شنبه 01 مهر 1396  |

اخبار

جلسه کارگروه در زمینه کاهش خطرپذیری شهر تهران

 • 01 تیر 1394
 • 664
 • 0
جلسه کارگروه ملی وکارگروه استان تهران پیرامون محورهای کاهش خطرپذیری شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ 94/3/27 با حضور نمایندگان سازمان های ذیرب...

جلسه پیرامون پیش نشانگرهای زلزله

 • 15 اردیبهشت 1394
 • 672
 • 1
جلسه در تاریخ 94/2/14 در سازمان مدیریت بحران کشور پیرامون موضوع راه اندازی سامانه های پیش نشانگری زلزله تشکیل یافت. در این جلسه نمایندگانی ا...

نشست اضطراری کارگروه

 • 15 اردیبهشت 1394
 • 737
 • 0
جلسه اضطراری کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی در مورد خطر زلزله و بررسی راهکارهای کاهش آن در روز چهارشنبه...

جلسه کارگروه زلزله در خصوص سامانه هشدار سونامی منطقه مکران

 • 15 اردیبهشت 1394
 • 592
 • 0
جلسه هم اندیشی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان مدعو متخصص در این زمینه با هدف توسعه سامانه های هشدار سونامی در منطقه مکران تشکیل گردید. در...

جلسه فوری در خصوص خطرپذیری منطقه مکران

 • 08 اردیبهشت 1394
 • 782
 • 0
دراین خصوص جلسه فوری در دفتر مشاور محترم رئیس جمهور جناب آقای مهندس ترکان برگزار شد.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج