صفائیان آملی، ایرج رحمانی مجله علمی و پژوهشی مهندسی عمران شریف
بازسازی شرایط جریان آواری ماسوله تحت تاثیر بارندگی شدید علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبائی، علی اکبر موسی‌وند، سید محمد صفوی، بهمن اکبری مجله علوم زمین، شماره 77
ایمن‌سازی ساختمان‌های خشت و گلی علمی - پژوهشی 1384 طارق مهدی نشریه اساس، سال هشتم، شماره 17، بهار 1384، ص 14-22 - همایش «زلزله بم، بازسازی، دورنمای آینده»
ارائه مدل دو فاز خمیر – دانه برای تعیین نسبت اختلاط بتن های سبکدانه حاوی لیکا علمی - پژوهشی 1388 امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، هرمز فامیلی مجله فنی و مهندسی تربیت مدرس
اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجر ساختمانی علمی - پژوهشی 1384 سهراب ویسه، ناهید خدابنده نشریه علمی - پژوهشی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سال شانزدهم، شماره 61،
Uncertainty analysis of corroded reinforced concrete structures علمی - پژوهشی 1388 جعفر سبحانی، علی‌اکبر رمضانیانپور Asian Journal of Civil Engineering
Thermal and Mechanical Properties of Fire Resistant Gypsum Plasters علمی - پژوهشی 1379 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار Asian Journal of Civil Engineering (Building And Housing), Vol. 1, No.2, (2000), PP67-82
Prediction of the Behaviour of Exterior Reinforced Concrete Joints Using Artificial Neural Networks. علمی - پژوهشی 1383 مستوفی‌نژاد، جعفر سبحانی Amirkabir Journal of Science and Technology
Prediction of Effective thermal conductivity of moistened insulation materials by neural network علمی - پژوهشی 1391 سهراب ویسه، مصطفی سفیدگر Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 13, No. 3, June 2012
Performance of Traditional Arches, Vaults and Domes in the 2003 Bam Earthquake علمی - پژوهشی 1383 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 5, No. 3-4
On the Implementation of Finite Element For Tunnelling in Soft Ground علمی - پژوهشی 1373 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 7, No.25
Mathematical Models For Thermal Conductivity-Density Relationship In Fibrous Thermal Insulations for Practical Applications علمی - پژوهشی 1388 سهراب ویسه، ناهید خدابنده، حکاکی‌فرد Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 10, No. 2, 2009
Investigation on expansion of mortars containing tuff natural pozzolan due to sulfate attack علمی - پژوهشی 1388 میثم نجیمی، جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Asian Journal of Civil Engineering
Finite Element Analysisof Cylindrical shells with Large Holes علمی - پژوهشی 1380 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 12, No. 45, pp. 10-17
Finite Element Analysis of Cylinder-to-Cylinder Shell Structures علمی - پژوهشی 1381 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 3
Experimental and analytical investigation on bond performance of the interfacial debonding in flexural strengthened RC beams with CFRP sheets at tensile face علمی - پژوهشی 1393 صدرممتازی، رسمی عتیق، جعفر سبحانی Asian Journal of Civil Engineering
Concrete made with zeolite and metakaolin: A comparison on the strength and durability properties علمی - پژوهشی 1392 مدن‌دوست، جعفر سبحانی، آشوری Asian Journal of Civil Engineering
Comparative study of several repair mortars in simulated Persian Gulf علمی - پژوهشی 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار مجله دانشگاه امیرکبیر
Chloride-Induced Corrosion of RC Structures علمی - پژوهشی 1386 جعفر سبحانی، علی‌اکبر رمضانیانپور Asian Journal of Civil Engineering
Assessment of Parameters Affecting Compressive Behavior of Mineral Wool Insulations علمی - پژوهشی 1386 سهراب ویسه، میرمحمدی، ناهید خدابنده، حکاکی‌فرد Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 8, No. 4, August 2007
Application of Network-Based Neuro-Fuzzy System for Prediction of the Strength of High Strength Concrete علمی - پژوهشی 1383 رمضانیانپور، سبحانی، جعفر سبحانی Amirkabir Journal of Science and Technology
A genetic rule-based fuzzy system to estimate the cover thickness of durable RC structures علمی - پژوهشی 1389 جعفر سبحانی Asian Journal of Civil Engineering
A Functional Approach to Fire Tests on Building Products علمی - پژوهشی 1382 سعید بختیاری Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing), Vol. 4, No. 2 and 3, July 2003, pp 63-72.
A comparative study on physical/mechanical properties of polymer concrete and Portland cement concrete علمی - پژوهشی 1389 جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Asian Journal of Civil Engineering
A case study on modifying the fire resistance of self-compacting concrete with expanded perlite aggregate and zeolite powder additives علمی - پژوهشی 1393 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 15, No.3 , 2014, 339-349
بررسی رفتار لرزه ای لوله های مدفون فولادی تحت اثر گسلش نرمال علمی - پژوهشی 1394 نادر خواجه احمد عطاری، محمدرضا دلجوان،هیمن حجت جلالی،مهدی مومنی عمران مدرس، جلد 16، شماره1 ، فروردین 95 ، صفحه 35-44
مقایسه عملکرد روشهای مقیاس سازی رکوردهای زلزله علمی - ترویجی 1383 فیاض رحیم زاده، نادر خواجه احمد عطاری، حمید سلطانی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،شماره 4
مفاهیم، چالش‌ها و پیشنهاداتی برای توسعه مقررات ملی ساختمان، بررسی موردی: مبحث سوم علمی - ترویجی 1387 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، دوره 4، سال 13، شماره 7
مشکل نوفه در کلاس‌های درس مدارس – بررسی وضعیت موجود علمی - ترویجی 1380 مینا مکانیک، خسرو مولانا مجله تازه‌های ساختمان و مسکن، ویژه‌نامه هفته پژوهش
مسکن روستایی و ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی علمی - ترویجی 1389 مسعود قاسم‌زاده، بهروز محمدکاری، فرهنگ طهماسبی مجله مسکن و محیط روستایی
مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش علمی - ترویجی 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسی شیمی
مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش علمی - ترویجی 1390 بختیاری، اله‌وردی ، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مجله علمی- ترویجی انجمن مهندسی شیمی
مروری بر رفتار بتن های معمولی و متراکم در برابر آتش علمی - ترویجی 1389 سعید بختیاری، علی اکبر رمضانیانپور، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار مجله علمی – ترویجی انجمن مهندسی شیمی ایران
مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن های خودتراکم علمی - ترویجی 1389 سعید بختیاری، علی اکبر رمضانیانپور، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار مجله علمی – ترویجی انجمن مهندسی شیمی ایران
مرور خواص بتن‌های خودتراکم و اثرات پودرهای مورد استفاده در آنها علمی - ترویجی 1390 سعید بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌قاسمی مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسی شیمی
مرور خواص بتن‌های خودتراکم و اثرات پودرهای مورد استفاده در آنها علمی - ترویجی 1390 بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسی شیمی
گواهینامه فنی محصولات ساختمانی: فلسفه، مفاهیم و نگاهی به الگوهای جهانی علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری مجله گواهینامه فنی، سال 1ول، شماره 2
فعال‌سازی پوزولان‌های طبیعی با استفاده از مواد شیمیایی علمی - ترویجی 1391 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار ماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان، شماره 170، سال نوزدهم
عملکرد قطعات الحاقی ساختمانها در زلزله‌های گذشته علمی - ترویجی 1384 طارق مهدی و سید مصطفی رسولی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال نهم، شماره 29، ص 11-22
ضوابط طراحی قاب‌های فولادی و بتنی با جداگرهای میانقابی در آئین‌نامه‌های لرزه‌ای علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی و مریم خرمی آذر نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 33 ص 1-12
سنجش تطبیقی گونه های مسکن متراکم ، روش تحقیق برای خط و مشی بین المللی علمی - ترویجی 1386 وندلین لانس، مترجم: لیلی ارشاد نشریه تازه های ساختمان و مسکن - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
ساختمان‌های‌روستایی‌بناشده‌با خشت و‌گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام در سال 1382 علمی - ترویجی 1384 کیان خلیلی و طارق مهدی نشریه بنا، 23، ص 45-54
ساختمان‌های روستایی بنا شده با خشت و گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام علمی - ترویجی 1384 کیان خلیلی جهرمی، طارق مهدی نشریه بنا شماره 23
ساخت آزاد : بررسی تجارب کشور ژاپن علمی - ترویجی 1384 مهتا میر مقتدایی، لیلی ارشاد مجله علمی ترویجی بنا
روش‌های استاندارد طبقه‌بندی مصالح و ایمنی در برابر آتش علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 4، ص 3-7
درس‌های برگرفته از یک حادثه آتش‌سوزی علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری، زهرا درودیانی مجله پیام نظام مهندسی، سال 15، دوره 5، شماره 7
خواص اسفنج پلی‌استایرن و توصیه‌های ایمنی علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 4، شماره 1، ص 34-39
تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی ‌پلی‌استایرن منبسط علمی - ترویجی 1391 سهراب ویسه، علی‌اکبر یوسفی مجله علمی- ترویجی بسپارش، سال دوم، شماره 3
تولید آجر سبک با استفاده ازباطله کارخانه‌های زغالشویی کشور علمی - ترویجی 1385 سهراب ویسه، ناهید خدابنده مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، شماره 8
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - ترویجی 1384 سید سهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌شماره اول
تحلیل عملکرد پل‌های حرارتی محل اتصال پنجره‌های نوین به دیوارهای ساختمانی با عایق حرارتی از خارج علمی - ترویجی 1391 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری مجله مهندسی مدرس شماره 3
تحلیل پایداری کف ترانشه های مهار شده در خاک های نرم با استفاده از روش عددی علمی - ترویجی 1390 ایرج رحمانی، ایمان گل‌پذیر فصلنامه علمی ترویجی جاده
تاریخچه‌ای از پیدایش و توسعه صنعت بتن آماده علمی - ترویجی 1389 جعفر سبحانی، حسین فروتن‌مهر، محسن کلانتری فصلنامه انجمن بتن ایران
تاثیر ترکیبات گوناگون سیستم های سازه‌ای ،سقف و تیغه های جداگر در وزن اسکلت فولادی علمی - ترویجی 1385 لیلی ارشاد نشریه بنا
بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی علمی - ترویجی 1389 سعید هاشمی طباطبایی، محمد علی ریاحی، حکیم اسماعیلی اوغاز مجله فیزیک زمین و فضا
بررسی کیفیت کلینکر سیمان با استفاده از روش‌های آنالیز حرارتی علمی - ترویجی 1384 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار ماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان، شماره 96، سال دوازدهم
بررسی موردی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون صفحه‌ای ناشی از زلزله توام با بار ثقلی علمی - ترویجی 1386 کیان خلیلی جهرمی مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 11
بررسی مقررات و ضوابط ساختمان‌ها بر اساس تجربیات حاصل از زمین‌لرزه‌های گذشته علمی - ترویجی 1385 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال دهم، شماره 30، ، ص 17-25
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11، 27-42
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11
بررسی صدابندی دیوار آجری در مقایسه با دیوار یک یا دوجدار سبک علمی - ترویجی 1378 محمد جعفر هدایتی مجله تازه‌های ساختمان و مسکن
بررسی ساختار مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 3، شماره 8، ص 8-12
بررسی ساخت و ساز و آسیب پذیری لرزه ای کیفی در شهر قزوین علمی - ترویجی 1383 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد ‌نشریه تازه های ساختمان و مسکن
بررسی رفتار میانقاب‌های تک لایه و چند لایه علمی - ترویجی 1385 حسن مقدم، مجید محمدی قاضی محله، کیان خلیلی جهرمی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 9
بررسی رفتار برخی مصالح ساختمانی موجود در کشور در برابر آتش علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 32
بررسی رفتار برخی مصالح ساختمانی موجود در کشور در برابر آتش علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 32
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش برای بلوک‌های سقفی پلی‌استایرن منبسط‌شده در سیستم سقف تیرچه علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاری ، محمد جعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره دوازدهم، شماره 2
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، کیان خلیلی جهرمی مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 10
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 بختیاری، تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
بررسی حوادث حریق ناشی از زمین لرزه در جهان علمی - ترویجی 1381 سعید بختیاری فصلنامه فرهنگ ایمنی، شماره 2، ص 54-62
بررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - ترویجی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس‌نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
بررسی آسیب‌دیدگی‌ ساختمانهای بنایی در زمین‌لرزه چنگوره-آوج و ارائه سیستم‌های ساختمانی مناسب علمی - ترویجی 1382 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، ص 23- 35
برآورد روابط میرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با روش انتشار برگشتی علمی - ترویجی 1382 علی کاوه، مریم خرمی آذر نشریه تازه های ساختمان و مسکن،دوره 7، شماره 24
اولویت‌بندی استان‌های ایران بر اساس میزان خطرپذیری دانش آموزان در برابر زلزله علمی - ترویجی 1388 - فصلنامه علمی تخصصی دانش پیشگیری و مدیریت بحران
اندازه‌گیری سرعت رهایش گرما با استفاده از گرماسنج مخروطی علمی - ترویجی 1384 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری تازه‌های ساختمان و مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره 29
اندازه‌گیری سرعت رهایش گرما با استفاده از گرماسنج مخروطی علمی - ترویجی 1384 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره 29
انتخاب عایق‌های حرارتی با توجه به مخاطرات حریق در ساختمان علمی - ترویجی 1382 سعید بختیاری ارائه‌شده در بیش از 40 دوره آموزشی "آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان" در تهران و شهرستان‌ها، از 1382 تاکنون
اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته علمی - ترویجی 1393 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی نشریه مهندسی شیمی ایران، سال سیزدهم، شماره 74
استانداردها و مقررات ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش علمی - ترویجی 1380 سعید بختیاری اولین همایش مهندسی ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی"، ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش‌نشانی کشور، تهران، مهر 1380، فصلنامه فرهنگ ایمنی، شماره 1، ص 14-22
ارزیابی اثر انتخاب مدل‌های رفتاری بر پیش‌بینی جابه‌جایی خاک در مجاورت ترانشه‌های عمیق علمی - ترویجی 1391 ایرج رحمانی، ایمان گل‌پذیر فصلنامه علمی ترویجی جاده
ارائه روش‌های مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد، مسکن و محیط روستا علمی - ترویجی 1388 سهراب ویسه، ناهید خدابنده، حمیدرضا حکاکی‌فرد، فرهنگ طهماسبی فصلنامه تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
اثرمیانقاب‌ها و دیوارهای غیرسازه‌ای‌بر‌ رفتار جانبی کلاف‌های بتنی علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی، حسین آقابیگی و کیان خلیلی جهرمی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 10 ص 37-50
اثرات سختی ستونها بر روی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده علمی - ترویجی 1385 مریم خرمی آذر نشریه تازه های ساختمان و مسکن،دوره 10 ، شماره 30
آشنایی با سیستم‌های محافظت، اعلام و اطفای حریق علمی - ترویجی 1382 سعید بختیاری دوره آموزشی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان‌های بلندمرتبه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه مقالات دوره، ص 117- 128
آشنایی با برخی کاربردهای اسفنج پلی‌استایرن در ساختمان علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری ارائه شده در چند دوره آموزشی در تهران و بم
بررسی تأثیر نسبی پوزولان‌ها و مخلوط آنها روی سیستم‌های سیمانی با استفاده از روش‌های آنالیز حرارتی علمی - ترویجی 1386 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجله فنی، مهندسی، اقتصادی صنعت سیمان، تهران، سال هشتم، شماره 87
کیفیت شن و ماسه مورد مصرف در بازسازی ساختمان‌های شهرستان بم کنفرانس ها و سمینارها 1384 ناهید خدابنده، سهراب ویسه، طیبه پرهیزکار همایش زلزله بم، بازسازی دورنمای آینده
کنترل و پایش کیفی بتن در کارگاه های تولید بتن آماده کنفرانس ها و سمینارها 1388 جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، طیبه پرهیزکار،محسن تدین، محسن کلانتری اولین کنفرانس ملی بتن
کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی‌شده با آیین‌نامه‌های موجود در کشور کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی و حمیدرضا نصیری دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، تهران، کد مقاله CD4-006
کاربرد مواد پوشش‌ سطحی‌ برای‌ افزایش‌ دوام‌ بتن‌ مسلح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 پرویز قدوسی‌، علی‌ اکبر رمضانیانپور، افشین‌ طاهری، طیبه‌ پرهیزکار کنگره‌ بین‌ المللی‌ بتن‌ در خدمت‌ بشر انگلستان‌ - دانشگاه‌ داندی‌
کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای دارای یک و دو سوراخ کنفرانس ها و سمینارها 1383 طارق مهدی و علی طیبی اولین کنگره ملی مهندسی عمران، کد مقاله 1190-83، دانشگاه صنعتی شریف
کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای دارای حفره کنفرانس ها و سمینارها 1378 علی طیبی و طارق مهدی مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی تخصصی انجمن مهندسان راه وساختمان ایران، ص 123-129 - تهران
نگرشی بر ضوابط ساختمان های مصالح بنایی در دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و احسان آقابیگی مقاله 71، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
نگرش بنیادی برای تدوین ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
نگرش بنیادی برای تدوین ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
نقش‌ خواص‌ بتن‌ جدید در کارهای‌ تعمیراتی‌ بتن‌های‌ تخریب‌ شده‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 علی‌‌اکبر رمضانیانپور، صدرائی‌ ، طیبه پرهیزکار دومین‌ سمینار بین‌ المللی‌ سواحل‌ و بنادر و سازه‌ های‌ دریایی
نقش‌ پلیمرها در ملات‌ های‌ تعمیری‌ بکار رفته‌ در محیط واقعی‌ خلیج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌، نرگس‌ مظفری‌ سمینار بین‌ المللی‌ علوم‌ و تکنولوژی‌ پلیمر
نقش عایق‌های حرارتی در مسائل آکوستیکی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1381 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
نقش عایق‌های الیافی در آکوستیک کنفرانس ها و سمینارها 1381 محمدجعفر هدایتی همایش فنی تخصصی عایق‌های حرارتی ساخت داخل
نقش بتن سبک در عایق‌کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1390 هروز محمدکاری، الهام هراتیان، فرهنگ کوشا اولین کنفرانس ملی بتن سبک
نحوه کاربرد مصالح مختلف در سبک سازی غیر سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، ، ص 168-175
مواد و مصالح‌ جهت‌ تعمیر سازه‌ های‌ بتنی‌ و روش‌های‌ متداول‌ آن کنفرانس ها و سمینارها 1371 طیبه‌ پرهیزکار سمینار تعمیر و نگهداری‌ ساختمان‌
ملاحظات آکوستیکی در طراحی یک فضا کنفرانس ها و سمینارها 1377 خسرو مولانا دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
مقیاس کردن مصالح لایروبی دانه ای به منظور مدلسازی فیزیکی سازه ژئوسینتتیکی سلولی کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، حسین غیاثیان، مهدی جلیلی چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
مقررات بهینه‌سازی مصرف انرژی و پایداری در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1391 بهروز محمدکاری نهمین همایش بین‌المللی انرژی
مقدمه ای بر اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقدمه ای بر اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقایسه و ارزیابی روش های اجرایی دیوارهای جداکننده با بهره گیری از تولیدات صنعتی کنفرانس ها و سمینارها 1394 طارق مهدی دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، تهران، اسفند 1394
مقایسه نتایج تحلیل های عددی و تحلیل های تجربی جهت بررسی پتانسیل روانگرایی کنفرانس ها و سمینارها 1390 ایرج رحمانی، امین رضایی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
مقاومت در برابر آتش: آشنایی با مدارک فنی، گزارش‌ها و گواهینامه‌های فنی آتش کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقاومت در برابر آتش: آشنایی با مدارک فنی، گزارش‌ها و گواهینامه‌های فنی آتش کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: انتخاب مصالح، طرح سازه و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت‌کننده کنفرانس ها و سمینارها 1393 سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی، لیلا تقی‌اکبری اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، مرکز همایش های بین المللی رازی
مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: الزامات مصالح و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت کننده در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: الزامات مصالح و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت کننده در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
معرفی گونه‌های مختلف دیوارهای سبز و تأثیر آنها در کاهش میزان مصرف انرژی کنفرانس ها و سمینارها 1391 هدا گنجی، بهروز محمد کاری نهمین همایش بین‌المللی انرژی
معرفی سیستم‌های گچی محافظ ساختمان در برابر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری سمینار آموزشی گچ و فرآورده‌های گچی در صنعت ساختمان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه مقالات سمینار، ص 43-53
معرفی دستورالعمل ارزیابی سریع سازه اسکله های بنادر ایران کنفرانس ها و سمینارها 1391 بهروز عسگریان، ایرج رحمانی، سیدحامد بدری، جواد مهدوی، ساناز فتوحی، علی‌اکبر آقاکوچک نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
مطالعه‌ و بررسی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ بتن‌ کفی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 علیرضا باقری‌، طیبه‌ پرهیزکار ششمین‌ سمینار بین‌ المللی‌ سیمان‌ و مصالح‌ ساختمانی‌
مطالعه فشار دینامیکی در مخازن مدفون با در نظر گرفتن اثر ضربه و لغزش بین خاک و سازه کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاری اولین کنگره ملی مهندسی عمران - تهران- ایران
مطالعه عوامل موثر بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری پلیمری کنفرانس ها و سمینارها 1384 هانی جان‌نثاری، علی مشرف،کیاچهر بهفرنیا، طیبه پرهیزکار دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
مطالعه رفتار دینامیکی مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1381 نادر خواجه احمد عطاری هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله -ایران، گیلان
مطالعه اعتبار سنجی اندرکنش خاک و سازه در کد SASSI2000 با استفاده از داده های تجربی کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی7thsastech2013
مسائل سازه‌ای و معماری در ترکیب ظاهری ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی اولین کنفرانس سازه و معماری دانشگاه تهران
مروری بر وضع موجود تولید صنعتی ساختمان در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1379 مسعود قاسم زاده، لیلی ارشاد سمینار آموزش انبوه‌سازی و روش‌های تولید صنعتی ساختمان در ایران
مروری بر ضوابط طبقه‌بندی نوع زمین بر اساس آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، سعید نریمان چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
مروری بر رویکرد آیین‌نامه‌های ساختمانی بر حرکات دامنه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، نریمان سعید چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
مروری بر خواص بتن‌های خودتراکم کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، اله‌وردی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌قاسمی نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مروری بر خواص بتن‌های خودتراکم". نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1387 بختیاری، اله‌وردی، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مروری بر تحقیقات آتش در ایران در 20 سال اخیر: مقررات، استانداردها و چشم‌انداز پیش رو کنفرانس ها و سمینارها 1395 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص 1-19
مرور طرح های اختلاط و خواص بتن‌های خودتراکم کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری، علی الله‌وردی، طیبه پرهیزکار، مازیار رئیس قاسمی کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
مرور برخی کاربردهای پلی‌استایرن در سیستم‌های نوین ساختمان و توصیه‌های ایمنی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مرور برخی کاربردهای پلی‌استایرن در سیستم‌های نوین ساختمان و توصیه‌های ایمنی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مبحث عایق‌بندی صوتی در فناوری‌های نوین کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی معرفی مصداق‌های فناوری‌های نوین جهت اعطای تسهیلات برای مسکن مهر
مبانی آکوستیک در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی تخصصی مبحث 18 مقررات ملی ساختمان عایق‌بندی صدا در ساختمان
لزوم‌ تدوین‌ طرح‌ اختلاط بر اساس‌ مصالح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1373 علی‌‌اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌، طیبه پرهیزکار سمینار سیاستهای‌ توسعه‌ مسکن‌ در ایران‌
گزارشی از تهیه دستورالعمل انجام عملیات شناسایی های ژئوتکنیک دریایی ایران کنفرانس ها و سمینارها 1390 علی فاخر، مهدی احسانی، ایرج رحمانی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
عوامل مؤثر بر ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش و نقش آن در صنعت ساختمان و مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1379 سعید بختیاری همایش فن‌آوری در صنعت ساختمان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات سمینار، ص 747 – 762
عوامل مؤثر بر ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش و نقش آن در صنعت ساختمان و مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1379 سعید بختیاری همایش فن‌آوری در صنعت ساختمان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات سمینار، ص 747 – 762
عملکرد کامپوزیت‌های آلومینیوم نما در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1395 لیلا تقی اکبری، سعید بختیاری کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص 32-44
عملکرد ساختمان‌های خشتی سنتی در زمین‌لرزه بم کنفرانس ها و سمینارها 1382 طارق مهدی در مجموعه مقالات همایش علمی یافته‌های زلزله بم یادمان چهلمین روز وقوع زمین‌لرزه بم، ، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 226-227
عایق‌های صوتی کنفرانس ها و سمینارها 1387 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
ضوابط و مقررات صدابندی در ساختمان‌های مسکونی کنفرانس ها و سمینارها 1377 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
ضرورت کنترل آلودگی صوتی در ساختمان و محیط زیست کنفرانس ها و سمینارها 1377 پروین نصیری دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
صدارسانی در تالارها کنفرانس ها و سمینارها 1377 غلامعلی لیاقتی دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر بم (مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک لرزه‌ای) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت سمینار ارزیابی تجارب و آموزه‌های بازسازی بم
روش‌های نوین عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1390 بهروز محمدکاری همایش سراسری کاربرد مصالح و فن‌آوری‌های نوین در صنعت ساختمان
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر ایمنی در برابر آتش و مقدمه‌ای بر پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات همایش، ص 3-12
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، وزارت مسکن و شهرسازی،مجموعه مقالات همایش، ص 3-12
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر ایمنی در برابر آتش و مقدمه‌ای بر پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
روش‌ارزیابی‌ سازه‌های‌ بتن‌ مسلح‌ آسیب‌دیده‌ ناشی‌ از عوامل‌ محیطی‌ مخرب‌ بر اساس‌ مطالعات‌ میدانی کنفرانس ها و سمینارها 1379 پرویز قدوسی‌، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌ سمینار بین‌المللی ‌ بتن‌ دانشگاه‌ امیرکبیر
روش های نوین پایدارسازی و تثبیت سواحل کنفرانس ها و سمینارها 1388 سهیل حسین قره، ایرج رحمانی یازدهمین همایش صنایع دریایی
روش الکتروشیمیایی در بررسی رفتار خوردگی فولاد در بتن خود تراکم کنفرانس ها و سمینارها 1391 جعفر سبحانی چهارمین سمینار ملی بتن خود تراکم ایران
رفتارکامپوزیت‌های FRP با رزین اپوکسی و الیاف تقویت‌کننده شیشه و کربن در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1393 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی سومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان، مشهد مقدس
رفتار برخی مواد و سیستم‌های عایق‌کاری حرارتی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
رفتار برخی مواد و سیستم‌های عایق‌کاری حرارتی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
راه‌های افزایش صدابندی در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی تخصصی مبحث 18 مقررات ملی ساختمان عایق‌بندی صدا در ساختمان
دستورالعمل کاربرد پانل های ساندویچی و عایق های حرارتی پلی یورتان (PUR) در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، الهام عسگری مقدم دوره آموزشی مصالح و فرآورده های ساختمانی
خوردگی بتنهای مسلح مختلف در شرایط محیطی گرم و خورنده کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی هشتمین کنگره ملی خوردگی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
خواص‌ و موارد مصرف‌ بتن‌ کفی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1387 علیرضا باقری‌، طیبه‌ پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ کنفرانس‌ انجمن‌ مهندسین‌ عمران‌ (C.S.C.E) کشور کانادا
خواص مکانیکی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان‌های متاکائولن و زئولیت کنفرانس ها و سمینارها 1391 پوریا عاشوری، جعفر سبحانی، رحمت مدندوست چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
حفاظت از ساختمان‌ها به وسیله پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری نهمین همایش توسعه مسکن در ایران و دومین گردهمایی فناوری در صنعت ساختمان و مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات همایش، ص 555-572
حفاظت از ساختمان‌ها به وسیله پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری نهمین همایش توسعه مسکن در ایران و دومین گردهمایی فناوری در صنعت ساختمان و مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات همایش، ص 555-572
توسعه پایگاه داده‌ها برای مدل تخلیه اضطراری کنفرانس ها و سمینارها 1393 سعید بختیاری، زهرا درودیانی، مسعود جمالی آشتیانی، ، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی رفتار شناسی حریق
تنظیم آکوستیکی فضاهای داخلی کنفرانس ها و سمینارها 1377 حمید باقری ارائه شده در دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان‌ها با پارامترهای عرض و ارتفاع به روش بررسی ارتعاشات محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1381 سیدسهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمانها با پارامترهای عرض و ارتفاع به روش بررسی ارتعاشات محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1381 سید سهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
تشریح مبانی در نظر گرفته شده در ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1389 بهروز محمدکاری سومین همایش مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن، هتل المپیک، تهران
تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی کنفرانس ها و سمینارها 1391 علی اکبر رمضانیانپور، امیررضا پیلوار، جعفر سبحانی چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
تحلیل لرزه‌ای مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاری اولین کنگره ملی مهندسی عمران
تحلیل قابلیت اطمینان دیوارهای میخکوبی شده با استفاده از روش احتمالاتی مونت کارلو کنفرانس ها و سمینارها 1390 حامد اردلان‌اکبری ، محمد مقدری‌پور، ایرج رحمانی دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان
تحلیل تأثیرگذاری میزان مقاومت حرارتی و جهت جداره‌های نورگذر بر اندازۀ بهینۀ پنجره در اقلیم تهران کنفرانس ها و سمینارها 1390 منا ‌خاتمی، ماریا‌ کردجمشیدی، بهروز‌ محمدکاری، سید‌علیرضا‌ ذوالفقاری همایش عایق‌های حرارتی
تحقیق بر روی رفتار برخی فراورده های ساختمانی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مجموعه خلاصه مقالات، صفحه 121
تحقیق بر روی رفتار برخی فراورده های ساختمانی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مجموعه خلاصه مقالات، صفحه 121
تاثیر استفاده از مواد پوزولانی جایگزین سیمان در کنترل واکنش قلیایی های سیمان با سنگدانه ها کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی همایش بین المللی سیمان – تهران
پیشینه و فرایند ارزیابی سیستم‌های ساختمان برای ساخت مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1387 مسعود قاسم‌زاده، بهروز کاری، سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
پیشینه و فرایند ارزیابی سیستم‌های ساختمان برای ساخت مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1387 مسعود قاسم‌زاده، بهروز کاری، سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل جنوبی ایران با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای کنفرانس ها و سمینارها 1389 ابراهیم حق شناس، ایرج رحمانی، هادی گریوانی، معصومه رخشنده چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
پنجره‌های پیش ساخته با بتن سبک سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1383 رسول احمدی اولین کنگره علمی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف
پارامترهای مؤثر در نیروهای وارده بر قطعات الحاقی–بررسی مقایسه‌ای با استاندارد 2800 ایران کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال نهم، شماره 28، ، ص 15-26
بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن کنفرانس ها و سمینارها 1390 مجید خندان بکاولی، جعفر بلوری بزاز، جعفر رحمانی، ایرج نجفی زاده ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی‌عملکرد تجهیزات برقی و قطعات مکانیکی هنگام وقوع زلزله کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و مازیار رادان مقاله 8610، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه‌ای ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
بررسی‌ و ارزیابی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ بتن‌ دانه‌ سبک‌ (لیکا بتن) کنفرانس ها و سمینارها 1380 طیبه‌ پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌، پرویز قدوسی‌ ، نرگس‌ مظفری‌ اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسی‌ عملکرد ملاتهای‌ تعمیری‌ در شرایط اقلیمی‌ گرم‌ و مرطوب‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور هفتمین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تعمیر و نگهداری‌ سازه‌های‌ بتنی‌ انگلستان‌
بررسی‌ عملکرد ملات‌ تعمیری‌ اصلاح‌ شده‌ با پلیمر در شرایط محیطی‌ خلیج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 طیبه‌ پرهیزکار چهارمین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌های‌ دریایی‌
بررسی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ و دوام‌ ملاتهای‌ تعمیری‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 طیبه‌ پرهیزکار، برند هیله‌ مایر،علی‌ اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌ اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسی‌ خزش‌ و جمع‌شدگی‌ حاوی‌ مواد افزودنی‌ معدنی‌ ایران‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 پرویز قدوسی‌ - طیبه‌ پرهیزکار - علی‌ اکبر رمضانیانپور - امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسی‌ تاثیر استفاده‌ از میکروسیلیس‌ و حفاظت‌ سطحی‌ بر خوردگی‌ آرماتور در شرایط شبیه‌سازی‌ شده کنفرانس ها و سمینارها 1381 طیبه‌ پرهیزکار،پرویز قدوسی‌، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ پنجمین‌ همایش‌ بین‌ المللی‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌ های‌ دریایی‌ رامسر
بررسی‌ اثر پوشش‌های‌ سطحی‌ پلیمری‌ در افزایش‌ دوام‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 پرویز قدوسی‌، طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور سمینار بین‌ المللی‌ علوم‌ و تکنولوژی‌ پلیمر (انگلیسی‌)
بررسی‌ آزمایشگاهی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ بتن‌های‌ کفی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 علیرضا باقری‌، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌ سمینار بین‌المللی‌ بتن‌ - دانشگاه‌ امیرکبیر
بررسی وضعیت آکوستیکی مدارس- تأثیر نوفه ناشی از ورزش دانش‌آموزان بر کلاس‌های درس کنفرانس ها و سمینارها 1389 مینا مکانیک، خسرو مولانا پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران، مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری انواع مختلف ترکیبات عمل آورنده بر مقاومت فشاری رویه های بتن غلتکی (RCCP) کنفرانس ها و سمینارها 1394 حمیدرضا ربانی، آزاده عسکری نژاد، سید محمود فاطمی عقدا، امیرمازیار رئیس قاسمی، اسماعیل افشار اولین کنفرانس ملی رویه‌‏های بتنی- دانشگاه تربیت مدرس
بررسی و مطالعه فرآیند هوادهی قیر کنفرانس ها و سمینارها 1373 سعید بختیاری، ابولفضل حسنی اولین سمینار قیر و آسفالت ایران، تهران، مجموعه مقالات سمینار، ص 231-251
بررسی نیروهای وارد بر شمع تکی تحت اثر بروز روانگرایی با نرم افزار OpenSeesPL0.8.0 کنفرانس ها و سمینارها 1391 ایرج رحمانی، میرحاجی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی نقش لاتکس پلیمری در عملکرد بتن تعمیری در شرایط محیطی منطقه خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، امیرمازیار رئیس قاسمی، پرویز قدوسی، نرگس مظفری دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
بررسی موردی کیفیت سنگدانه‌های مورد استفاده در بازسازی منطقه زلزله زده بم کنفرانس ها و سمینارها 1384 سهراب ویسه، ناهید خدابنده،طیبه پرهیزکار دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
بررسی موردی مشخصات و مدل‌سازی ایمنی در برابر آتش برای سیستم راه خروج یک آپارتمان مسکونی کنفرانس ها و سمینارها 1395 مسعود جمالی آشتیانی، سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص121-134.
بررسی موردی پل دسترسی برج میلاد، نخستین نشیمن گاه ژئوگریدی پل در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، سید علیرضا میرلطیفی، امین سلمان زاده زنوز چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانل‌های ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانلهای ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی مدل‌سازی اطفاء حریق اسپرینکلر در ساختمان و انبار کنفرانس ها و سمینارها 1392 سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی، لیلا تقی‌اکبری نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن‌سازی خدمات انبارداری
بررسی مدل های رفتاری جهت تعیین نشست های زیاد ناشی از تحکیم و خزش کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، بهرام نادی همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
بررسی عملکرد گرمایشی گلخانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد کنفرانس ها و سمینارها 1390 سارا گیلانی، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 2
بررسی عملکرد ستونهای سنگی در کاهش اثرات گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر گروه شمع انعطاف پذیر با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1391 سید محسن حائری، علی کاوند، جواد رییسیان زاده، علی بخشی، ایرج رحمانی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 کیان خلیلی جهرمی، سید مهدی زهرایی، لئون سرکیسیان دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 کیان خلیلی جهرمی، سید مهدی زهرایی، لئون سرکیسیان اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه، تهران
بررسی عملکرد بناهای تاریخی در زلزله بم کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و علی طیبی اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی - یزد
بررسی عملکرد استاندارد 2800 در شهرهای نزدیک گسل (مطالعه موردی شهر بم) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، سعید نریمان چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
بررسی طیف امپدانس و ارائه مدار الکتریکی معادل برای بتن‌های سه جزئی و دو جزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس کنفرانس ها و سمینارها 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی، مهندس بابک احمدی چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران-اردیبهشت
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی صدابندی سیستم‌های جداکننده گچی کنفرانس ها و سمینارها 1382 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی گچ و فرآورده‌های گچی در ساختمان
بررسی شرایط آکوستیکی کلاس‌های درسی با استفاده از نرم افزار ODEON کنفرانس ها و سمینارها 1393 محمدجعفر هدایتی، زینب سهرابی‌کیا چهارمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران-دانشگاه علم و صتعت
بررسی سازگاری و رفتار حرارتی آمیزه‌های PVC/NBR کنفرانس ها و سمینارها 1376 سعید بختیاری، محمود محراب‌زاده، عبدالصمد زرین‌قلم مجموعه مقالات اولین سمینار ملی لاستیک ایران، کرمان، ص 117-130
بررسی ساختارهای مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف و ارائه توصیه‌هایی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری، دکتر بهروز کاری، مسعود قاسم‌زاده، محمد حسین ماجدی اردکانی همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بررسی ساختارهای مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف و ارائه توصیه‌هایی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری، دکتر بهروز کاری، مسعود قاسم‌زاده، محمد حسین ماجدی اردکانی همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بررسی روشهای کاهش تمرکز تنش در اطراف سوراخهای سازه‌های پوسته‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1381 طارق مهدی مجموعه مقالات اولین کنفرانس سازه‌های جدار نازک کشور، ص 190-198، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
بررسی روشهای اندازه‌گیری یون کلرید در بتن های سخت شده کنفرانس ها و سمینارها 1383 فاطمه جعفرپور، طیبه پرهیزکار، ناهید خدابنده، علی اکبر رمضانیانپور، فهیمه فیروزیار، پرویز قدوسی، سهراب ویسه همایش بین‌المللی سیمان – تهران
بررسی رفتار سقف‌های انعطاف‌پذیر ارتوتروپ تحت اثر بارهای جانبی کنفرانس ها و سمینارها 1380 کیان خلیلی جهرمی، علیرضا مصیبی اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی رفتار سقف‌های انعطاف‌پذیر ارتوتروپ تحت اثر بارهای جانبی کنفرانس ها و سمینارها 1380 کیان خلیلی جهرمی، علیرضا مصیبی اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه، تهران
بررسی دوام بتن مسلح با سیمانها و پوزولانهای مختلف در شرایط محیطی خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1382 علی اکبر رمضانیانپور، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی ششمین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ مهندسی‌ عمران‌ اصفهان‌
بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای (Seismic PRA) و کاربرد آن در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی‌های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگاه‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 پرهام حیاتی، حسن زیاری، سبحانی پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی‌های عمیق منفرد با استفاده از آزمایش میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1389 آرین آصف‌زاده، ایرج رحمانی، علی کاوند، هومن ترابی، سید محسن حائری چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
بررسی تاثیر عوامل موثر بر صلبیت جانبی سقف‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1379 کیان خلیلی جهرمی، مرتضی واثقی امیری، حسینعلی بیگی پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی پدیده میعان و تأثیر آن بر عملکرد حرارتی و رطوبتی بتن سبک در جدارهای ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1390 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری اولین کنفرانس ملی بتن سبک
بررسی پاسخ گروه شمع چهار تایی به پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1390 سید محسن حائری، آرین آصف زاده، علی کاوند، ایرج رحمانی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه‌های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1385 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی هفتمین کنگره بین‌‌المللی مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برا تعمیر سازه‌های بتنی در شرایط محیطی خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی کنگره مهندسی عمران
بررسی استفاده از فولاد با تنش جاری شدن پائین در کنترل کننده محوری جهت افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور کنفرانس ها و سمینارها 1387 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا کنفرانس ملی مقاوم سازی - دانشگاه یزد
بررسی اثر افزودن الیاف شیشه و امولسیون ‌پلی ‌وینیل ‌استات بر روی خواص اندودها و تخته‌های پایه گچی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
بررسی اثر افزودن الیاف شیشه و امولسیون ‌پلی ‌وینیل ‌استات بر روی خواص اندودها و تخته‌های پایه گچی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
بررسی آسیب پذیری لغزشی اجزای غیر سازه‌ای بلوک مانند تحت اثر تحریکات لرزه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
بتن‌ مناسب‌ در ساخت‌ و سازهای‌ آینده‌ کنفرانس ها و سمینارها 1373 علی‌‌اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌، طیبه پرهیزکار سمینار سیاست‌های‌ توسعه‌ مسکن‌ در ایران‌
بتن‌ گازی‌ (AAC) - خواص‌ و زمینه‌های‌ کاربرد کنفرانس ها و سمینارها 1380 علیرضا باقری، طیبه‌ پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بتن کفی و نقش آن در سبک سازی ساختمان (چکیده مقاله) کنفرانس ها و سمینارها 1385 طیبه پرهیزکار، میثم نجیمی اولین همایش مقابه با سوانح طبیعی
بتن های توانمند نسل جدید کنفرانس ها و سمینارها 1388 امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
ایمنی ساختمان و رفتار انسان‌ها هنگام حریق کنفرانس ها و سمینارها 1393 مسعود جمالی آشتیانی، سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی رفتار شناسی حریق
ایمن سازی ساختمانهای سنتی روستایی کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی مقاله 18، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
اندودهای مقاوم در برابر آتش بر پایه گچ کنفرانس ها و سمینارها 1378 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار اولین کنفرانس علمی – تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، جلد دوم، ص 619-631
اندودهای مقاوم در برابر آتش بر پایه گچ کنفرانس ها و سمینارها 1378 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار اولین کنفرانس علمی – تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، جلد دوم، ص 619-631
انتخاب عایق‌های حرارتی با توجه به مخاطرات حریق در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
انتخاب عایق حرارتی و روش‌های اجرا با در نظر گرفتن انتظارات آکوستیکی کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، هرمز فامیلی کنفرانس ها و سمینارها 1390 طرح اختلاط بتن‌های سبکدانه با استفاده از مدل دوفازی اولین کنفرانس ملی بتن سبک
استفاده از طرح اختلاط بهینه به منظور خواص مکانیکی و کاهش‌ نفوذپذیری بتن در شرایط آزمایشگاهی و شبیه‌ سازی‌ شده‌ خلیح‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1382 طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور ششمین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ مهندسی‌ عمران‌ اصفهان‌
استانداردسازی و طبقه‌بندی مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده اولین کنفرانس ایمن‌سازی و بهسازی سازه‌ها، دانشگاه امیرکبیر
استانداردسازی و طبقه‌بندی مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده اولین کنفرانس ایمن‌سازی و بهسازی سازه‌ها، دانشگاه امیرکبیر
ارزیابی‌ واکنش‌ قلیائی‌ سنگدانه‌ و تأثیر میکروسیلیس‌ در خصوص‌ چند سنگدانه‌ مورد مصرف‌ درسدهای‌ ایران‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 علی‌ اکبر رمضانیاپور، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ یازدهمین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ (ICAAR) کشور کانادا
ارزیابی‌ میکروسیلیس‌ بعنوان‌ عامل‌ حفاظتی‌ سازه‌ های‌ بتنی‌ در مقابل‌ خوردگی‌ آرماتور کنفرانس ها و سمینارها 1376 پرویز قدوسی‌، طیبه‌ پرهیزکار، اسماعیل‌ گنجیان‌، علی‌ اکبر رمضانیانپور پنجمین‌ کنگره‌ ملی‌ خوردگی‌
ارزیابی‌ عملکرد ملات‌ های‌ سیمانی‌ و پلیمری‌ در شرایط محیطی‌ خلیج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1378 هیله‌ مایر، طیبه‌ پرهیزکار ششمین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تعمیر و نگهداری‌ سازه‌ها، استرالیا
ارزیابی‌ انواع‌ ملات‌ های‌ تعمیری‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 طیبه‌ پرهیزکار سمینار تکنولوژی‌ بتن‌ در سواحل‌ جنوبی‌ کشور
ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با شکل پذیری معمولی و پلان نامتقارن طراحی شده بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی ایران» کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و حسینعلی دره‌شیری اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه‌ای فارسی - تبریز، ایران
ارزیابی لرزه ای دیواره میخکوبی شده هتل نرگس مشهد تحت بارهای دینامیکی لرزه ای و شبه استاتیکی، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های حیاتی کنفرانس ها و سمینارها 1390 ایرج رحمانی، سهیل حسین قره، حامد اردلان اکبری، محمد مقدری‌پور
ارزیابی عملکرد خارج از صفحه ای میانقابهای گچی بر روی میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1394 محمدعلی حسنی، مهرتاش معتمدی و طارق مهدی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، اردیبهشت 1394
ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های موجود در قزوین کنفرانس ها و سمینارها 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد اولین کنگره ملی مهندسی عمران 22 -24 اردیبهشت- دانشگاه صنعتی شریف، تهران
اجرای پوسته خارجی ساختمان با استفاده از سیستم‌های نوین ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1390 بهروز محمدکاری سمینار اقتصادی-کاربردی «عایق با رویکردی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی»، نمایشگاه بین‌المللی، تهران
اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های سنگین و نیمه مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی 7thsastech2013
اثر میکروسیلیس‌ در کاهش‌ واکنش‌ قلیائی‌ سنگدانه‌های‌ مورد مصرف‌ در ساخت‌ برخی‌ از سدها کنفرانس ها و سمینارها 1379 علی‌ اکبر رمضانیانپور، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ سمینار بین‌المللی‌ مهندسی‌ عمران‌، مشهد
اثر میکروسیلیس‌ در مقاومت‌ سایشی‌ بتن‌ در سازه‌ های‌ هیدرولیکی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 طیبه‌ پرهیزکار - علی‌ اکبر رمضانیانپور - پرویز قدوسی‌ سومین‌ همایش‌ بزرگ‌ سدسازی
اثر میکروسیلیس‌ در مقاومت‌ سایشی‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 اسماعیل‌ گنجیان‌، طیبه‌ پرهیزکار، پرویز قدوسی‌ سمینار بین‌المللی‌ کاربرد میکروسیلیس‌ در بتن‌
آنالیز حساسیت در دیوارهای میخکوبی شده خط راه آهن تهران،تبریز از طریق بررسی تغییرات پارامترهای موثر در تحلیل پایداری کنفرانس ها و سمینارها 1390 حامد اردلان‌اکبری ، محمد مقدری‌پور، ایرج رحمانی دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان
آشنایی با سیستم‌های محافظت، اعلام و اطفای حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری دوره آموزشی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان‌های بلندمرتبه- مجموعه مقالات دوره، ص 117-128
آسیب‌دیدگیهای بتن در محیطهای اسیدی و ارائه راه حل مناسب جهت کاهش خرابی ها کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، حمید رحمانی اولین کنگره مهندسی عمران دانشگاه شریف
آسیب‌پذیری‌غیر‌سازه‌ای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی کنفرانس ها و سمینارها 1385 رضا انحادی و طارق مهدی خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران-دانشگاه صنعتی شریف
Using simple paste and mortar tests results to optimize self consolidating concrete کنفرانس ها و سمینارها 1388 خداداد سریزدی، هرمز فامیلی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
Transverse Resistivity Values Modifications in Estimation Of Aquifer yield Using the Resistivity Method کنفرانس ها و سمینارها 1391 زهرا فقیه، علی بیت‌اللهی International Symposium on Geophysics for Discovery and Exploration Fostering International Collaboration in Geophysics, Republic of Korea
The use of polymer in concrete repair systems for the Gulf Regine کنفرانس ها و سمینارها 1383 طیبه پرهیزکار، مالتس، هیله مایر سمینار بین المللی کاربرد پلیمر در ساختمان – آلمان
The use of natural pozzolans to control Alkali-silica reaction کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی واکنش قلیایی سنگدانه – چین
The role of supplementary cementing materials on durability and sustainability of concrete structures International congress on civil engineering کنفرانس ها و سمینارها 1388 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه شیراز
The role of non-destructive tests for evaluation a concrete structure in the persion Gulf کنفرانس ها و سمینارها 1382 طیبه پرهیزکار، هیله مایر، علی اکبر رمضانیانپور، نرگس مظفری کنفرانس بین المللی آزمایشهای مخرب جهت ارزیابی بتن
The Experimental Behavior Of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs With Fire Protection Systems Subjected To Standard Fire Exposure کنفرانس ها و سمینارها 1395 S.Bakhtiyari, A. Kalali, L.taghiakbari, F. Farahbod 20th CIB World Building Congress, 30 MAY-3 June 2016, Tampere University of Technology, Finland, Proccedings of the Congress, Vol. 5, pp. 529-542
The Effects of Tie-Columns and Bond Beams on the Behavior of Masonry Walls Under Lateral Loads", , Famagusta کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University
The effect of cilica fume and polymer on properties of repair concrete in simulated conditions of the Persian Gulf کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، امیرمازیار رئیس قاسمی، نرگس مظفری کنفرانس بین المللی آفریقای جنوبی
The cumulative sum (susum) system for quality control of ready mixed concrete: fundamentals and application - International conference on concrete technology کنفرانس ها و سمینارها 1388 جعفر سبحانی، طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، محسن کلانتری کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن تبریز
Study of Minimum Average Temperature changes of Chaharmahal and Bakhtiari Province for Disaster Response Planning کنفرانس ها و سمینارها 1391 فاطمه دهقان، علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی International Disaster and Risk Conference (IDRC), Davos , Switzerland
Study Of Effective Socio-Economic Indices In Earthquake Disaster Risk Reduction In Rural Area(Case Study: CHAHAR MAHAL VA BAKHTIARI Province) کنفرانس ها و سمینارها 1389 فاطمه دهقان، اعظم نعمتی، علی بیت‌اللهی International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
Static and Dynamic PUSHOVER Analysis of Steel Moment Resisting Frames کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، راسخ، نادر خواجه‌احمد عطاری EASEC10, the Tenth Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, August 3-5
Site Effect Information Layer In Providing Earthquake Scenario Of Gorgan City In IRAN کنفرانس ها و سمینارها 1388 علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی، حامد طاهری 8th General Assembly ASC 2010, Hanoi, Vietnam
Simplified Modeling of Confined Masonry Walls کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، رضوانی‌اصل Proceedings of 12th Interntional Conference on Computing in Civil and Building Enginnering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction
Results of 3-D Geoelectrical Anomaly Investigation کنفرانس ها و سمینارها 1391 سهراب نظام خیاوی، علی بیت‌اللهی، خسرو نظام خیاوی The 15th Geophysics Conference of Iran
Reaction-to-fire of Expanded Polystyrene (EPS) foams in bench-scale and effective parameters کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مهدی باریکانی 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
Reaction-to-fire of Expanded Polystyrene (EPS) foams in bench-scale and effective parameters کنفرانس ها و سمینارها 1388 Taghi-Akbari, L., Bakhtiyari, S., Barikani, M 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 Oct
Reaction to fire of CFRP and GFRP epoxy composites in bench-scale کنفرانس ها و سمینارها 1393 S.Bakhtiyari, L.taghiakbari, M. Jamali Ashtiani 11th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2014), Iran Polymer and Petrochemical Institute,Tehran,Iran
Protection Of Buildings Against Fires Following Earthquakes کنفرانس ها و سمینارها 1383 Saeed B. Bakhtiyari, Soheil M. Zamani CIB World Building Congress: Building for the future, Tornto
Properties and application of polymer modified and sulphur repair mortarz in aggressive environments کنفرانس ها و سمینارها 1389 همایون صادق پویا، اسماعیل گنجیان، طیبه پرهیزکار، آرش زمانی Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Production of cement composite board using cellulose fibers کنفرانس ها و سمینارها 1389 اسماعیل گنجیان، مرتضی خرمی، طیبه پرهیزکار Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Prioritizing Iranian Provinces In The National Seismic Risk Reduction Program کنفرانس ها و سمینارها 1391 علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی، فاطمه دهقان World Conference on Earthquake Engineering,
Prediction of performance of fiber reinforced cementitious composite using dynamic mechanical analysis (DMA) کنفرانس ها و سمینارها 1386 مسعود جمشیدی، محمد کریمی، علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار International conference on "Advances in cement based materials and applications in civil infrastructure – (ACBM-ACI)" Lahore –Pakistan
Performance of pozzolanic cement concretes on hot and aggressise environment کنفرانس ها و سمینارها 1382 علی اکبر رمضانیانپور، هیله مایر، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی هفتمین کنفرانس بین المللی بتن – بحرین
Performance of Historical Monuments in the 2003 Bam's Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
Performance of Essential Facilities ın the 2012 Varzaghan-Ahar Earthquakes کنفرانس ها و سمینارها 1394 Mahdi, T., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, Tehran, Iran, May 2015
Performance of Confined Partial Height URM Partitions under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 رضوانی اصل، طارق مهدی، علی کاوه International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
Performance of Confined Masonry Walls under Cyclic Testing کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و احسان آقابیگی First International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures under Extreme Loading
Nonlinear Behavior of Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Shafaei, S., Rassouli, B., Ayazi, A., and Farahbod, F., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology .(IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Parhizkar, Ramezanianpour 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 Oct
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، علی اله وردی، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار،علی اکبر رمضانیانپور 13th Iranian national chemical engineering congress & 1th International regional chemical and petroleum engineering
Influence of silica fume on Alkali-silika mitigation کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی واکنش قلیایی سنگدانه – چین
Influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting concrete کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی The proceedings of 4th Int. Conference on Non-Traditional Cement & Concrete, Brno University of Technology, Czech Republic
Influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting concrete کنفرانس ها و سمینارها 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi The proceedings of 4th Int. Conference on Non-Traditional Cement & Concrete, Brno University of Technology, Czech Republic
Influence of fly ash and dense packing method for increase durability of high performance concrete against to acid corrosion کنفرانس ها و سمینارها 1389 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی – علیرضا پورخورشیدی - علی‌اکبر رمضانیانپور Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Influence of colloridal nano-sio2 addition as silica fume replacement materials in properties of concrere کنفرانس ها و سمینارها 1389 امیرمازیار رئیس قاسمی – طیبه پرهیزکار - علی‌اکبر رمضانیانپور Second International conference on sustainable construction materials and technologies
High performance concrete for repair of sewer network کنفرانس ها و سمینارها 1388 طیبه پرهیزکار، مازیار رئیس قاسمی، علیرضا پورخورشیدی کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
Fire risk assessment on metal faced Polyurethane sandwich panels and polyurethane foam core based on cone calorimeter data کنفرانس ها و سمینارها 1388 Bakhtiyari, S., Taghi-Akbari, L., Barikani, M 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 Oct
Fire risk assessment on metal faced Polyurethane sandwich panels and polyurethane foam core based on cone calorimeter data کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، باریکانی 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
Experintal Research on Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Ayazi, A., Farahbod, F., Rassouli, B., and Shafaei, S., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology (IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
Evaluation of plastic shrinkage in concrete containting Iranian silica fume کنفرانس ها و سمینارها 1383 پرویز قدوسی، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی بتن در جهان ما – سنگاپور
Evaluation of heat and smoke release from Expanded Polystyrene foam under fire condition کنفرانس ها و سمینارها 1389 Taghi-Akbari, L., Bakhtiyari, S 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 October
Evaluation of heat and smoke release from Expanded Polystyrene foam under fire condition کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Evaluating Strength and Stiffness of Confined Partial Height Masonry Walls under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of the 1st International Conference on Seismic Retrofitting
Durability of mortars in hot-weather conditions کنفرانس ها و سمینارها 1382 طیبه پرهیزکار، هیله مایر، علی اکبر رمضانیانپور، نرگس مظفری ششمین کنفرانس بین المللی بتن – یونان
Direction and Velocity Determination Of the Conductive Contaminated Groundwater Using Mise-a-la-masse Surveys کنفرانس ها و سمینارها 1392 علی بیت‌اللهی، محمدصادق رودسری، زهرا فقیه 4th international multidisciplinary conference on Hydro Eco,
Design of Masonry Infilled Reinforced Concrete Frames in Different Seismic Codes کنفرانس ها و سمینارها 1388 طارق مهدی، مریم خرمی‌آذر the Third International Conference on Concrete & Development
Contrdictory effects of silica fume concretes in sulfuric acid environments کنفرانس ها و سمینارها 1388 حمیدرحمانی، علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، هیله مایر کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
Constraining orogenic evolution of the South-Central Alborz Mountains, northern Iran: insights from preliminary sedimentary provenance and basin architecture studies کنفرانس ها و سمینارها 1385 Ballato, P.; Landgraf, A.; Strecker, M. R., Friedrich, A.; Tabatabaei, S. H. GV International Conference and 96th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung e. V., Potsdam
Comparative study of concrete surface treatment materials on reinforcing steel corrosion behavior کنفرانس ها و سمینارها 1385 پرویز قدوسی، امیرمازیار رئیس قاسمی - طیبه پرهیزکار 2 th International congress of FIB, Naples, Italy
Behavior of Self-Compacting Concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Behavior of Self-Compacting Concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Parhizkar, Ramezanianpour 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 Oct
Behavior of self –compacting concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، علی اله وردی، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور 13th Iranian national chemical engineering congress & 1th International regional chemical and petroleum engineering
Behavior of Adobe Buildings in the 2003 Bam Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی International Seminar SismoAdobe 2005
Application of polymeric latexes to improve concrete performance کنفرانس ها و سمینارها 1388 مسعود جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی، حمیدرضا پاکروان، طیبه پرهیزکار 9 th international seminar on polymer science and technology – Iran Polymer and Petrochemical Institure
An Investigation On Fire Hazard And Smoke Toxicity Of Epoxy FRP Composites کنفرانس ها و سمینارها 1395 S.Bakhtiyari, L.taghiakbari, M. Jamali Ashtiani 20th CIB World Building Congress, 30 MAY-3 June 2016, Tampere University of Technology, Finland, Proccedings of the Congress, Vol. 5, pp. 475-483
An experimental study on reaction to fire and fire risk of some MDF, HDF and PVC building finishes کنفرانس ها و سمینارها 1391 Bakhtiyari, S., Taghi-Akbari, L., Jamali Ashtiani., M 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, 21-25 Oct
An experimental study on reaction to fire and fire risk of some MDF, HDF and PVC building finishes کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی، لیلا تقی‌اکبری 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, 21-25 Oct
Adaptive Pushover Analysis”, Asian Journal of Civil Engineering کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civilengineering, Iranian society of civil engineering, Vol.4, , pp:212-225
"بررسی آزمایشگاهی میزان مقاومت در برابر آتش دال‌های بتن مسلح تقویت نشده و تقویت شده با CFRP کنفرانس ها و سمینارها 1395 سعید بختیاری، ارسلان کلالی، فرهنگ فرحبد، لیلا تقی‌اکبری کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات
ارزیابی‌ و مقایسه‌ عملکرد ملات‌ های‌ تعمیری‌ سازه‌ های‌ بتن‌ مسلح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 طیبه‌ پرهیزکار، پرویز پرویز قدوسی، علی‌ اکبر رمضانیانپور، نرگس‌ مظفری‌ سومین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌های‌ دریایی‌
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت