ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396  |

تحقیقات و مطالعات

ردیف نام گزارش نویسنده
1 بررسي خطر زمين‌لرزه در استان خراسان دكتر شجاع طاهري
2 شناسايي گسلهاي فعال استانهاي اصفهان و چهارمحال بختياري با استفاده از اطلاعات رقومي ماهواره‌اي دكتر همايون صفايي
3 بررسي لرزه‏ زمين ساخت گسله نهاوند دكتر نوربخش ميرزايي
4 بررسي خطر زمين‌لرزه گسلش در استان آذربايجان خاوري بانگرشي ويژه بر گسله‌هاي محلي گستره تبريز دكتر منوچهر قرشي
5 تهيه آئين ‏نامه مطالعات ويژه سازه‏هاي خاص دكتر عباس مهدويان
6 آسيب ‏پذيري لرزه‏اي سازه‏ هاي بتني با ديوارهاي پركننده دكتر فريبرز ناطقي الهي
7 ارزيابي مناطق بازسازي شده در زلزله‌هاي اخير وارائه راهكارهايي جهت ارتقاء كيفيت ساخت وساز (بخش‌هاي مصالح و اجزاي ساختمانها) دكتر عباسعلي تسنيمي
8 ارزيابي مناطق بازسازي شده در زلزله‌هاي اخير و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء كيفيت ساخت وساز (بخش مكانيابي) دكتر توفيق ريحاني
9 ارزيابي مناطق بازسازي شده در زلزله‌هاي اخير و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء كيفيت ساخت وساز (بخش سيستم‌هاي ساختماني) دكتر حبيبي
10 گونه شناسي سازه‌هاي روستايي استان بوشهر دكتر حمزه شكيب
11 ارزيابي مقاومت و شكل‌پذيري ساختمان‌هاي بتن مسلح كم ارتفاع موجود دكتر فريبرز ناطقي الهي
12 ايجاد سيستم بانك اطلاعاتي زمين لغزش‏هاي كشور گروه بررسي زمين‌لغزشها وزارت جهاد كشاورزي
13 بررسي جامع خطر رانش در استان گيلان دكتر نوگل
14 بررسي جامع خطر رانش در استان مازندران دكتر حائري
15 مطالعات پهنه‌بندي خطر زمين لغزش در جنوب البرز مركزي مهندس محمدرضا مهدويفر مهندس سعيد منتظرالقائم
16 طرح جامع زلزله در کشور دكتر اسدا... نورزاد
17 طرح جامع آموزش کشور دکتر فریبرز یعقوبی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج