ﺳﻪشنبه 01 خرداد 1397  |

اعضائ هیئت علمی

امیر محجوب

تلفن داخلی: 593
ایمیل: a.mahjoob@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش مهندسی راه و روسازی

سیده معصومه صداقی

ایمیل: m.sedaghi@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی و سرپرست بخش حمل و نقل دریایی

محمدرضا سلیمانی کرمانی

تلفن مستقیم: 88259985
نمابر: 88259985
تلفن داخلی: 570
ایمیل: soleimani@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی راه و روسازی

محمدرضا احدی

تلفن مستقیم: 88384193
ایمیل: m.ahadi@bhrc.ac.ir
سمت: رئیس بخش ایمنی حمل و نقل

سید محمد منصورزاده

تلفن داخلی: 365
سمت: عضو هیأت علمی

احمد منصوریان

تلفن مستقیم: 88255942
ایمیل: a.mansourian@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش قیر و آسفالت

حمیدرضا بهرامیان

تلفن مستقیم: 88255942
تلفن داخلی: 574
ایمیل: h.bahramian@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش حمل و نقل هوایی

هادی گنجی زهرائی

تلفن داخلی: 103
ایمیل: hadi.ganji@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش اقتصاد و مالی حمل و نقل

مقصود پوریاری

سمت: عضو هیات علمی بخش ایمنی حمل و نقل

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج