دوشنبه 04 اردیبهشت 1396  |

اخبار

چکیده: جلسه کارگروه ملی وکارگروه استان تهران پیرامون محورهای کاهش خطرپذیری شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ 94/3/27 با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط ملی و استانی تشکیل و مقرر شد این محورها پس از جمع بندی به سازمان مدیریت بحران کشور اعلام شود.
ارسال توسط در تاریخ 01 تیر 1394 08:00Article Rating
چکیده: جلسه در تاریخ 94/2/14 در سازمان مدیریت بحران کشور پیرامون موضوع راه اندازی سامانه های پیش نشانگری زلزله تشکیل یافت. در این جلسه نمایندگانی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، استانداری تهران حضور یافتند. مقرر گردید نشست های تخصصی... ادامه »
ارسال توسط در تاریخ 15 اردیبهشت 1394 15:30Article Rating
چکیده: جلسه اضطراری کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی در مورد خطر زلزله و بررسی راهکارهای کاهش آن در روز چهارشنبه مورخه 94/2/16 برگزار می گردد. دستور جلسه درخصوص ارائه راهکارهای اصلی در زمینه کاهش ریسک زلزله با حضور مدعوین و متخصصین گرامی می باشد.
ارسال توسط در تاریخ 15 اردیبهشت 1394 15:24Article Rating
چکیده: جلسه هم اندیشی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان مدعو متخصص در این زمینه با هدف توسعه سامانه های هشدار سونامی در منطقه مکران تشکیل گردید. در این جلسه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در کشور مورد بررسی قرار گرفت. مقرر گردید در نشست های تخصصی آتی مسائل و جزئیات فنی و اجرایی کار بحث شود.
ارسال توسط در تاریخ 15 اردیبهشت 1394 15:18Article Rating
چکیده: دراین خصوص جلسه فوری در دفتر مشاور محترم رئیس جمهور جناب آقای مهندس ترکان برگزار شد.
ارسال توسط در تاریخ 08 اردیبهشت 1394 02:57Article Rating
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج