پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

دارندگان گواهینامه فنی

بخش سازمانی: تأسیسات مکانیکی و الکتریکی
نام شرکت: لوله سبز چابهار
محصول: اتصالات جوشی PERT براي اتصال به لوله‌هاي PERT/AL/PERT به رنگ نقره اي تولید شرکت لوله سبز چابهار با نام تجاري کایر
گروه: اتصالات مربوط به لوله‌های پلیمری، آب آشامیدنی، گرمایش و سرمایش
تاریخ: 1397/08/05
دوره تمدید: __
تلفن: 021-88724156
فایل:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج