پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

دارندگان گواهینامه فنی

بخش سازمانی: مهندسی سازه و ابنیه فنی
نام شرکت: تولید مصالح ساختمانی اتحاد بناب
محصول: خرپای فلزی تیرچه با اتصالات جوشی به روش تولید ماشینی
گروه: تيرچه فلزي و خرپاي تيرچه سقف
تاریخ: 1396/10/12
دوره تمدید: 1
تلفن: 4416890-0411 و فکس: 4440211-0411
فایل:
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج