یکشنبه 04 تیر 1396  |

اعضائ هیئت علمی

امير محجوب

تلفن مستقيم: 88252942
تلفن داخلي: 359
سمت: عضو هیات علمی بخش و سرپرست اداره انتشارات و چاپ

سیده معصومه صداقی

ايميل: sonasadaghi@gmail.com
سمت: عضو هیات علمی و سرپرست بخش حمل و نقل دریایی

محمدرضا سلیمانی کرمانی

تلفن مستقيم: 88259985
نمابر: 88259985
تلفن داخلي: 570
ايميل: soleimani@rahiran.ir
سمت: سرپرست بخش مهندسی راه و روسازی

محمدرضا احدی

تلفن مستقيم: 88384193
ايميل: m.ahadi@bhrc.ac.ir
سمت: سرپرست بخش ایمنی حمل و نقل

سيد محمد منصورزاده

تلفن مستقيم: 88255942
سمت: عضو هیأت علمی

احمد منصوریان

تلفن مستقيم: 88255942
ايميل: a_mansourian@iust.ac.ir
سمت: عضو هیات علمی بخش قیر و آسفالت

حمیدرضا بهرامیان

تلفن مستقيم: 88255942
تلفن داخلي: 574
سمت: عضو هیات علمی بخش حمل و نقل هوایی

هادي گنجي زهرائي

تلفن داخلي: 103
سمت: عضو هیات علمی بخش اقتصاد و مالی حمل و نقل

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج