پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

دارندگان گواهینامه فنی

بخش سازمانی: تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
نام شرکت: رنگدانه سیرجان
محصول: مخلوط الیاف پلیمری با نام تجاری کورتا رنگدانه متشکل از الیاف تویست کورتا رنگدانه، الیاف امباس کورتا رنگدانه و الیاف مش کورتا رنگدانه از جنس پلی‌اولفین
گروه: الیاف پلیمری با کاربری غیرسازه‌ای
تاریخ: 1396/09/13
دوره تمدید: 1
تلفن: 021-88750618
فایل:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج