پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

دارندگان گواهینامه فنی

بخش سازمانی: انرژی، آکوستیک و نور
نام شرکت: زرین بنای پارسیان
محصول: پروفیل UPVC به رنگ سفید و لولایی (با آزمون هوازدگی)، در کلاس ضخامت A (بیش از 2/8 میلی‌متر)، کلاس ضربه II (حداکثر ارتفاع) با نام تجاری SYNDEJ
گروه: پنجره و پروفیل
تاریخ: 1396/10/05
دوره تمدید: 2
تلفن: 021-2348
فایل:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج