جمعه 03 آذر 1396  |

اعضائ هیئت علمی

امير محجوب

تلفن داخلي: 593
ايميل: a.mahjoob@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش مهندسی راه و روسازی

سیده معصومه صداقی

ايميل: m.sedaghi@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی و سرپرست بخش حمل و نقل دریایی

محمدرضا سلیمانی کرمانی

تلفن مستقيم: 88259985
نمابر: 88259985
تلفن داخلي: 570
ايميل: soleimani@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی راه و روسازی

محمدرضا احدی

تلفن مستقيم: 88384193
ايميل: m.ahadi@bhrc.ac.ir
سمت: رئیس بخش ایمنی حمل و نقل

سيد محمد منصورزاده

تلفن داخلي: 365
سمت: عضو هیأت علمی

احمد منصوریان

تلفن مستقيم: 88255942
ايميل: a.mansourian@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش قیر و آسفالت

حمیدرضا بهرامیان

تلفن مستقيم: 88255942
تلفن داخلي: 574
ايميل: h.bahramian@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش حمل و نقل هوایی

هادي گنجي زهرائي

تلفن داخلي: 103
ايميل: hadi.ganji@bhrc.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش اقتصاد و مالی حمل و نقل

مقصود پوریاری

سمت: عضو هیات علمی بخش ایمنی حمل و نقل

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج