پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

معرفی همکاران

واحد پرسنلی

محمد شکرچی‌زاده

تلفن مستقيم: 88255949
نمابر: 88259977
تلفن داخلي: 241 - 242
ايميل: president@bhrc.ac.ir
سمت: رئیس مرکز

علی اکبر حدادی هرندی

تلفن مستقيم: 88241260
نمابر: 88259985
ايميل: harandi@bhrc.ac.ir
سمت: مدیر فناوری اطلاعات

مقصود پوریاری

تلفن مستقيم: 01334602101
نمابر: 01334602101
ايميل: m.pouryari@bhrc.ac.ir
سمت: سرپرست آموزشکده فنی لوشان

محمدتقی احمدی

تلفن داخلي: 141
ايميل: mahmadi@modares.ac.ir
سمت: رئیس دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

سیدطاها طباطبایی عقدا

تلفن مستقيم: 4-7511233-0761
نمابر: 7511232-0761
ايميل: taha.tabatabaei@bhrc.ac.ir
سمت: سرپرست واحد خلیج فارس

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج