ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396  |

واحدهای تولید قیرهای امولسیونی و قیرهای اصلاح شده

برنامه بخش قير و آسفالت در جايگزيني قيرهاي امولسيوني بجاي قيرهاي محلول در كشور
- تصويب استاندارد ملي: بررسي و تصويب دستورالعمل قيرهاي امولسيوني در كميته تخصصي بخش قير و آسفالت و ارائه آن به شورايعالي فني جهت تصويب و ابلاغ آن
- شناسايي و تكميل مدارك و مستندات واحدهاي فعال و ثبت آن در سامانه اطلاعاتي قير و آسفالت مركز تحقيقات  
- ارزيابي و صدور گواهينامه فني از سوي مركز تحقيقات به توليدكنندگان واجد صلاحيت
- برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي توليد، حمل و مصرف قيرهاي امولسيوني توسط مركز تحقيقات
- پيگيري انتشار نشريه تخصصي قيرامولسيوني در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
- پيگيري صدور بخشنامه الزامي از سوي وزارت راه و.شهرسازي مبني بر مصرف قير امولسيوني بجاي قير محلول در لايه هاي تك كت و پريمكت و آسفالت حفاظتي، سطحي، سرد و... در مناطقي از كشور كه محصول قير امولسيون تاييد شده و داراي گواهينامه فني مي باشند.  
آدرس سامانه اطلاعاتي كارخانجات قير و آسفالت:   www.asphalt.bhrc.ac.ir
توضيح: مركز تحقيقات راه، مسكن وشهرسازي بمنظور رسيدن به برنامه تدوين شده از توان تخصصي، كارشناسي و تجهيزاتي و آزمايشگاهي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه شيمي و ساير مراكز ذيصلاح استفاده خواهد نمود.


استاندارد قیر امولسیونی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج