جمعه 31 شهریور 1396  |

پروژه ها

جستجو

عنوان پروژه سازمان مجری نام محقق
آماده‏ سازي و انتشار نقشه پهنه ‏بندي زلزله در كشور مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري مهندس هاشمي
تهيه شناسنامه فني ساختمان مركز پژوهش و مطالعات سوانح طبيعي دكترتسنيمي - دكتر مالك
ايجاد سيستم بانك اطلاعاتي زمين لغزش‏هاي كشور شركت خدمات مهندسي جهاد گروه بررسي زمين لغزشها
تدوين وتدابير روش‌هاي تشويقي (وام معافيت مالياتي و نظاير آنها) به عنوان مكانيزم‌هاي غير مستقيم كنترل ساختمان در برابر زلزله مركز پژوهش ومطالعات سوانح طبيعي دكتر طالب
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج