•  
  • EN
پنجشنبه، 12 تیر 1399

مقاله‌ها

..بخش قیر و آسفالت (0)
..بخش ایمنی حمل و نقل (33)
..بخش برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل (36)
..بخش لجستیک و مدیریت سیستمها و بحران (7)
..بخش مهندسی راه و روسازی (43)
..بخش حمل و نقل ریلی (0)
..بخش حمل و نقل دریایی (2)
..بخش حمل و نقل هوایی (5)
عنوان مقاله نوع مقاله سال چاپ نویسندگان محل ارائه
کارآیی سامانه مدیریت نگهداری خطوط راه آهن(TMMS) درافزایش کیفیت وکاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه راه آهن 1385 رسول جوادیان هشتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
نقش راه آهن در حمل و نقل ترکیبی کالا و بررسی مزایای حاصل از آن 1386 رسول جوادیان نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
طراحی و ساخت سیستم نمونه ثبت وضبط اطلاعات ماشین آلات راهداری و راهسازی جهت آنالیز وضعیت 1384 رسول جوادیان سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات (نت)
شبیه سازی رفتار حرکتی رانندگان با استفاده از مدل بهینه سازی رانندگان 1388 رسول جوادیان فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل- شماره 7
سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیر ساختهای حمل ونقل 1384 رسول جوادیان سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات(نت)
روش تعیین قیمت بهینه دسترسی به خطوط ریلی جهت افزایش در آمد راه آهن 1386 رسول جوادیان نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی مؤثر بر حمل و نقل جادهای کشور 1392 مجید وظیفه دوست، میترا لاله سیاه پیرانی و امیر محجوب پژوهشنامه حمل و نقل
تأثیر تقاضای متغیر بر مسیرهای اتوبوس تندرو 1392 محمود صفارزاده، امیررضا ممدوحی و سیدشهاب حسنی نسب پژوهشنامه حمل و نقل
بررسی نقش نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی راه آهن در افزایش بهره وری شبکة حمل و نقل ریلی 1387 رسول جوادیان پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
بررسی نقش سیستمهای هوشمند حمل و نقل (ITS) در تامین ایمنی حمل و نقل ریلی 1387 رسول جوادیان ماهنامه تحلیلی،پژوهشی مهندسی زیر ساختها- شماره 3
بررسی میزان مطابقت رفتار حرکتی رانندگان با قوانین رانندگی در ایران 1385 رسول جوادیان فصلنامه علمی ترویجی جاده
بررسی مدلهای تعیین شاخص کیفیت هندسی خطوط راه آهن 1386 رسول جوادیان نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
اولویت بندی به کارگیری سیستمهای هوشمندحمل و نقل در شناورها و بنادر کشور 1387 رسول جوادیان همایش بین المللی ترانزیت و توسعه محور شرق
استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک 1385 رسول جوادیان فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
ارائه مدل زوال خط به منظور مدیریت نت در خطوط ریلی ایران 1385 رسول جوادیان هشتمین کنفرانس بین المللی عمران
طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با هدف بیشینه سازی رضایت استفاده کنندگان 1391 فاطمه چگینی، محمود صفارزاده، امیرعلی زرین مهر، هیما ساکی فصلنامه جاده
ارایه روش تعیین و آنالیز وضعیت ماشین آلات مربوط به ساخت ونگهداری راه‌ها 1385 رسول جوادیان هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
Rock Slope Stability Analysis Using Discrete element Method 1394 Maleki Javan, M.H., Kilanehei F. and Mahjoob, A International Journal of Transportation Engineering, Vol.2, No. 3, pp 199-212
Zero Extension Line Method for Three-Dimensional Stability Analysis in Soil Engineering ISI 1389 جهان‌اندیش، محمد منصورزاده، عماد Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, Vol. 34, No. B1
Performance of Steel Beams Strengthened with Pultruded CFRP Plate under Various Exposures ISI 1395 M.Gholami, A.R. Mohd Sam, A.K. Marsono, M.M. Tahir, I. Faridmehr Steel and Composite structures. Vol. 20, No. 5, (2016) 999-1022 ISI - IF=0.95
Modeling Drivers' Behavior as a crash risk Reduction Process ISI 1386 سادات حسینی، وزیری PROMET- Traffic & Transportation
Application of a coupling algorithm for the simulation of flow and pollution in open channels ISI 1389 امیر محجوب، غیاثی World Applied Sciences Journal, Vol. 12
کاربرد نظریه خاک غیراشباع در بررسی پایداری خاکریزها علمی - پژوهشی 1387 محمدمنصورزاده، محمود وفائیان، مسعود میرمحمد صادقی پژوهشنامه حمل و نقل
کاربرد روش ابداعی سری‌های زمانی برای ارتباط بین بازتابندگی خط‌کشی جاده و تصادفات علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدی پژوهشنامه حمل و نقل
نقش الیاف فلزی بازیافتی از لاستیک خودرو بر بتن حاوی سنگ‌دانه‌های بازیافتی ناشی از نخاله‌های ساختمانی علمی - پژوهشی 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی مجله تحقیقات بتن دانشگاه گیلان
مطالعه میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی (نسبت به تغییر قطر) علمی - پژوهشی 1391 حمیدرضا رازقی، بهمن نیرومند، محمد منصورزاده مجله علمی - پژوهشی شریف، شماره 4
مدلسازی عددی حوضچه های بنادر رودخانه‌ای و بررسی تاثیر رژیم جریان بر گردابه‌های افقی علمی - پژوهشی 1388 امیر محجوب، رضا غیاثی مجله علمی-پژوهشی مهندسی دریا، شماره 10
مدل پیش‌بینی تصادفات در قوس‌های واقع در راه‌های دو خطه برون‌شهری علمی - پژوهشی 1386 محمود صفارزاده، شعبانی، آذرمی پژوهشنامه حمل و نقل
محمد رضا سلیمانی کرمانی، حامد روح الامینی علمی - پژوهشی 1394 پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی در ایران پژوهشنامه حمل و نقل
عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی علمی - پژوهشی 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی، حسین یوسفی مجله عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس
طراحی مدل سیستم تغذیه کننده موثر متروی تهران-کرج علمی - پژوهشی 1394 محمد رضا سلیمانی کرمانی، نوید فراهانی پژوهشنامه حمل و نقل
شبیه سازی رفتار حرکتی رانندگان با استفاده از مدل بهینه سازی رانندگان علمی - پژوهشی 1388 - پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
توسعه مدل عددی دوبعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پل‌ها علمی - پژوهشی 1392 فواد کیلانه‌ئی، امیر محجوب، مسعود منتظری نمین پژوهشنامه حمل و نقل، سال دهم، شماره اول
تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی موثر بر حمل و نقل جاده‌ای کشور علمی - پژوهشی 1392 مجید وظیفه دوست، میترا لاله سیاه پیرانی، امیر محجوب پژوهشنامه حمل و نقل، سال دهم، شماره سوم
تاثیرات نمک پاشی زمستانی بر مقاومت لغزشی سطح جاده علمی - پژوهشی 1386 سلیمانی پژوهشنامه حمل و نقل
بررسی تاخیر جریان ترافیکی در نواحی تداخلی نوعA علمی - پژوهشی 1386 خاکی، پوررضا، محمدجو پژوهشنامه حمل و نقل
بررسی تاثیر مقدیر مختلف نانو لوله کربن و کیفیت پخش آن ها بر عملکرد دینامیکی حسکرهای هوشمند بتنی علمی - پژوهشی 1394 مصطفی آدرسی، ابولفظل حسنی، محمد رضا سلیمانی کرمانی و علی یزدیان ورجانی مهندسی زیرساخت‌های حمل و نقل دانشگاه سمنان
بررسی اپیدمیولوژیک تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای ( مطالعه سال‌های 1383تا 1391) علمی - پژوهشی 1393 پیمان پژمان‌زاد مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، سال دوم، شماره 4
استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محورهای همسان علمی - پژوهشی 1386 محمود صفارزاده، گنجی زهرایی، بروجردیان پژوهشنامه حمل و نقل
استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک علمی - پژوهشی 1385 - پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
ارزیابی بازتابندگی مواد خط‌کشی رویه‌ها تحت شرایط پیوسته مرطوب علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدی مجله انسان راه وسیله نقلیه
ارزیابی استفاده از مصالح سنگی GSLA در مخلوطهای آسفالتی متخلخل علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدی پژوهشنامه حمل و نقل
ارتقای ارزش صیقل‌پذیری (PSV ) سنگدانه‌ها علمی - پژوهشی 1386 سلیمانی پژوهشنامه حمل و نقل
ارائه مدل پیش‌بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه علمی - پژوهشی 1386 برادران، شعبانی پژوهشنامه حمل و نقل
ارائه مدل پیش‌بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه علمی - پژوهشی 1386 شعبانی، برادران رحمانیان پژوهشنامه حمل و نقل
Mohammad Hosein Dehnad “The effect of abrasive minerals on the mechanism of road stones polishing علمی - پژوهشی 1394 Soleymani Kermani Mohammad Reza , Mohammad Hosein Dehnad Petroleum and Coal open access journal, ISSN 1337
Estimating Crash Risk Using a Microscopic Traffic Model علمی - پژوهشی 1386 سادات حسینی، وزیری Scientia Iranica,Sharif University of Technology
Comparison of Experimental and analytical Results in Rammed Aggregate Piers with Variable diameters علمی - پژوهشی 1390 رازقی، نیرومند، محمد منصورزاده Transportation Research Journal, Vol. 1
A Strategy for Pedestrian Safety in Iran علمی - پژوهشی 1388 روزیخواه، شعبانی دومین سمینار رنگ‌های ترافیکی خط کشی و ایمنی راه‌ها
کاربرد حصارهای حاشیه مسیرهای ریلی جهت افزایش ایمنی علمی - ترویجی 1387 محمدرضا احدی فصلنامه علمی تخصصی راهور
کاربرد تزریق در سنگ‌های درزه‌دار در تونل‌ها علمی - ترویجی 1388 عباس مجدی، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 65
نشت مجاز آب به داخل تونل‌های راه و راه آهن علمی - ترویجی 1394 سید محمد منصورزاده، امیرمحجوب مجله جاده - مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.
مقایسه بازیافت آسفالت متخلخل با آسفالت متراکم علمی - ترویجی 1385 محمدرضا احدی مجله علمی- ترویجی جاده
مطالعه پایداری شیبهای خاکی غیراشباع با استفاده از شکل تعمیم یافته روش تعادل حدی علمی - ترویجی 1387 محمد منصورزاده مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 61
روش‌های طراحی پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها علمی - ترویجی 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، محمد منصورزاده مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 73
راهکارهای بسته‌بندی کالاهای خطرناک و مواد سمّی علمی - ترویجی 1387 محمدرضا احدی فصلنامه علمی تخصصی راهور
توصیه‌هایی برای طراحی تونل‌های راه و راه‌آهن در مناطق لرزه‌خیز علمی - ترویجی 1387 کامران گشتاسبی، محمد منصورزاده، کیومورث عماد مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 62
تخمین ایمنی راه با روش EB علمی - ترویجی 1386 محمدرضا احدی، توکلی کاشانی مجله علمی- ترویجی جاده
تاثیر عوامل بصری در ایمنی ترافیک علمی - ترویجی 1388 آرشام صلاحی‌مقدم مجله فناوری حمل و نقل
تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک علمی - ترویجی 1388 پیمان پژمان‌زاد مجله علمی- ترویجی جاده
تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک علمی - ترویجی 1387 پیمان پژمان‌زاد مجله جاده
بهبود عملکرد هیدرولیکی پل‌ها با کاربرد دیوار هدایت آب بیضوی شکل (مطالعه موردی پل کمر واقع بر رودخانه قزل اوزن) علمی - ترویجی 1394 امیرمحجوب، سید محمد منصورزاده مجله جاده - مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.
بررسی نقش سیستمهای هوشمند حمل و نقل (ITS) در تامین ایمنی حمل و نقل ریلی علمی - ترویجی 1387 - ماهنامه تحلیلی، پژوهشی مهندسی زیر ساخت‌ها- شمارة 3
بررسی میزان مطابقت رفتار حرکتی رانندگان با قوانین رانندگی در ایران علمی - ترویجی 1385 - فصلنامه جاده
بررسی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند و ارائه مدل ارزیابی منافع حاصل از آنها علمی - ترویجی 1385 - فصلنامه فناوری حمل و نقل
بررسی اثرات تخریبی آبها بر تونل‌ها علمی - ترویجی 1392 محمد منصورزاده، ایرج رحمانی، مسعود ظهیری مجله علمی- ترویجی جاده، ، شماره 75
برآورد تابع تولید در بخش حمل ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ علمی - ترویجی 1388 پیمان پژمان‌زاد مجله علمی- ترویجی جاده
افزایش ایمنی با تعمیر و بهسازی رویه‌های آسفالتی علمی - ترویجی 1385 محمدرضا احدی مجله فناوری حمل و نقل
اصلاح فرمولاسیون رنگ‌های ترموپلاستیکی گرم علمی - ترویجی 1388 بختیاری، شعبانی دومین سمینار رنگ‌های ترافیکی خط کشی و ایمنی راه‌ها
اصلاح خواص ویسکوالاستیک رنگ‌های ترموپلاستیکی گرم علمی - ترویجی 1388 سعید بختیاری، شعبانی 1st International Bitumen Conference
ارائه یک مدل کاربردی جهت مدیریت بحران در حوزه ایمنی جاده‌ای علمی - ترویجی 1387 آرشام صلاحی‌مقدم مجله فناوری حمل و نقل
Experimental Investigation of Performance of Asphalt Mixtures Containing Polymer Modifiers علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدی فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
Barriers to Students Walking and Biking to School علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدی 9th National Injury Prevention Conf Melbourne
Application of Hydrated Lime in Asphalt Mixture for Moisture Damage and Rutting Resistance علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدی مجله انسان راه وسیله نقلیه
رفتار مکانیکی خاکهای غیراشباع علمی - ترویجی 1386 محمد منصورزاده مجله ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، شماره 110
کاربرد GIS در مهندسی عمران کنفرانس ها و سمینارها 1381 امیر محجوب، محمد واقفی همایش دانشجویی عمران_دانشگاه خلیج فارس بوشهر
کارآیی سامانه مدیریت نگهداری خطوط راه آهن(TMMS) درافزایش کیفیت وکاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی- دانشگاه علم و صنعت
نوارهای لرزاننده و نقش آن در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات کنفرانس ها و سمینارها 1393 محمدرضا احدی دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری زمین اطلاعات در مدیریت بلایای طبیعی و مقاوم‌سازی
نگرشی بر خصوص سازی راه‌آهن ملی ژاپن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
نقش راه آهن در حمل و نقل ترکیبی کالا و بررسی مزایای حاصل از آن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
مقاوم‌سازی بستر با کاربرد طوقه در پل‌های رودخانه‌ای (مطالعه موردی پل کمر واقع بر رودخانه قزل اوزن) کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیر محجوب، امیرحسین عباس‌نیا کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مروری بر وضعیت ژئوفیزیک در پروژه‌های راهسازی در ایران و لزوم تهیه دستورالعملی در این رابطه کنفرانس ها و سمینارها 1390 ابراهیم حق شناس، هادی گریوانی، منصورزاده محمد، کیومرث عماد مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود
مدلسازی هیدرولیکی تالاب انزلی، مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1387 رضا غیاثی، امیر محجوب، سمیه یوسفی چهارمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه تهران
مدلسازی عددی جریان در محل کوله پل‌های رودخانه‌ای و بررسی تأثیر دیوار هدایت آب بر گرداب‌های افقی کنفرانس ها و سمینارها 1389 امیر محجوب، رضا غیاثی، زهرا گواشیری پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران- مشهد
مدلسازی دوبعدی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه کنفرانس ها و سمینارها 1390 سپهر گرشاسبی، رضا غیاثی، امیر محجوب پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، انجمن مهندسی محیط زیست ایران
مدل هوشمند تقاضای سفر/تحلیل و بازشناسی الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1383 - همایش اقتصاد حمل و نقل
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری Communities Conference 2008
عملکرد و تأثیر سیستم GPS در حوادث و تخلفات جاده‌ای (مطالعه موردی اتوبوس‌های مسافربری محور تهران- شیراز) کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی Switzerland, Davos IDRC
طراحی و ساخت سیستم نمونه ثبت وضبط اطلاعات ماشین آلات راهداری و راهسازی جهت آنالیز وضعیت کنفرانس ها و سمینارها 1384 - سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات (نت)- پذیرش با عنوان مقاله علمی و پژوهشی برگزیده
طراحی و اجرای تزریق سیمانی جهت آب‌بندی تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی (مطالعه موردی خط 2 متروی تهران) کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهروز شریفی، امیر محجوب کنفرانس ها و سمینارها 1391 نگرشی بر الگوی صحیح مطالعات زمین شناسی مهندسی راه و ابنیه اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیر ساختهای حمل ونقل کنفرانس ها و سمینارها 1384 - سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات(نت)
روش تعیین قیمت بهینه دسترسی به خطوط ریلی جهت افزایش در آمد راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
راهکارهای بسته‌بندی کالاهای خطرناک و مواد سمی کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی
تعیین ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولین کنفرانس ملی زیرساخت‌های حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یک بعدی کنفرانس ها و سمینارها 1388 امیر محجوب، رضا غیاثی هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
تحلیل و بررسی مسایل قیمت گذاری در راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی- 19 و 20 آبان ماه
تحلیل و بررسی عوامل محیطی و پدیده‌های آب و هوایی موثر بر حمل و نقل جاده‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1391 مجید وظیفه دوست، میترا لاله سیاه، امیر محجوب اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
پایانه های حمل و نقل کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری 1st International Bitumen Conference
بررسی و مدلسازی تاثیر جریان‌های چرخشی بر روی رسوب گذاری و آب‌شستگی پشت پایه پل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1387 امیرحسین عباس نیا، رضا غیاثی، امیر محجوب سومین کنفرانس بین‌المللی پل
بررسی نقش نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی راه آهن در افزایش بهره وری شبکة حمل و نقل ریلی کنفرانس ها و سمینارها 1387 - پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات-تهران مرکز همایشهای رازی
بررسی نقش سوانح ریلی در رشد اقتصادی کشور کنفرانس ها و سمینارها 1388 آرشام پژمان‌زاد اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده‌ای و ریلی
بررسی نقش الیاف بر خواص مکانیکی بتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری دانشکده آزاد اسلامی واحد سنندج 13، 14، 15 اسفند ماه
بررسی مدل‌های تعیین شاخص کیفیت هندسی خطوط راه‌آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی- سالن همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما
بررسی محل مناسب قرارگیری طوقه بر روی پایه جهت دستیابی به حداکثر کاهش آبشستگی در اطراف پایه‌های پل کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیرحسین عباس‌نیا، امیر محجوب کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط‌زیست
بررسی زیرساخت های جاده ای و ریلی منتهی به بندر چابهار و ارائه راهکار مناسب برای دستیابی به ظرفیت بیشتر کنفرانس ها و سمینارها 1387 - همایش بین المللی چابهار ترانزیت و توسعه محور شرق
بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی دانشگاه تربیت مدرس
بررسی تاثیر موقعیت سگمنت کلید بر روی ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولین کنفرانس ملی زیرساخت‌های حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
بررسی تأثیر سوانح هوایی بر رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل هوایی کشور با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس کنفرانس ها و سمینارها 1388 آرشام پژمان‌زاد سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای سوانح ریلی و هوایی زنجان
بررسی پایداری شیبهای خاکی براساس تئوری خاک غیر اشباع و مقایسه با وضعیت خشک و اشباع کنفرانس ها و سمینارها 1382 محمد منصورزاده، محمود وفائیان، مسعود میرمحمد صادقی مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، جلد 5، صفحه 151-158
بررسی اثرات زاویه بیه پل بر شکل هندسی دیوار هدایت آب پلها با استفاده از مدلسازی عددی کنفرانس ها و سمینارها 1391 فواد کیلانه‌ئی، مهدی حیدری، امیر محجوب اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
بررسی ابعاد طوقه پایه پل در رژیم‌های مختلف جریان با استفاده از تنش برشی کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیر محجوب، امیرحسین عباس‌نیا کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
اولویت بندی به کارگیری سیستمهای هوشمندحمل و نقل در شناورها و بنادر کشور کنفرانس ها و سمینارها 1387 - همایش بین المللی ترانزیت و توسعه محور شرق
استفاده از آزمایش‌های بارگذاری سریع روسازی در ارزیابی روش‌های تعمیر و نگهداری روسازی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محمدرضا سلیمانی کرمانی، امیر محجوب، محسن احمدی، حامد روح الامینی کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ارزیابی آزمایشگاهی افزودنی الیاف تایر بازیافت شده در مسلح نمودن مخلوط های آسفالتی کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE
ارائه مدل زوال خط به منظور مدیریت نت در خطوط ریلی ایران کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمین کنفرانس بین المللی عمران- دانشگاه تربیت مدرس
ارائه روش تعیین و آنالیز وضعیت ماشین‌آلات مربوط به ساخت و نگهداری راه‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران-دانشگاه تربیت مدرس
Roadmap for Implementation of Performance Based Navigation (PBN) in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1391 - 16th Air Transport Research Society, Tainan, Taiwan
Requirements for Implementing Integrated Airport Management in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1390 - 15th Air Transport Research Society, Sydney, Australia
Recommendations for Separation of Regulatory and Operational Activities in Iranian Civil Aviation کنفرانس ها و سمینارها 1391 - 16th Air Transport Research Society, Tainan, Taiwan
Presentation of Strategies to Promote the Performance of Iranian Airlines کنفرانس ها و سمینارها 1389 - 14th Air Transport Research Society, Porto, Portugal, 7-9 July
Implementation of Air Traffic Management Operational Concept in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1390 - 15th Air Transport Research Society, Sydney, Australia
Evaluating the Factors Affecting Student Travel Mode Choice کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی
EVALUATING SKID RESISTANCE OF USING STEEL SLAG AGGREGATE IN ASPHALT MIXTURE کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE
Development of a Strategy for using Global Navigation Satellite System (GNSS) in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1389 - 14th Air Transport Research Society, Porto, Portugal
A Framework for Air Traffic Management System of Iran کنفرانس ها و سمینارها 1388 - 13th Air Transport Research Society, Abu Dhabi, United Arab Emirates
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت