پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

دارندگان گواهینامه فنی

بخش سازمانی: تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
نام شرکت: مدل پلاستیک
محصول: لوله UPVC از سایز 75 الی 200 به رنگ طوسی در کاربري BD تولیدي شرکت مدل پلاستیک با نام تجاري برج پلیمر مردآویج
گروه: لوله‌هاي پليمري آبرساني و فاضلابي
تاریخ: 1396/10/12
دوره تمدید: __
تلفن: 03145838116
فایل:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج