پنجشنبه 10 فروردین 1396  |
Menu

دارندگان گواهینامه فنی

بخش سازمانی: تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
نام شرکت: نوین اتصال پردیس گسترش
محصول: لوله پلی پروپلین پوش فیت فاضلابی ثقلی با قطر 75 الی 160 میلیمتر به رنگ خاکستري در کاربري BD تولیدي شرکت نوین اتصال پردیس گسترش با نام تجاري نیوفلکس
گروه: لوله‌هاي پليمري آبرساني و فاضلابي
تاریخ: 1396/09/30
دوره تمدید: 2
تلفن: 02182377
فایل:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج